Dumitru Bucur
Abolirea pedepsei capitale
și legalizarea prostituției

A existat și există o mișcare populară1 ca și a democrației liberale împotriva  pedepsei cu moartea. Argumentele lor sunt greu de respins: pedeapsa capitală nu a oprit fenomenul criminal iar uciderea cu sânge rece a unei ființe umane pune într-o ciudată postură de echivalență călăul (justiția) și criminalul, ba chiar conferă o notă agravantă primului; căci faptele criminale, mânate de patimă sau de premeditare, se situează într-un registru extrauman, animalic și de nebunie, or repetarea de către justiție a uciderii coboară justiția în acest registru extrauman, iar demersul extrauman conștient al justiției desființează însăși legitimitatea acesteia.
Suntem, fără îndoială, împotriva pedepsei capitale.
Dar nu reprezintă oare mișcarea împotriva pedepsei capitale o relevare a caracterului contradictoriu al justiției capitaliste? Căci justiția acestei justiții are în vedere numai sancționarea efectelor indezirabile ale relațiilor sociale capitaliste. Poate exista justiție serioasă, adică rezolvarea problemei criminale, fără eradicarea cauzelor sociale ale efectelor?
În sistemul corecțional din țările dezvoltate, ca și în cel stalinist – lăsând la o parte, mai ales în etape de început, tratamentul infracțiunilor politice – se au în vedere atât umanizarea condițiilor de detenție cât și o oarecare reintegrare socială a celor care și-au ispășit pedepsele. Și totuși, numai acolo unde aceste măsuri sunt continuate de asigurarea condițiilor decente de trai și a locului de muncă, adică a condițiilor care susțin păstrarea stimei de sine și imboldul pentru propria autodepășire, sunt ele eficiente.
Severitatea justiției ca și caracterul mai uman al sistemului corecțional sunt importante pentru reducerea criminalității. Dar efectele spectaculoase, “adevărul” justiției sunt determinate din afara sistemului de justiție, din sistemul social. Rata superioară a criminalității la populația de culoare din Statele Unite sau la țiganii din România se datorează tocmai condițiilor precare, mult inferioare față de ansamblul populației, ale acestor oameni. Lipsa de speranță și de sens al vieții determină criminalitatea și a celor mai săraci și neinstruiți oameni și a elevilor americani albi și aparținători ai “clasei de mijloc” ce-și împușcă profesorii și colegii.
Cauzele fundamentale ale criminalității sunt exploatarea și dominația, ca și sărăcia, determinate de precaritatea istorică a tehnologiilor de până acum, ca și de relațiile sociale. Cele mai multe crime din România postdecembristă ilustrează acest fapt. Frați, părinți și copii s-au omorât pentru pământ, pentru avere. Cele mai multe crime au avut drept bază interesele proprietății private, lupta pentru existență în cadrul proprietății private și nu pasiunile personale2. De aceea, nu pedeapsa capitală oprește criminalitatea, ci abolirea cauzelor sociale ale acesteia.
Și totuși exasperarea oamenilor în fața infracționalității în creștere, constatată în ultimii 10 ani, îi determină să-și plece urechea la susținerea, de către partidele naționaliste și autoritariste, a reintroducerii pedepsei cu moartea. Fenomenele, totuși rare, ca uciderea unor copii, par să legitimeze pedeapsa capitală care, potrivit obiectivelor partidelor autoritariste, s-ar da nu numai ucigașilor, ci și marilor delapidatori și oamenilor politici care au subminat economia națională. După cum se știe însă, toate aceste partide își exaltă spiritul justițiar pentru a atrage masele dezorientate pentru ca însăși acestea să pecetluiască, prin vot, autoritarismul îndreptat în primul rând împotriva lor. Căci, în afara unor țapi ispășitori, “ilegalitatea” însușirii proprietății de stat va putea fi ușor dezmințită, rechinii postdecembriști devenind mai imaculați decât înainte.
Indignarea afișată de partidele autoritariste coexistă cu acceptarea de către ele a cauzelor sociale care produc, matematic, efecte criminale. Această coexistență reflectă întregul fariseism nu numai al partidelor autoritariste ci și al democrației liberale. Nu este oare democrația liberală însăși sfâșiată între tendința de a lărgi libertățile politice și, pe de altă parte, tendința, ce decurge din promovarea proprietății private, de a limita orice posibil atac față de această proprietate? Concret, democrația liberală nu se opune pedepsei capitale și nu susține ea dreptul umanitar și, în același timp, reducerea cuceririlor sociale (libertăților sociale) ale maselor? Nu susține democrația liberală dreptul la ingerință umanitară și, în același timp, nu oprește imigrația, pentru ca săracii periferiilor să-și exercite libertatea de a muri de foame pe pământul strămoșesc? Nu promovează democrația liberală pedepse aspre – minus pedeapsa capitală - împotriva violării proprietății și, în același timp, libertatea de prostituție?
Justiția capitalistă a sancționat sever furtul unei pâini, în celebrul roman Mizerabilii (1862) de Victor Hugo, în timp ce nu se sinchisea că o sărmană era nevoită să-și vândă propriul corp. Astăzi, în țările dezvoltate prostituția declarată este ascunsă în “zone speciale”.  Poliția e vigilentă numai când prostituatele ies din ghetto-ul lor. Prostituția vulgară, pentru oameni de rând, este respinsă de umanismul de cafenea al democrației liberale în timp ce utilizează nonșalant prostituate de lux și susține cu ardoare toate activitățile potențial generatoare de prostituate de lux.
Capitalismul este sistemul în care vânzarea este principala activitate economică, ea determină producția ca atare și întreaga economie. Banii băgați în vânzarea/cumpărarea de acțiuni sunt mai numeroși astăzi decât banii folosiți pentru producția bunurilor. Speculația financiară crescândă este legată de supraproducția capitalistă mondială. Și aceasta în timp ce miliarde de oameni sunt fie muritori de foame fie își subordonează întreaga existență obținerii mijloacelor de trai (precare), anulându-și astfel disponibilitatea pentru creație și dezvoltare umană.
Dacă vânzarea, pentru că numai așa se obțin bani și profit, este cea mai eficientă ocupație și principala activitate economică (în capitalism), atunci rezultă că nu există o deosebire de esență între capitaliștii deținători ai mijloacelor de producție, care-și vând produsele sau intermediază sau speculează și, pe de altă parte, proletarii care-și vând forța de muncă (pentru că nu controlează/nu posedă mijloacele de producție) și prostituatele care-și vând corpul. Și unii și alții sunt elemente ale mecanismului economico-social capitalist. De aceea, desființarea statutului unui element – statutul proletarilor, al prostituatelor – nu poate avea loc decât prin desființarea statutului tuturor elementelor, adică prin desființarea relațiilor capitaliste de proprietate privată și exploatare care generează clasele sociale opuse și ierarhizate.
În capitalism totul se vinde și se cumpără. “Fiecare își are prețul său”, sună mândra propoziție pe care capitalismul și-o pune pe frunte. Important e ca prețul să fie cât mai mare. Dar victoria obținerii prețurilor mari, concurența pentru a se vinde cât mai bine, nu reprezintă ceea ce diferențiază capitaliștii de proletari și de prostituate, ci tocmai ceea ce le e comun. Și pentru capitaliști și pentru proletari și pentru prostituate, ceilalți oameni ca și propria ființă sunt doar mijloace și nu și scopuri; mijloace pentru existența lor în sine, capitalistă. Existența în sine, cât mai confortabilă sau mai capabilă să subordoneze alte existențe, se detașează de umanitatea din oameni, pe care o învelește în n straturi de probleme ale sale (ale existenței în sine). Aceasta este înstrăinarea3.
Prostituata nu este un subprodus marginal, nesemnificativ al societății capitaliste. Prostituata este oglinda și alter ego-ul și pentru categoriile capitaliste și pentru proletari. Dar, în timp ce categoriile capitaliste cred că ar fi altceva, superioare, față de prostituate, iar atunci o dovadă întăritoare a acestei superiorități ar fi păstrarea prostituatei ca etalon care sperie și îndeamnă la cheltuirea unei energii din ce în ce mai mari  pentru a pune o distanță din ce în ce mai mare între aceste categorii și prostituate, proletarii învață din propriile lor condiții de existență că nu sunt altceva decât prostituatele, că nu sunt superioare acestora și că singura modalitate de desființare a caracteristicii lor de a fi prostituate, de desființare a prostituției ca atare, este lupta împotriva capitalismului.
(Educația politică anticapitalistă a proletarilor este factorul principal al abolirii capitalismului. De aceea toate forțele capitalismului, și cele declarate și cele mascate, luptă împotriva acestei educații).
Totul se vinde și se cumpără. Și fiecare vinde ce poate, nu? Pământ, uzine, invenții, propriul corp. Criteriul de respectabilitate este dat de banii obținuți din vânzare. Marii rechini sunt mai respectați decât proprietarii de boutique-uri sau de tarabe. Prostituata de lux, mascată, strâmbă din nas și crede că nu ar avea nimic comun cu prostituatele de rând.
De ce ne indignăm că o prostituată spune: “să mă omor în fabrică pentru un salariu de mizerie, dacă eu obțin în câteva zile de n ori mai mulți bani”?
De ce vedem numai diferențele psihologice între o prostituată și o femeie care nu-și vinde propriul corp? La condiții asemănătoare, aspectele psihologice, voința, tenacitatea de a înfrunta greutățile sunt foarte importante și diferențiază desigur oamenii. Dar cauzele esențiale ale prostituției, în general ale decăderii oamenilor, nu sunt psihologice, ci sociale. Chiar resemnarea și asumarea unei conștiințe a mulțumirii față de propriul statut de prostituat㠖 asumare necesară pentru păstrarea echilibrului psihic care, în lipsa acestei asumări ar fi sfâșiat între practicarea prostituției și, pe de altă parte, valorile morale – constituie consecința condițiilor care au determinat prostituția.
De ce ne arătăm îngrijorarea în fața cârdurilor de prostituate prinse în razii ocazionale, atunci când nu ne indignăm că aceste fete ar fi șomere sau muritoare de foame fără să practice “cea mai veche meserie din lume”?
Prostituția este deci “liberă”, chiar dacă există unele restricții legale pentru unele aspecte sau spații, pentru că exploatarea este “liberă”. Practicarea prostituției nu este manifestarea libertății condiției umane, căci prostituția nu are nimic a face cu libertatea relațiilor sexuale sau a celor afective, ci, dimpotrivă, manifestarea nonlibertății în forma paroxistică.
Prostituția nu este nici măcar “cea mai veche meserie din lume”. Căci primele meserii au fost legate de îndeplinirea nevoilor unor societăți bazate pe cooperare și neierarhizate sociale. Prostituția, și nu întreținerea voluntară, nedeterminată economic, a relațiilor sexuale, este legată tocmai de ierarhizarea clasială și dominația care au fost răspunsurile istorice ale societăților umane la precaritatea factorilor de producție.
Așadar, dacă  prostituția este “liber㔠din punctul de vedere obiectiv al relațiilor sociale capitaliste, ea trebuie să fie liberă și din punctul de vedere subiectiv al dreptului. Dreptul trebuie să se adecveze realității și să se lepede de idealuri false și văluri premoderne. “Totul e de vânzare, trăiască prostituția!” “Trăiască prostituția, jos pedeapsa capitală!”
Este normală deci inițierea liberalizării prostituției și în România. (În timpul stalinismului, formă izotop de capitalism, prostituția a avut aceeași veche determinare economică, sărăcia și inegalitatea socială; și totuși această determinare nu era imperioasă pentru prostituție; cu alte cuvinte, prostituția nu era singura alternativă pentru a nu muri de foame, ci era o soluție auxiliară pentru îmbunătățirea condițiilor. De aceea prostituția nu era acceptată juridic. Această situație, determinată de caracterul de izotop care a  fost capitalismul stalinist, trebuie înțeleasă înaintea incriminării caracterului dedublat al ideologiei).
Toate argumentele care s-au dat în favoarea acceptării prostituției ca ocupație oficial㠖 onorabilă și socialemente recunoscută4 -  au vizat, firește, necesitatea ocrotirii prostituatelor de “pești” etc. Ca și necesitatea ocrotirii clienților pentru a primi servicii garantate medical. Statul trebuie să asigure libertatea deplină a vânzării-cumpărării și nu este deci îndreptățit să intervină pe piață!
Tragedia prostituatei ca atare nu a fost nici măcar amintită. Nici fiorul moral al bisericilor nu a tresărit. Doar prostituția este “cea mai veche meserie din lume”, astfel prezentă și în Scripturi, nu ? Nici măcar doamnele din parlament nu au protestat (dimpotrivă, o doamnă este inițiatoarea proiectului5 de liberalizare a prostituției), probabil în ideea că astăzi feminitatea nu mai atrage cu mijloacele naive ale bunicelor ci cu sex-appeal-ul prostituatelor care se lăfăie abundent pe paginile celor mai multe ziare și reviste6.
Prostituția este reală în această societate bazată pe oprimare socială; ca urmare, este foarte probabil ca ea să fie considerată și rațională, adică acceptată legal. Pare a fi o victorie a “adevărului” asupra pudibonderiei.
Dar atunci de ce ne indignăm împotriva pedepsei capitale? Crima este reală; dacă am socoti că nu e și rațională ar trebui să acționăm împotriva cauzelor sale sociale; dar în capitalism asta nu are loc și lupta împotriva criminalității decurge numai cu ajutorul pedepselor aspre și “umanizate” și care lasă neatinse crimele. Acestea sunt astfel și raționale, decurgând din rațiunea acestei societăți. Pedeapsa capitală nu este astfel răspunsul rațional la crima rațională?
“Pedeapsa capitală este dintele7 împotriva crimei capitale”, spun cei mai mizerabili cetățeni ai acestei societăți mizerabile: conservatorii și primitivii. Și acești “puritani” intransigenți, ca și liberalii democrați opuși pedepsei capitale, acceptă prostituția.
Dar remediul împotriva crimei, inclusiv împotriva crimei capitale, inclusiv împotriva prostituției care reprezintă o crimă împotriva caracterului omenesc al relațiilor sexuale umane, este abolirea relațiilor de dominație care generează crima.

Dumitru Bucur

P.S.  Și atunci cum pot fi “îndeplinite nevoile fiziologice”? “În fond prostituția nu este o simplă relație de piață, de vânzare-cumpărare a unor servicii”? Nu, deoarece prostituția contrazice însăși teoria liberală; de aceea, prohibirea prostituției nu este socotită  în unele țări o încălcare a spiritului liberal. Dacă se consideră că piața este o legătură între egali care vând și cumpără și câștigă și unii și alții, deci, încă o dată, au poziție egală în această relație (aceasta e faimoasa teză liberală a pieței ca model de relație liberă și rațională), cel care se prostituează este constrâns s-o facă, deci nu este parte liberă a pieței. Să ne gândim la prostituția copiilor când vorbim despre piața liberă a prostituției.
Relațiile de constrângere economică, de exploatare și dominație, rup “nevoile fiziologice”, nevoile laturii fizice a omului de latura sa omenească. De aceea se vând corpurile și sufletele. Când dispare constrângerea economică, încetează această vânzare și ruptura dintre laturile omului. Iar aceasta înseamnă și schimbarea unor instituții și mentalități. Dar, în societatea actuală, în care, de exemplu, în România tinerii nu se pot căsători deoarece nu au locuințe, locuri de muncă, viitor, coexistă instituțiile oficiale ale purității și ascentismului cu prostituția.
 

1 în Occident; în România – nu, ceea ce arată rămânerea în urmă a democrației și, în general, a sistemului capitalist care există în forma sa birocratică retardată.
2 “numărul crimelor comise împotriva persoanelor scade, numărul crimelor comise împotriva proprietății crește” – Fr. Engels – Două cuvântări la Elberfeld (1845), în K.Marx, Fr. Engels – Opere, vol. 2,București, ESLP 1958, p. 569.
3 Clasa posedantă și proletariatul reprezintă aceeași înstrăinare de sine a omului. Dar prima clasă se simte satisfăcută și afirmată în această înstrăinare de sine; ea vede în  înstrăinare propria ei putere și posedă în ea aparența unei existențe umane” – Fr. Engels, K. Marx – Sfânta familie (1845), în K. Marx, Fr.Engels – Opere, vol. 2, ed.cit., p. 39.
4 Liberalizarea din unele țări occidentale a vânzării și a consumului drogurilor “ușoare” înseamnă recunoașterea acestor activități ca onorabile (lipsite de nocivitate) pentru societate. Avem nevoie  de producții S.F. pentru ca să vedem nu numai că recunoașterea socială a actelor umane este istoric  determinată ci și că, în cadrul relațiilor de dominație, permisivitatea poate merge “dincolo de bine și de rău”? Crimele războaielor inițiate numai după 1989, milioanele de victime, copii și adulți, ale foametei și sărăciei din țările periferice, reprezintă altceva decât o pedeapsă capitală holocaust aplicată de “cea mai bună dintre lumi”? Și faptul că accidentul fatal al prințesei Diana a apărut a fi mai tragic decât “accedentele” victimelor enumerate mai sus, este doar o exagerare întâmplătoare a mass-media.
5 Deocamdată discuțiile finale și votul asupra proiectului s-au amânat. Între timp prostituția e în floare, deși nu este atât de profitabilă pentru rechinii respectabili care nu pot totuși să posede oficial bordeluri. Comerțul “liber” cu carne vie este însă o sursă de profit care nu poate fi ignorată. Liberalizarea prostituției – ceea ce înseamnă și exploatarea mai crescută a prostituatelor – va urma astfel cât de curând.
6 Și dacă reclama prostituatelor ar fi interzisă, ceea ce ar fi oricum o lezare a comerțului liber, s-ar schimba ceva? Nu tăcerea virtuoasă este soluția ci desființarea prostituției ca atare.
7 “Dinte pentru dinte” semnifica pedeapsa pe măsură, corelația dintre pedeapsă și gravitatea faptului incriminat. Această pedeapsă, justă și echitabilă, mensurabilă și transparentă, a reprezentat în antichitatea timpurie un progres față de arbitrarul pedepsei înfăptuite despotic. Dar, “dinte pentru dinte” este justiția istorică a societăților istorice ierahizate social.