Gabriel Artigue Carro
Conferința Socialistă Balcanică Anti-NATO
Atena, 22-24 ianuarie 2000

După Conferința pregătitoare din noiembrie 1999, a avut loc la Atena Conferința Socialistă Balcanică Anti NATO (propriu-zisă). Inițiativa pentru realizarea Conferinței a aparținut Partidului Revoluționar al Muncitorilor din Grecia (EEK) și Ligii Marxiste Muncitorești (MWL) din Turcia.
Au participat următoarele organizații muncitorești din 8 țări:
 • din Turcia, Liga Marxistă Muncitorească.
 • din Iugoslavia, un membru al Sindicatului Iugoslav de Ziariști.
 • din România, Rezistența și un membru al Asociației Antifasciștilor Români și al Partidului Socialist al Muncii1.
 • din Albania, Sindicatul Muncitorilor Albanezi.
 • din Grecia, EEK, NAR (Noul Curent de Stânga), Tineretul „Eliberarea Comunistă”, Regrupare de Stânga (Aristeri Anasyntaxi), Grupul Stânga Socială, AKOS (Organizația Comunistă Autonomă din orașul Serres), OKDE/Ergatiki Pali (Organizația Comuniștilor Internaționaliști din Grecia), Lupta Muncitorilor (un grup de simpatizanți ai Secretariatului Unificat al Internaționalei a Patra2 ), și Ergatiki Exousia (Puterea Muncitorilor, un grup pro-LIT3).
 • din Rusia, Organizația Regională din Leningrad a Partidului Rus al Comuniștilor, Uniunea Internaționaliștilor de Stânga, și Asociația Internațională a Oamenilor de Știință pentru Democrație și Socialism.
 • din Kurdistan, Partidul Eliberării Kurdistanului (Rizgari).
 • din Argentina, Partidul Muncitoresc.
Pe lângă aceste organizații și partide prezente, Conferința a primit mesaje de salut de la următoarele partide, organizații și persoane: Asociația Marxistă Revoluționară Proposta din Italia (aripa de stânga a partidului Rifondazione Comunista), Partidul Muncitorilor din Uruguai, Osvaldo Coggiola – președintele Sindicatului Profesorilor Universității de la Sao Paulo din Brazilia și membrul al Comitetului Național al Partidului Muncitorilor din Argentina –, un reprezentant al muncitorilor imigranți bulgari din Grecia, Asociația pentru Emanciparea Muncitorilor din România, și E. A. Kozlov, Secretarul General al Partidului Rus al Comuniștilor – Organizația Regională din Leningrad.
Primele două zile au fost de dezbateri și discuții intense între acești delegați (un total de cincizeci de persoane), iar în a treia zi s-au ținut cuvântări publice la Universitatea Politehnică din Atena. Prin majoritate de voturi s-a hotărât crearea unui Comitet Muncitoresc Internațional Anti NATO, pentru a conduce și coordona campanii internaționale împotriva intervenției imperialiste, și crearea Centrului Balcanic Socialist „Christian Rakovsky” pentru a promova activități internaționaliste comune în zonă, conferințe, seminarii, întâlniri, etc., pentru a înființa publicații și un web site prin care să se difuzeze știri și analize ale evenimentelor regionale și mondiale, un buletin special, ș.a.m.d. Un Consiliu pentru Centrul „Christian Rakovsky” s-a constituit deja. Ca reprezentant al grupului Rezistența, n-am votat atunci pentru aderarea grupului la aceste două organisme, până ce grupul în întregime nu va studia documentele respective și se va pronunța definitiv.
În Conferință s-a votat o rezoluție de condamnare a eliberării fostului dictator chilian Pinochet de către autoritățile britanice, și o declarație în apărarea luptei și dreptul poporului kurd la eliberare națională. Datorită formulării declarației, am fost singurul care a votat împotrivă (vezi mai jos).
S-a hotărât ca o a doua Conferință Socialistă Balcanică să aibă loc la sfârșitul anului sau la începutul anului următor, pentru a verifica activitățile făcute și a le dezvolta.
Toți participanții au fost invitați la Conferința Internațională care va avea loc la sfârșitul primăverii la Buenos Aires, Argentina, pentru a discuta nevoia unei Internaționale Muncitorești Revoluționare, ca o continuare a seriei de Conferințe Internaționale pentru refundarea imediată a Internațioanlei a Patra.
Pe 24 ianuarie, zi de comemorare a morții lui Lenin, s-a ținut mitingul public la Universitatea Politehnică din Atena, cu un public de vreo 250 de persoane.

Intervenția Rezistenței
Ca reprezentant al grupului Rezistența am expus următoarele.
În România, propaganda oficială identifică NATO cu Uniunea Europeană, când folosește expresia vag㠄Structuri Euro-Atlantice”, și le consideră ca o condiție a unei viitoare bunăstări. Astfel chiar și imperialismul devine „rezonabil”. Oricum, filozofia comună pare a fi: a supraviețui înseamnă a fi în tabara câștigatorilor.
Agresiunea NATO în Iugoslavia a zdruncinat într-o oarecare măsură conformismul general. Totuși această simpatie a fost contrabalansată de punctul de vedere „pragmatic”: războiul din Iugoslavia a grăbit acordul României cu NATO.
Așa numita stângă n-a dorit să coaguleze rezistența împotriva războiului, nici rezistența anti NATO. Frica de spontaneitate revoluționară, respingerea inițiativei sau participării „de jos”, prioritatea „prestigiului conducerii” au dovedit o dată mai mult că în România nu există o stângă adevărată, care nu poate să fie reprezentată nici de stalinism, nici de social-democrație. O dovadă este „anti-imperialismul” său, neîntovarășit de anti-capitalism. Anti-imperialismul micii burghezii și al stalinismului este așadar numai în cuvinte. Declarațiile cele mai vehemente aparțin Partidului România Mare, un partid naționalist. De fapt, în cel mai bun caz, „stânga” oscilează între respingerea și acceptul NATO (ca de exemplu PSM-ul), dacă nu este un suporter „pragmatic” al lui (ca PDSR-ul).
Există o deosebire fundamentală între aceast㠄stâng㔠și grupul Rezistența.
NATO este o instituție militară explicită a capitalismului mondial (a marelui capital mondial), dar nu este singurul mijloc de dominație.
Prezența NATO în Balcani dovedește că recolonizarea „pașnic㔠a zonei este imposibilă. Încă o dată este infirmată iluzia vechiului liberalism utopic despre capitalism ca sfârșit al războaielor.
Așadar, a ne concentra asupra NATO nu exclude concentrarea asupra cauzei lui.
Fie într-o țară (ca România), fie pe plan internațional, dacă nu se coagulează o stângă explicită  și activă, opoziția împotriva imperialismului (capitalismului) va lua doar forma revoltelor, controlate în sfârșit de către sistem.
Balcanii nu sunt izolați de contextul social internațional. Așadar, orice impresie de „eurocentrism” asupra acestei conferințe este greșită. Iar caracterul specific al Balcanilor trebuie să fie modernitatea lor (integrarea în lumea capitalistă), chiar dacă la un nivel periferic. De aceea, soluția la „Problema Balcanic㔠nu mai poate fi cea de acum o sută de ani: capitalismul și capitalul național nu sunt superioare unui Ev Mediu deja inexistent. Deci problema nu este izolarea „național㔠ci lupta internaționalistă împotriva capitalismului.
Lupta internaționalistă nu necesită neapărat o formă organizatorică internațională (există legi prohibitive în ceea ce privește partidelor internaționale, ca în Statele Unite din 1941 încoace). Partide și organizații internaționaliste pot acționa la nivel național dar coordonate internațional. În orice caz, uniunea cu capitalul național „anti-imperialist” este pierdere de vreme.
Asta în ceea ce privește direct NATO, anume scopul întâlnirii de la Atena. Dar fiindcă EEK este angajat într-o campanie internațională pentru refundarea Internaționalei a IV-a, și fiindcă era prezent la Conferință (ca observator) principalul exponent al acestei campanii, argentinianul Jorge Altamira, am expus de asemenea următoarele, despre restaurație.
Unul dintre cele patru sau cinci puncte împartășite de către partidele și organizațiile care participă la campania pentru refundarea Internaționalei a IV-a este lupta împotriva restaurației capitaliste în Europa de Est, fosta Uniune Sovietică, China și Cuba. Bineînțeles că Rezistența este de acord cu asta. Însă această noțiune trebuie dezvoltată. În Europa de Est, în unele țări din Balcani, există trei tipuri de pericole restauraționiste. Fiecare are propria sa pondere și propriul său potențial, dar toate trei sunt reale.
Întâi, există pericolul restaurației staliniste. Dacă acceptăm că restaurația capitalistă a început în această regiune, o întoarcere la stalinism este o amenințare reală. În Rusia avem, spre exemplu, Ziuganov și partidul lui, iar în România sunt de asemenea destui nostalgici. Baza acestui stalinism sunt: săracii, pensionarii, și o parte a clasei muncitoare.
În al doilea rând, este restaurația capitalismului premodern. Acesta este tipul de capitalism care se restaurează la ora actuală în România, și este promovat de naționaliști, monarhiști și obscurantiști în general; această tendință este de asemenea promovată și din străinătate. Monarhia este o alternativă de rezervă, sprijinită de către liberalii occidentali și de foști staliniști privilegiați. Ei toți vor un capitalism înapoiat și reacționar, fiindu-le teamă de o contrapresiune „de jos”.
În sfârșit, există o altfel de restaurație capitalistă. În acest caz, Europa Răsăriteană ar fi integrată în structurile occidentale, aducându-i „prosperitate”. Mutând Europa Răsăriteană mai aproape de centrul capitalismului mondial, popoarele acestei regiuni ar fi mai ușor de menținut sub control. Acest fel de capitalism ar reduce puterea birocrației și rămășițele ei, încă destul de puternice, spre pildă, în România.
Prin urmare, trebuie să ne opunem atât restaurației staliniste cât și restaurației capitaliste. În asta suntem cu toții de acord. Dar: de ce nevoia de a distinge aceste trei tipuri de restaurație? Fiindcă restaurația capitalistă este un fenomen obiectiv, trebuie să-l transformăm într-un fenomen obiectiv al revoluției socialiste. Dezvoltarea factorului subiectiv, tactica de adoptat, atitudinea de luat, vor depinde de fenomenul cu care ne confruntăm. Iar dacă avem aceste trei amenințări restauraționiste, reacția noastră va depinde de puterea relativă a fiecăreia dintre ele.
Fiecare zonă a globului are propria ei particularitate și propriile ei probleme. Balcanii le au și ei pe ale lor. Zona balcanică trebuie ajutată: cu greu o inițiativă internaționalistă poate porni din Balcani, cel puțin din România sau alte țări. O formă de a ajuta Balcanii este a populariza problemele acestei regiuni în restul lumii.

Cum a fost votată rezoluția asupra Kurdistanului
Delegația kurdă, din partidul Rizgari, a propus ca Conferința Balcanică să voteze o rezoluție din care rezulta că toate delegațiile prezente sunt de acord cu „lupta poporului kurd pentru eliberarea națională”. Eder Coskun din MWL din Turcia a propus să se adauge „pentru eliberarea lui Öçalan”.
Kurzii nu au acceptat această adăugire, considerându-l pe Öçalan un tradător al cauzei kurde. Eder își retrage propunerea de a vota pentru eliberarea lui Öçalan.
Apoi eu am spus că nu trebuie votat pentru sprijinirea „luptei poporului kurd pentru eliberarea națională”. Discuțiile au fost foarte aprinse, și s-au lungit până la zece și jumătate seara, când normal trebuiau să se termine la opt.
Am propus modificarea textului, anume că delegațiile prezente recunosc „dreptul poporului kurd pentru a lupta în scopul eliberării naționale”. Altamira a fost de acord cu această modificare. Dar nici textul acesta nu a fost pe placul tuturor. Kurzii au propus atunci: „Conferința Socialistă Balcanică Anti NATO susține dreptul și lupta poporului kurd la eliberare națională”, introducându-se din nou formula „sprijinul luptei…”, etc. Așa s-a votat, și am fost singurul care a votat împotriva.
Am cerut cuvântul pentru a explica de ce am votat așa. M-am adresat lui Savas (din EEK) și lui Eder (din MWL), care conduceau discuțiile, spunând că a sprijini lupta poporului kurd pentru eliberare națională înseamnă în același timp a aproba și consecințele acestei lupte, care ar însemna autodeterminarea, dar chiar și separarea de statul turc; la care aceștia răspund c㠄bineînțeles”, foarte convinși. La rândul meu am adăugat: „Asta înseamnă că s-a hotărât în prealabil că independența Kurdistanului este o măsură progresistă”, care stârnește iar un „bineînțeles!” din partea lui Eder și Savas.
Eder spune apoi că nu este nici locul nici momentul pentru a dezbate subiecul, și oricum fusese deja votată rezoluția. Așadar, mi-am terminat explicația pentru votul împotrivă, și așa s-a terminat și sesiunea zilei respective.
Mi-a atras oarecum atenția cum de s-a votat o chestiune atât de delicată fără dezbatere, și m-a surprins de asemenea acordul care domnea printre asistenți asupra progresismului măsurii votate privind chiar independența Kurdistanului.
În concluzie, au fost trei zile de discuții foarte intense, din care au ieșit rezoluții care, odată îndeplinite, vor fi un mare pas înainte pentru proletariatul balcanic, dar și mondial. Deși Rezistența n-a hotărât încă aderarea sau nu la Frontul Balcanic Anti NATO și la Centrul „Christian Rakovsky”, am promis public, pe 24 ianuarie la Politehnică, că grupul Rezistența va colabora într-un fel sau altul în aceste două inițiative internaționaliste.
 

 1. PSM-ul a fost prezentat greșit ca unul din partidele comuniste române.
 2. Organizație care oscilează între centristă și contrarevoluționară, care totuși se consideră legitima continuatoare a uneia din cele mai mari Internaționale muncitorești revoluționare ale istoriei, Internaționala a IV-a, fundată în 1938 de însuși Lev Troțki.
 3. LIT: Liga Internațională a Muncitorilor, de orientare morenistă (după Nahuel Moreno, lider „troțkist” argentinian).