Traian Dogaru
Criza politică. România și criza politică

În înțelesul comun – iar politologii care exaltă legitimitatea și eternitatea raporturilor de dominație/supunere nu sunt departe de înțelesul vulgar tradițional în societățile bazate pe aceste raporturi – criza politică este un moment în care echipa de conducere a unei societăți (partidul (etc) conducător (oare), guvernul, cel puțin o parte a parlamentului, președintele – toate împreună sau doar o parte a acestor instituții), nu mai are legitimitate în timpul mandatului său, guvernarea îi apare ca o dificultate insurmontabilă și totuși echipa se cramponează să rămână pe loc. Uneori, atunci când tensiunile sociale devin primejdioase pentru continuitatea establishment-ului, au loc alegeri anticipate care sunt considerate ca urmări și încheieri ale crizei politice precedente. În acest înțeles, criza politică ar avea un caracter intermitent; ea ar fi mai degrabă o excepție de la regulă, de la stabilitatea politică. Continuitatea regimului politic și a relațiilor sociale ar fi cea mai bună dovadă a caracterului ocazional, al crizei politice, accident în stabilitatea stării de fapt.
Lucrurile stau însă tocmai invers. Doar aparent criza politică are loc atunci când schimbările echipelor conducătoare nu au loc suficient de repede, sau chiar preventiv, pentru a detensiona raporturile dintre conducători și conduși. În fapt, politica în societatea capitalistă, bazată pe exploatare și dominație, este într-o stare permanentă de criză, deoarece nu rezolvă problemele sociale ce decurg din relațiile structurale ale acestei societăți.
Așa cum crizele economice decurg din relațiile structurale ale capitalismului, deși manifestarea lor e periodică, și criza politică decurge din aceste relații. Dacă înțelegem politica drept o rezolvare (comun㠖 v. definiția uzuală a democrației) a problemelor comune, adică drept activitatea de conducere a societăților ierarhizate social, atunci apare evidentă contradicția dintre scopul politicii și relațiile structurale capitaliste. Criza politică nu este deci reversul intermitent al stabilității politice – ca în accepțiunea comodă a politologilor establishment-ului – ci forma banală a politicii în capitalism. (Și în stalinism – pentru că acesta este un sistem muncitoresc deformat, adică un izotop al capitalismului.)
Acest lucru pare greu de înțeles deoarece contradicțiile sociale ale capitalismului au o remarcabilă persistență, sunt ținute sub control. Doar uneori societatea răbufnește și determină schimbări în politică. De fapt, dacă înțelegem criza politică drept o manifestare ce constă în contradicții și disfuncții ce nu pot fi rezolvate în cadrul sistemului ci doar prin abolirea sa, atunci caracterul critic al politicii (și economiei) capitaliste nu poate fi ignorat. (Ceea ce înseamnă că sistemul capitalist nu a avut o necesitate istorică, din ce în ce mai dezmințită astăzi odată cu dezvoltarea celei de a doua revoluții industriale, și nu este treapta cea mai înaltă a sistemelor bazate pe dominație/supunere). Deci, deși aparent crizele politice (și economice) sunt doar intermitente, această manifestare este doar “vârful aisbergului”.
Criza politică nu este așadar doar un moment paroxistic al “doar tensiunilor politice”. Tocmai înțelegerea caracterului structural al crizei politice explică momentele sale intermitente, paroxistice. Căci faptul că tensiunile sociale sunt de regulă ținute sub control – nu numai datorită abilității și forței politicii ci și datorită necesității istoria până acum a relațiilor sociale de dominație și astfel a necoagulării forțelor alternative capitalismului – nu este defel o demonstrare a caracterului structural calm al politicii capitaliste.
Stabilirea presiunii sociale prin diferite supape politice trebuie ea însăși explicată și nu doar descrisă, așa cum de exemplu fizica nu a rămas la simpla descriere a răbufnirii aerului de sub capacul unei oale puse la fiert.
Deși domeniile de activitate (subsistemele) își au independeța lor relativă, cu alte cuvinte crizele politice au și cauze care țin efectiv de jocul politic, de abilitatea și carisma personală a actorilor, totuși explicația politicii capitaliste și a crizei sale este înafara sa, în economico-social. Tocmai această abordare permite depășirea conceptului criză politică-accident.
Slăbirea presiunii sociale prin diferite supape politice nu este semnul că această presiune n-ar mai exista iar relația dintre conducători și conduși nu ar mai fi la fel de înverșunată. Dimpotrivă, slăbirea tensiunilor sociale este numai temporară iar acel “timp de respiro” pentru categoriile dominante nu este decât un timp de acumulare a unor contradicții și tensiuni mai mari. De aceea, ingeniozitatea controlului social de sus în acest timp nu poate decât să ascută și nu să adoarmă.
Dar imaginea intermitentă a crizei politice este nu numai rezultatul descrierii comode a aparenței si nu numai determinată de intenția manipulativă a teoriei sociale aservite ci pare a fi legitimată și de o anumită realitate. În anumite condiții în care există surse “compensatoare” ale contradicțiilor sociale interne, în țările dezvoltate guvernanții, aceiași sau în alternanță formală, sunt capabili s㠓rostogoleasc㔠în viitor problemele sociale stăpânite acum parțial. Dar teoreticienii mercenari ai capitalismului, în loc să înțeleagă caracterul structural (deci mondial) al relațiilor și contradicțiilor, în loc să înțeleagă necesitatea zonelor periferice, dependente, slab dezvoltate pentru menținerea prosperității zonelor dezvoltate și a sistemului în general, consideră țările dezvoltate stabile politic drept modelul posibil de urmat de către celelalte și drept punctul terminus al evoluției țărilor slabe dacă urmează fidel cererile “modelului”. Ori, sistemul capitalist global este vital dependent de “menținerea loialității periferiei”  față de sistem, care este controlat de țările care se află în centru, de fapt de capitalul financiar transnațional; “presiunile politice și financiare de toate tipurile, care apasă asupra țărilor debitoare, asigură coeziunea sistemului, chiar dacă pentru unele țări este foarte dureroasă apartenența la acest sistem.” 
Așadar, criza politică este determinată în ultimă instanță de contradicțiile structurale, manifestate și prin crizele economice, contradicții care conturează din ce în ce mai mult astăzi criza de sistem a capitalismului.
Caracterul structural al crizei politice în capitalism este semnalat și de alternarea regimurilor politice (democrație, dictatură). Căci ce dovedește mai puternic incapacitatea politicii capitaliste decât manifestarea sa dictatorială? În același timp, democrația capitalistă însăși nu e scutită de convulsii și, oricum, accentuează și ea opoziția dintre conducători și conduși, chiar în țări în care există surse de “compensare” a contradicțiilor sociale.
Ca urmare, criza politică este vizibilă și în regimurile democratice, datorită contradicțiilor democrației burgheze înseși și datorită contradicțiilor dintre relațiile capitaliste structurale și latura democratică a instituțiilor politice dar, desigur, și în regimurile autoritare (dictatoriale). Astăzi, regimurile democratice conțin din ce în ce mai multe manifestări autoritariste și nedemocratice, pe măsura agravării crizei de sistem.
Un semn al crizei politice, adică al situației în care maniera democratică de control al condușilor funcționează defectuos, deci mai puțin eficient pentru conducători, este tocmai apariția ofertelor politice nedemocratice “în plină democrație” (vezi autoritarismul, inclusiv al “tehnocraților”, creșterea rolului executivului etc.), aceste oferte, mai multe, obișnuiesc populația cu soluții și, în general, cu maniera de a gândi de extremă-dreaptă; odată cu ascuțirea crizei social-politice, fie una din oferte ajungea să devină dominantă și să determine atragerea preferințelor electoratului, fie forțele de la baza acestor oferte se aliază.
Tocmai alunecarea democrației burgheze spre un regim nedemocratic a stat la baza sensului strict al noțiunii de criză politică. Și, dacă păstrăm acest sens, democrația capitalistă actual㠖 prin câștigarea extremei drepte în Austria, a dreptei cu o majoritate neașteptată în Spania, prin guvernarea social-democrată din ce în ce mai nesatisfăcătoare pentru problemele sociale din majoritatea țărilor occidentale – se află într-o serioasă criză politică.
România nu face excepție. Alternanța dintre dreapta explicită, acum la putere, și falsa stângă nu este satisfăcătoare pentru aproape 2/3 din electorat. Preluarea puterii de către PDSR la toamnă va acutiza problemele sociale și deci instabilitatea politică. Soluția extremei-drepte, dure și explicite sau “modernizate” (permițând partidele etc.), este foarte probabilă odată cu eșecul, românesc și internațional, al social-democrației guvernante.
Extrema-dreaptă nu este o simplă sperietoare în România. Cu atât mai mult cu cât nu este vorba de o singură ofertă de extremă-dreapta. Neolegionarii, sprijiniți dinafară pentru publicațiile și taberele lor de vară, care vor să fie considerați “moderni” dar care consideră că țiganii “nu au nici o contribuție la dezvoltarea societății. Nu au contribuit decât prin fenomenul infracțional”, că armeanul de origine Vosganian nu ar avea legitimitatea unui “român neaoș” în a conduce dreapta, că evreii ar avea drept ideologie fraza din Talmud care îndeamnă la uciderea neevreilor și că Israel e “singurul stat creat pe baza unei rase”  și la care “nu se fac alegeri: ești urmat de ceilalți”  – nu sunt singurii promotori ai extremei drepte. 
Uniunea Forțelor de Dreapta a avut ca elemente de propagandă pentru alegerile locale “ordinea”, mărșăluirea tinerilor în uniforme și “Credința”. 
De la înființare, popularitatea Partidului România Mare s-a bazat pe promovarea naționalismului, a conducerii autoritare, a ordinii, puterii “armatei” și a “bisericii”.
Cu ocazia alegerilor locale ne-a căzut în mâini o “Foaie de campanie a Partidului Vieții Românești”, intitulat㠓Viața noastr㔠și având pe fontispiciu “Noi suntem MÂNA FORTE de care națiunea română are nevoie pentru a ieși din criză.” Acest “partid” este o sosie a Partidului România Mare, dacă ne luăm și după adresa dată pentru a fi contactat. Este un “partid” de cadre de rezervă din Armată (scrisă cu majusculă), servicii secrete, M.I., jandarmerie. “Noi suntem viața, speranța și viitorul”, se spune mai jos. Ce înseamnă asta, în cuvintele autorilor? 
“Credința noastră politică nu se înscrie în tiparul politic tradițional (stânga, centru, dreapta) deoarece viața omenească nu poate fi introdusă în tipare.” “Oamenii nu se nasc egal înzestrați din punct de vedere psihic și fizic, nu învață în mod egal, nu muncesc în mod egal, nu sunt favorizați de noroc în mod egal, astfel că e drept, moral și legal să existe stratificare economico-social㔠. “Ne pronunțăm împotriva egalitarismului de tip socialist dar și împotriva stratificării pe bază de averi procurate pe căi ilegale sau imorale.” “Familiile de bază ale Europei (latinii, anglo-saxonii, germanii și slavii) au avut strămoși comuni (arieni) astfel că e firesc să acționăm pentru refacerea Familiei Ariene, bazată pe comunitatea de sânge”. “Subliniem tipul de proprietate pentru care luptăm: proprietatea cetățenilor români.” “Toate formele de proprietate sunt la fel de sacre și de importante pentru dezvoltarea națiunii.” Sursele de venituri pentru relansarea economiei românești sunt: “naționalizarea obiectivelor care au fost privatizate în mod ilegal; trecerea acestor obiective în proprietate românească, împrumuturi pe piața de capital arabă și japoneză, necondiționate politic sau economic, pe termene lungi, anularea indemnizațiilor consilierilor la primării, comasarea aparatului Președenției și Guvernului, instituirea republicii prezidențiale”, dar și apropiindu-se de modelul extremei drepte interbelice occidentale și depărtându-se de extrema-dreaptă românească, “încetarea salarizării de către stat a preoților”; de asemenea, halal “morală”! “legalizarea și impozitarea prostituției”. Partidul Vieții Românești are în vedere “inocularea înaltelor valori și idealuri personale, naționale și umane: pasiunea pentru creație și succes; cultul străbunilor, națiunii și patriei, demnitatea și mândria de român european (arian), cultul vieții”. “Dorim dictatura Legii.. Propunem introducerea pedepsei cu moartea pentru săvârșirea de infracțiuni abominabile... subminarea economiei și alte (subl. ns. A.B.) infracțiuni.” “Propunem ca polițiștii și jandarmii să poată face uz de armă împotriva infractorilor înarmați și violenți fără a li se aplica pedepse penale.”
Și totuși, oare asta e soluția? “Mâna forte?” “Să lăsăm teoria despre capitalism”, ar spune unii. “Tot ce știm este că hoția, dezordinea, corupția, sărăcia au devenit intolerabile și trebuie să le punem capăt.” Dar dictatura nu le pune capăt ci doar le controlează mai bine în favoarea categoriilor dominante, a continuării exploatării și dominației.
Tocmai neînțelegerea caracterului structural al crizei politice, și susținerea ideii crizei politice-accident (neînțelegere și susținere care are o motivație și o funcție de clasă) sunt legate de euforia “mâinii forte”. “Problemele sociale - creație a guvernării actuale (deci accident) – este subtextul “noii ordini care va rezolva criza”. (Este semnificativ că în România (și nu numai) atât PDSR este susținătorul acestei teze (în care el și CDR înlocuiesc, deocamdată, “ordinea” și “democrația”), învinuind guvernarea de dreapta explicită din 1996-2000 de toată mizeria existentă, cât și CDR care învinuiește PDSR de mizeria creată de ea între 1992-1996 (sau 1990-1996). Nici “centrul-stânga”, nici dreapta explicită nu-și asumă contribuția la mizeria creată în comun din 1990 încoace.)
Deși aparent criza politică încetează odată cu preluarea conducerii de către o persoană și echipă care reușește să controleze situația, transformând instabilitatea în stabilitate politică, conducerea autoritaristă este o manifestare paroxistică a crizei politice. Căci ce dovadă mai mare a crizei politice există dacă nu recurgerea conducerii la mijloace autoritariste, nedemocratice? (iar aruncarea pe piața electorală a unor fonduri uriașe pentru manipularea cetățenilor nu reprezintă altceva decât un mijloc politic nedemocratic). Vezi și promovarea lui Putin, capabil să întărească autoritatea prezidențială procapitalistă, într-o Rusie în care opțiunea majoritară a electoratului fusese pentru “comunism”, indiferent ce înțeles dăm acestuia – de stalinism, manifestat inclusiv prin întărirea Rusiei sau chiar a Comunității Statelor Independente, cum a sugerat Putin în campania sa, sau de negare concomitentă a capitalismului occidental și a stalinismului.
Autoritarismul este îndreptat împotriva poporului, pentru aplatizarea tendințelor sale anticapitaliste, și nu împotriva “speculanților” (nu în primul rând și definitiv), nu împotriva exploatării.
Inguvernabilitatea – manifestarea slabă a funcțiilor statului, de la strângerea impozitelor la impunerea legii – nu este numai o manifestare a crizei politice ci și fenomenul care pregătește o conducere autoritară. Dar și inguvernabilitatea “democratic㔠– criza politică vizibil㠖 și conducerea autoritară sunt manifestări ale dominației de clasă, și nu ale simplei “tehnici” politice, accentuează subordonarea poporului care le resimte cel mai greu, ca nenorociri suplimentare.
În acest sens, regimurile democratice burgheze nu sunt “cu totul opuse” regimurilor dictatoriale, ci formează cu acestea un continuum evidențiat de regimurile autoritare cu aparență democratică (pluripartidism etc.). Elementele autoritariste din cadrul democrațiilor occidentale, caracterul șovăielnic al acestora față de unele regimuri autoritare, dar intransigență față de regimurile autoritare care nu le servesc interesele în mod expres, reflectă faptul că ambele tipuri de regimuri sunt astăzi manifestări ale încordării finale a capitalismului pentru a dăinui. În esență există un consens – deși interesele punctuale, imediate, pot fi contradictorii – între dictaturile explicite și regimurile democratice actuale tocmai pentru că atunci când formele democratice oferă categoriilor dominate posibilitatea de a-și manifesta dreptul de a-și schimba conducătorii, clasele dominante sunt deranjate de aceste forme democratice și le îmbrățișează, dimpotrivă, pe cele autoritare, dictatoriale.
Nu regimurile autoritare reprezintă însă o rezolvare a problemelor sociale ci, dimpotrivă, democrația populară, care transcende caracterul indirect, subordonat menținerii opoziției dintre conducători și conduși, al democrației burgheze.
Regimul autoritar (concept care, lăsând la o parte precizia tehnică, nu este decât un eufemism al regimului dictatorial) este descris de categoriile dominante ca soluție pentru ordinea intern㠖 iar dezordinea instabilității politice perturbă în cel mai înalt grad viața oamenilor simpli zdruncinându-le siguranța elementară a vieții în timp ce de dezordine profită tocmai categoriile conducătoare – și pentru revenirea la “prestigiul național”. Când dezordinea instabilității politice ar putea determina o conștientizare politică și o înlocuire populară a conducătorilor, în lipsa condițiilor obiective și subiective ale revoluției proletare se instalează regimurile autoritare. Care folosesc naționalismul, obscurantismul, cultul “vechii măreții” și care răstoarnă cucerirea democrației burgheze: individul și statul nu sunt două părți egale ale unui contract de servicii reciproce, ci individul devine din nou subordonat necondiționat față de “rațiunea de stat”, “Armat㔠și “Biserică”. Și oricât ar crede păturile conducătoare că pot să stăpânească sau să tempereze naționalismul popular doar la nivelul nu foarte strident, dar profund, ca să nu le jeneze, odată stimulat naționalismul dezvoltă extremismul de dreapta cu bază de masă, cele mai rele porniri determinate de lipsa de siguranță și speranță ale celor mai diverse categorii socio-profesionale.
Prin victoria PDSR în toamnă (după cum nici prin victoria unei coaliții de dreapta sau de “stânga”), România nu-și dezamorsează criza politică. Și nu numai pentru că PDSR e slab, contradictoriu: procapitalist populist, promotor al unui capitalism birocratic “național”. Nici prin alegerea lui Putin criza politică nu a dispărut în Rusia.
Aparent, alternanța din România câștigă încă timp democrației. (Și acest timp nu trebuie irosit de către stânga). Acumularea problemelor sociale nu face însă decât să constituie terenul viitorului regim autoritar, expres sau nu.
Desigur că totul este, poate în primul rând, în funcție de interesele marelui capital mondial. Cât timp acesta va reuși să stăpânească criza de sistem, în plan economic și politic, cât timp va reuși să manipuleze masele, capitalul va prefera să păstreze regimurile democratice. Democrația este un element esențial de legitimare a capitalului astăzi. Democrația burgheză este însă, inclusiv în Occident dar, desigur, mai mult în țările periferice, împăunată de elemente antidemocratice, care sunt necesare categoriilor dominante pentru a păstra raporturile sociale structurale.
De aceea, obiectivul esențial al stângii nu este păstrarea democrației burgheze, cu alternanța partidelor etc. ci depășirea acesteia prin democrație socială. Iar aceasta este imposibilă fără revoluția proletară: fără schimbarea raporturilor de proprietate, de producție, fără desființarea dominației și a opoziției dintre conducători și conduși.
Din acest punct de vedere, merită să semnalăm două atitudini care contribuie la manipularea capitalistă a maselor.
Pentru că ansamblul partidelor și personajelor politice care s-au perindat pe scena politică a României de 10 ani încoace au dezamăgit electoratul, ziarul “Adevărul”  propune ieșirea la rampă a altor oferte, a altor oameni “mai capabili”. Capabili să ce? Ziarul a subliniat nu o dată: să facă reforma capitalistă fără șovăire și, în același timp, să entuziasmeze electoratul prin nivelul de trai creat. Reforma capitalistă din Occident (scăderea cheltuielilor sociale ale statului, reducerea “statului bunăstării”) arată că această așteptare e absurdă. Ea este totuși promovată. 
De asemenea, în locul analizei sociale de clasă a politicii postdecembriste, se propune “dl. Altcineva”, “mai capabil”. Acest punct de vedere este banal în manipularea capitalistă a maselor: schimbarea persoanei (celor) de la conducere, nu și schimbarea politicii, tocmai pentru a păstra această politică în sfîrșit aici, datorită deprecizării termenilor, “dl. Altcineva” avut în vedere poate fi și un “tehnocrat”  – de asemenea o variantă banală a manipulării capitaliste; menită să salveze (totuși) democrația; dar “tehnocratul” nu are putere ci deservește interesele categoriilor dominante, deci el nu e neutru, “tehnician”, ci face politică, politica dominației – și nu om providențial. Indiferent de intențiile actuale ale ziarului citat, exprimarea metaforică, și nu precisă, a problemelor politice este o formă de manipulare deoarece permite inferența unor concluzii nedemocratice, ce accentuează subordonarea condușilor față de conducători.
Un gen de exprimare metaforică este acela prilejuit de descrierea parțială a lucrurilor. O asemenea descriere a putut fi realizată și de un activist al democrației și al unei orientări într-o măsură de stânga ca Radu Negru, prestigiosul publicist din “Timpul”. Tezele susținute de acesta în articolul “Pericolul denigrării clasei politice”  sunt: acei care evidențiază făgașul “rău” (autorul nu se referă la capitalismul care este esența acestui făgaș “rău” ci subânțelege politicianismul, care este însă în opinia noastră o consecință, o manifestare a politicii în capitalism) al politicii “românești posdecembriste nu fac decât să pericliteze edificiul național”, “încrederea cetățenilor în calitățile acestui popor” (întotdeuna poporul este capabil să creeze noi “domni Altcineva”, nu?); căci un asemenea demers ar fi și necritic, “fără discernământ”, stigmatizând “clasa politică fără excepție”, (dar nu au participat toți reprezentanții clasei politice după 1989, în diferite poziții și măsuri, la orientarea - e drept, în cadrul democrației (burgheze) – capitalistă a României? Este această orientare capabilă să asigure condițiile sociale pentru dezvoltarea personalității la nivel de masă în societatea românească? Nu cumva capitalismul nu a reușit aceasta niciunde, tocmai din acest motiv stânga tradițională fiind anticapitalistă? Și care ar fi “excepțiile benefice” ale clasei politice românești? Există vreun partid politic în România care pune în mod serios pe primul plan interesele antidominante ale maselor și nu interesele capitalului, mare sau mic, românesc sau străin? Dar există astăzi în Occident vreun partid de alternanță care este capabil să rezolve contradicțiile și problemele capitalismului și într-o țară și pe plan mondial? Dar poate fi considerată situația dintr-o țară izolat de restul lumii? Nu este oare capitalismul un sistem mondial, deci nu este oare irelevant “modelul” capitalismului într-o țară? Și nu cumva semnalul prohibitiv, împotriva denigrării clasei politice este semnalul prohibitiv împotriva denigrării clasei dominante? Putem vorbi oare serios de clasa politică fără să vorbim de clasa dominantă, a cărei parte este clasa politică?) și antidemocratic căci, asemenea fascismului interbelic, ar pregăti terenul pentru instaurarea unui regim nedemocratic. De aceea, subliniază autorul, stânga trebuie să susțină democrația parlamentară, “căci alternativa nu există”. “Ceea ce a murit însă definitiv este stânga extremistă (da, într-adevăr stânga consecvent anticapitalistă este extremistă, dacă criteriul de referință pentru extremism este salvgardarea capitalismului) și, cu ea, toți cei care poate mai cred că o revoluție care calcă peste cadavre (revoluția proletară nu “calcă peste cadavre” în sensul stalinismului; dar, desigur, ea calcă peste cadavrul proprietății private, putrezit deja odată cu cea de-a doua revoluție industrială realizată în capitalismul transnațional; cât de importantă este cercetarea revistei noastre, și cercetarea marxistă internațioanlă, asupra stalinismului! Dar, dacă respinge revoluția care “calcă...” cum vede dl. Radu Negru rezolvarea contradicțiilor capitalismului? Prin revenirea la putere a social-democrației, care prezervă democrația oricât de capitalistă ar fi ea, este subtextul întregului articol. Dar oare evidențierea tarelor clasei politice și a motivațiilor acestor tare înseamn㠓subminarea edificiului național” sau, dimpotrivă, întărirea puterii poporului în controlul propriului destin?)
Pasiunea domnului Radu Negru împotriva celor ce “ponegresc clasa politic㔠ajunge să-i acopere corectitudinea raționamentului. Căci replica dl. Radu Negru la cei care, observând că stânga nu există în România, se tem că tineretul ar putea trece printr-o tragedie care le-ar dezvolta activismul democratic, “așa cum generațiile trecute au trebuit să combată fascismul”, este că acești oameni, sincer îngrijorați și democrați, ar aștepta o tragedie mondială. Ori, acești oameni nu așteaptă această tragedie ci vor să o preîntâmpine, arătând tocmai necesitatea unei organizări de stânga consecvente, capabile să înflăcăreze tineretul, să-i ofere un real “principiu-speranță”.
Dl. Radu Negru nu înțelege spiritul comunist, Domnia sa ne vorbește de tragedia mondial㠓pentru a scoate prin violență clasa politică din starea jalnică în care se complace”. O asemenea imagine este însă antimarxistă, deoarece noi considerăm că nu trebuie prezervată clasa politică, indiferent care ar fi compoziția ei, ci ea trebuie distrusă ca atare; adică trebuie distrusă opoziția dintre conducători și conduși, cauzele sociale ale acestei opoziții.
În opinia noastră, nu se pune problema purismului, a unei stângi “pure” opuse uneia mimate, ci problema consecvenței analizei sociale, adică problema analizei de clasă. Aceasta este eludată de către dl. Radu Negru.
Autorul pare să opună apărarea democrației celor care se opun capitalismului. Desigur că relevarea insuficiențelor reale ale democrației fără precizarea intenției conduce la extrema-dreaptă. Noi toți, democrați, considerăm că cea mai proastă democrație este mai bună decât politica autoritară a mâinii forte, tocmai pentru că democrația permite în principiu participarea populației la actul de conducere, un anumit control al condușilor asupra conducătorilor.
Totuși democrația și dictatura sunt (doar) regimuri politice în cadrul societăților bazate pe exploatare și dominație de clasă. În acest sens, noțiunea de regim politic descrie tocmai modalitățile de conducere în sistemele ierarhizate sociale: controlul condușilor asupra conducătorilor, concentrarea sau dispersia puterii politice etc.
Noi, stânga marxistă, susținem democrația parlamentară ca regim politic care permite lupta pentru interesele maselor exploatate și dominate dar evidențiază contradicțiile și limitele structurale ale democrației parlamentare, ajungem la depistarea cauzelor sociale ale contradicțiilor sociale și ale democrației și luptăm pentru abolirea acestor cauze, adică pentru transcederea democrației burheze în sensul democrației populare, al autoconducerii celor ce muncesc. Cu alte cuvinte, noi operăm nu numai cu noțiunea de regim politic ci și cu aceea de sistem economico-social, al cărui miez este modul de producție. 
Iar în acest sens, capitalism înseamnă cum nu o dată a subliniat și dl. Radu Negru, doar democrație. (În timp ce socialismul presupune sine qua non democrație. De aceea, consideră grupul marxist Rezistența din care fac parte, înainte de 1989 în România nu a fost socialism ci stalinism).
Cum poate fi însă interpretat regretul, exprimat de o bună parte a populației, după Ceaușescu, regret care ilustrază, potrivit autorului, consecința stângii “pure” care denigrează clasa politică? Cred că, în primul rând, este vorba despre o nostalgie populară selectivă: după siguranța locului de muncă etc. oferit de relațiile anterioare, deci “după socialism”, dar, firește, nu o nostalgie după regimul autoritar. În al doilea rând, care corespunde unei situații limită, tocmai pentru că nu există astăzi o ofertă de stânga reală, oamenii ajung să echivaleze socialismul cu Ceaușescu. Dar această echivalare repetă mesajul manipulativ și al dreptei explicite: “socialism înseamnă dictatur㔠și al social-democrației: “stânga înseamnă apărarea și integrarea în jocul democratic burghez și, apoi, într-un arriere-plan îndepărtat, un socialism vag ca “ a treia cale” a lui Blair”.
Noi considerăm că a promova (a apăra) democrația înseamnă a conștientiza faptul că este vorba de cel mai bun regim politic într-un sistem istoric, bazat pe exploatare și dominație de clasă. A nu înțelege acestea înseamnă a rămâne la iluzia liberalismului și social-democrației interbelice, conform cărora poziția democrată, anticonservatoare, ar fi suprema manifestare a “progresiștilor”, a stângii.
În articolul citat, dl. Radu Negru promovează și iluzia salvării capitalismului cu ajutorul social-democrației care l-ar umaniza, fiind un gen de cale de mijloc între capitalismul “liberal” (manifestat “sălbatic” în țări periferice ca România”) și, pe de altă parte, revoluția proletară.
Dl. Radu Negru sugerează neexplicit o democrație burgheză, a alternanței parlamentare, în care o stângă unită, care depășește în sfârșit ruptura neînțeleasă dintre “cei autentici” și “simulanți”, este capabilă să combat㠓adevărații adversari”. (Care? Extrema dreaptă firește dar, probabil și dreapta; ce este însă dreapta în opoziție cu stânga? Nu este, în ultimă instanță, susținerea dominației de clasă ca naturală și eternă în opoziție cu contestarea acestei dominații de clasă, deci cu lupta împotriva relațiilor structurale capitaliste și nu numai cu lupta împotriva manifestărilor extreme ale capitalismului?)
Spre sincera noastră tristețe, un om valoros, un spirit deschis, democrat, și astfel într-o anumită măsură și de stânga ca dl. Radu Negru ajunge să fie doar o ilustrare didactică a limitei actuale a gândirii social-democrate.
Eventual, echivalarea stângii cu social-democrația și a comunismului (a “iacobinismului”, a “bolșevismului”) cu stalinismul ar fi fost de înțeles în confuzia din 1990. Dar astăzi, după manifestarea capitalismului și a social-democrației mondiale de 10 ani încoace, după cercetările asupra stalinismului, promovarea sinceră (și nu punem sub semnul întrebării sinceritatea dl. Radu Negru) a social-democrației guvernante ca soluție pentru capitalismul mondial este doar o dovadă de criză a stângii, de criză a social-democrației, de impotență a acesteia.
Opiniile semnalate aici ilustrază criza politică din România, criza politică mondială. În această criză, împăciutorismul dulceag al social-democrației nu face decât să agraveze simptomul și deznodământul acestei crize. Căci imaginea social-democrată are firește două valențe: ea reprezintă și o alternativ㠓mai blând㔠(?; vezi și promovarea războiului din Iugoslavia de către social-democrația europeană) în alternanța politică dar și o modalitate de câștigare a timpului pentru capitalism, deci de manipulare și accentuare a dependenței și alienării maselor.
Vezi o încercare de depășire a viziunii și crizei social-democrației, Carta 2000 a profesorului Pierre Bourdien. Este un manifest al cărui obiectiv este însă doar umanizarea capitalismului (pentru ca guvernele și organizațiile internaționale să aplice măsuri de control al piețelor financiare pentru a lupta contra inegalităților și pentru o repartiție mai echitabilă a avuției națiunilor). Pentru aceasta se are în vedere convocarea unui Parlament (Stări Generale) al mișcării sociale europene (“pentru început”; de ce nu de la început mondială?) care să elaboreze o Cartă a mișcării sociale și o structură internațională, complet independentă de partide și guverne, care:
- să adune toate forțele care se opun politicii neoliberale (deci neokeynesismul le apare suficient ca răspuns la contradicțiile capitalismului;
- să ofere prilejul confruntării sinceră a diferitelor proiecte de transformare socială;
- să creeze legături permanente capabile să permită o rapidă mobilizare colectivă pentru acțiuni comune;
- să definească obiectivele pentru acțiuni naționale și internaționale, destinate făuririi unei societăți solidare, bazate pe unificarea și sporirea normelor sociale. (Aceste elemente au apărut în articolul lui N. Grue – “Căutări organizatorice ale stângii vest-europene”, din “Timpul”, același număr). E cazul ca stânga marxistă să participe la această mișcare cu propriul său punct de vedere. Rămâne de văzut dacă această mișcare eșuează ca un substitut al social-democrației, sau, într-adevăr, o depășește.