Ce este Centrul Socialist Balcanic "Kristian Rakovski"?

 

Centrul Socialist Balcanic "Kristian Rakovski" a fost înființat la Prima Conferință Socialistă Balcanică Anti-NATO, care a avut loc la Atena, în Grecia, între 22-24 ianuarie 2000.
Inițiativa organizării acestei Conferințe a aparținut Partidului Revoluționar al Muncitorilor din Grecia (EEK) și Ligii Marxiste a Muncitorilor din Turcia (MIB) ca o consecință a războiului purtat de NATO în Kosovo. Au participat 19 organizații muncitorești de stînga din 8 țări (Grecia, Turcia, România, Iugoslavia, Albania, Rusia, Kurdistan, Argentina). La finele Conferinței s-a format un Comitet Internațional Muncitoresc Anti-NATO și a luat ființă Centrul Socialist Balcanic "Cristian Rakovski".
Centrul Socialist Balcanic "Kristian Rakovski" este dedicat scopului istoric al întemeierii unei Federații Socialiste Balcanice, singura soluție progresistă a așa-numitei probleme balcanice: uniunea de bună-voie a popoarelor și naționalităților libere și egale din Balcani pe baze socialiste împotriva tuturor formelor de agresiune și subjugare imperialistă ca și împotriva diviziunilor naționaliste și urii etnice și religioase care condamnă popoarele noastre la exterminare reciprocă.
Baza politică a Centrului Socialist Balcanic "Kristian Rakovski" se găsește în punctele programatice ale Rezoluției Politice a Primei Conferințe Socialiste Balcanice Anti-NATO: este lupta împotriva imperialismului sub toate formele și instituțiile sale, împotriva capitalismului în general și restaurației capitalismului în regiune în special, împotriva naționalismului, xenofobiei, antisemitismului și rasismului, pentru putere muncitorească fără privilegii birocratice și nomenclaturi stalinste, pentru Federația Socialistă Balcanică, pentru socialism mondial și o societate comunistă fără clase.
Centrul promovează, organizează și coordonează activități internaționaliste politice și culturale în regiune, sprijină financiar campanii politice, convoacă seminarii, conferințe etc. pe probleme balcanice și internaționale, are propriile sale publicații politice, teoretice și culturale, o pagină pe Internet, un buletin special cu informații și analize asupra evenimentelor din regiune și din lume.

De ce a primit acest Centru numele de Kristian Rakovski?
Viața și lupta marelui internaționalist și revoluționar marxist bulgar Kristian Rakovski întruchipează toate principiile și viziunea istorică pe care Centrul își propune să le slujească.
Krastiu (Kristian) Georgevici Rakovski s-a născut la 1 august 1873 în Gradeț, lîngă Kotel, un sătuc în munții din centrul Bulgariei. S-a alăturat de foarte tînăr mișcării revoluționare marxiste bulgare, dar foarte de timpuriu a trecut la o activitate revoluționară internațională și internaționalistă în Europa, în Balcani și în Rusia. A făcut parte din aripa de stînga (tesniaki sau "cei înguști" [?]) a Partidului Socialist Bulgar (precursorul Partidului Comunist Bulgar), a înființat săptămînalul marxist "România Muncitoare" care a jucat un rol de frunte în mișcarea muncitorească din România, a dus muncă de educație politică cu echipajul răsculat de pe cucișătorul "Potemkin", pe durata acostării acestuia la Constanța. A ajutat la înființarea partidelor socialiste în toate țările balcanice, luptînd pentru perspectiva unei Federații Socialiste Balcanice. În 1914 a organizat la București o Conferință la care s-a format Federație Balcanică Revoluționară Social-Democratică Muncitorească, cuprinzînd partidele din România, Bulgaria, Serbia și Grecia.
Rakovski a fost organizatorul celebrei Conferințe de la Zimmerwald din 1916 împotriva falimentului social-șovinist al Internaționalei a doua.
Întors în România, el a fost întemnițat, fiind eliberat de către soldații ruși revoluționari. S-a alăturat Revoluției din Octombrie, fiind membru al Comitetului Central al Partidului Bolșevic din 1919. A devenit Președinte al Guvernului Provizoriu al muncitorilorși țăranilor din Ucraina, iar după eliberarea Harkovului a fost Președinte al Sovnarkom [?] al Republicii Sovietice Ucraina. A fost un mare teoretician marxist în ceea ce privește problema națională și încă dintr-o perioadă timpurie a avut ciocniri serioase cu Stalin pe această temă. Pe parcursul anilor '20 a fost cel mai cunoscut diplomat bolșevic. Fiind apropiat politic și prieten personal al lui Troțki, a fost alături de acesta la conducerea opoziției de stînga împotriva birocrației ascendente și stalinismului. Persecutat al stalinismului, el a abandonat lupta în anul 1934, dar a fost adus în fața scandalosului proces din 1938 de la Moscova, acuzat prin calomnii monstruoase împreună cu ceilalți lideri bolșevici ai Revoluției. A fost aruncat în închisoare, iar la 22 iunie 1941, a doua zi după invadarea Uniunii Sovietice de către Hitler, a fost executat din ordinul lui Stalin.
Contribuția sa incomparabilă la revoluția socialistă balcanică și mondială rămîne un izvor de inspirație pentru toți revoluționarii internaționaliști. Numele lui Kristian Rakovski este drapelul roșu al Centrului nostru Socialist Balcanic.