Redacția
Prefață

Revista noastră apare la intervale mari. Numărul de față este abia primul din anul acesta.
Sunt două cauze ale acestui fapt: una, întristătoare, este dificultatea de a ne strânge banii necesari editării fiecărui număr; cum editarea este din ce în ce mai scumpă, banii pentru un număr sunt cei pe care îi punem deoparte într-un număr din ce în ce mai mare de luni. Cealaltă cauză, îmbucurătoare, este aceea a muncii noastre de cercetare.
De la apariția ultimului număr, grupul marxist Rezistența a trebuit, ca de obicei, să facă față rămânerii în urmă a peisajului social și ideologic din România1.
Rămânerea în urmă socială.
Scăderea numerică a clasei muncitoare industrială este “compensat㔠prin creșterea numărului țăranilor - mici proprietari dar și proletari agricoli -, a salariaților precari din servicii (vânzători la tarabe etc.) și a birocrației. Acest ultim aspect înseamnă că, pe lângă scăderea dramatică a numărului cercetătorilor și mai ales a specialiștilor din tehnologia înaltă, se întărește caracterul birocratic al intelectualilor; adică scade competența motivația de domeniu și crește competența motivația de funcție socială; cei mai mulți intelectuali devin aserviți și simpli funcționari. Parcelari, dezinteresați față de finalitatea angrenajului social, pesimiști, confuzi și individualiști.
Situația nu e radical diferită de aceea din stalinism. Funcția mobilizatoare a ideologiei marxiste oficiale a fost handicapată de caracterul golit de conținut al acesteia, deci de realitate. Încrederea actuală în virtuțile capitalismului este însă și ea zdruncinată de realitate.
Deși unii intelectuali nu văd cele două fețe ale capitalismului, fiind convinși că acesta înseamnă numai vitrina țărilor capitaliste dezvoltate și înzestrate cu statutul social postbelic, totuși nici trecutul capitalismului și nici viitorul imediat nu se dovedesc prea liniștitoare. De aceea, în loc să-și asume rolul de a da sensuri societății și de a fi nonconformiști și anticipatori, mulți intelectuali se complac în deznădăjduita filozofie carpe diem, generală în această  perioadă de criză de sistem.
Capitalismul birocratic retardat din România postdecembristă este “compensat” cu “ajutoarele” bisericești și laice, inclusiv cu “pachetele din străinătate”; de asemenea, cu îmbătrânirea populației și cu emigrarea tinerilor, intelectuali sau nu. Veniturile realizate în Occident îi ajută și le ajută familiile pentru asigurarea unui trai mai bun; munca în Occident are funcția pe care moștenirea o are în țările dezvoltate, iar emigrarea acestor tineri - funcția de a tempera, frâna opoziția socială, în țările părăsite și nu numai.
Ideologia reflectă caracterul retardat al capitalismului nostru.
Există o ideologie agresiv precapitalistă. Este aceea “gândire unic㔠- cum o numesc contestatarii francezi actuali - liberală: economia capitalistă este (singura) rațională, democrația burgheză este (singura) democratică, capitalismul este singura soluție pentru problemele țării, lumii, indivizilor, el este, chiar dacă nu neapărat cel dintr-un moment anume “sfârșitul istoriei”.
Această ideologie legitimistă nu conține nici o îndoială. Acest fapt, și nu atât că ideologia ca atare este înfățișarea disimulată a intereselor meschine, a resentimentelor, a rușinii de propria trădare, dezorientare, neputință, ne face să nu considerăm această ideologie ca partenera de dialog cea mai provocatoare1 deși, desigur, întotdeauna îi luăm în seamă supozițiile. Dar acestea pot fi răsturnate ușor, deși, datorită predominanței lor oficiale, ele trebuie răsturnate din nou și din nou.
Există, de asemenea, o ideologie procapitalistă social-democrată; îngândurată, ea conține îndoieli dar a) preia partizanatul liberal în argumentarea capitalismului, b) amână spre un orizont vag transformarea structurală a capitalsimului, desființând, prin îmblânzirea propusă și presupusă, motivația acestei transformări, c) desființând astfel “principiul - speranță”, generând resemnare și colaboraționism, d) ocolește analiza de clasă.
Grupul nostru a avut drept ținte prioritare în controversele asupra ideologiilor, tocmai cele care se reclamă a fi de stânga: cea social-democrată, ca și cea naționalistă, autoritaristă, promotoare a “unității naționale”, alături de capitalul național.
Unii care ar fi putut, datorită antecedentelor teoretice, să avanseze în cercetarea socială, au devenit “teoreticienii” social-democraților. Dar ar fi putut? Antistalinismul lor, pre și post decembrist, s-a bazat, în esență, pe explicația politică (regim politic totalitar, legat inerent de cultul personalității, necesar ca “dictatură de dezvoltare”); rezultatul reționamentului lor: stalinismul a murit; trăiască social democrația.
Care este cauza fundamentală a unei asemenea turnuri (de fapt, eșuări) teoretice? Ea nu este, desigur, psihologică; de asemenea, ea nu ține de dificultățile și consistența internă a unei ideologii (a celei marxiste). Dar, datorită faptului că astăzi încă transformarea structurală a capitalismului nu este la ordinea zilei - deoarece, deși în criza de sistem, capitalismul se află în etapa de tinerețe a transnaționalizării capitalului, după cum el folosește triumfător (și deturnează, tototdată), revoluția informațională din forțele de producție, - dificultatea de a înțelege aceste situații contradictorii se transpune în criza ideologiei capitalismului în criză. Social-democrația este aceea care ilustrează ideologia în criză a acestei perioade, și nu liberalismul și conservatorismul, banale ideologii legitimiste și conservatoare, deși în criza de atractivitate. (Și, desigur, și ideologia naționalistă, nostalgic stalinistă, reflectă criza; iar atâta timp cât și cei care au aplicat analiza marxistă au ajuns în impasuri insurmontabile decenii întregi, și marxismul a fost în criză; incapacitatea de a înțelege realitățile noi, adică, în fond, inconsecvența analizei marxiste (forțe de producție, relații…) au fost reglate de conjunctura istorică de 80 de ani încoace, inițierea unei revoluții proletare fără să fi existat condițiile obiective (mondiale) și subiective pentru aceasta, stalinizarea inevitabilă, statul social-postbelic occidental; astăzi însă, sunt condiții pentru depășirea acestei crize a marxismului; iar depășirea este posibilă numai more marxiano).
Pentru că au avut loc atâtea infirmări de către istorie (stalinismul a căzut) și pentru că transformarea revoluționară a capitalismului nu este iminentă, social-democrația adoptă față de capitalismul real numai atitudinea de amenajare “mai umană”; “social-democrația - întotdeauna preferabilă”; perspectiva marxistă devine inutilă pentru ea; de fapt, ea a dizolvat, pur și simplu, această perspectivă.
De fapt, ce înseamnă perspectiva marxistă?
Mai este ea actuală sau “trebuie depășită / completată / schimbată pe ici pe colo”? În numărul viitor vom căuta să răspundem punctual la această problemă. Deocamdată, spunem doar că perspectiva marxistă înseamnă permanenta analiză a realității, din punct de vedere clasial.
Pentru ideologii social-democrați care devin, ca și mercenarii partidelor politice de dreapta declarată, penița de serviciu a partidelor social-democrate românești, această aservire este naturală. Ei cred că atingerea traiului confortabil și sigur de către ei este un semn al mersului progresiv pentru întreaga populație. De aceea, acești ideologi nu (numai) fac analiză marxistă, de clasă. Li se pare că democrația politică burghez㠓în sfârșit cucerit㔠după decembrie 1989, este baza sigură a evoluției sociale satisfăcătoare.
Alții - reflectând poziția detronatei birocrații staliniste, ca și poziția socială a unei părți a birocrației capitaliste actuale, nesigură prin schimbările induse de globalizare, ca și poziția socială a capitalismului național - susțin argumentația naționalistă a complotului finanțelor mondiale împotriva țării, a “unității naționale” cu capitalul național, a confiscării conducerii țării de către alogeni - aceasta fiind cauza principală a relelor, ca și argumentația autoritaristă (vezi și preamărirea lui Antonescu etc.). Datorită agresivității acestei ideologii a populismului care o determină să tindă că confiște mișcarea contestatară populară spontană, grupul nostru a trebuit să replice și aceste ideologii. 
Deși obiectivul teoretic al grupului a fost și este acela de a înțelege condițiile obiective și subiective ale transformării capitalismului, de a înțelege momentul istoric, perspectivele ca și trecutul (stalinismul în mod deosebit) de a face deci o analiză marxistă, de clasă, a acestora, grupul a trebuit să se ocupe și de critica falsei stângi, social-democrate și naționaliste. Din acest motiv, discuțiile centrate pe temele prioritare nu au progresat în ritmul așteptat; iar această defazare dintre așteptări și necesități, rezultate a generat chiar o anumită psihologie de criză. Grupul a trebuit să-și conștinetizeze din nou statutul, să-și întărească asemănarea obiectivelor, să se concentreze mai mult asupra priorităților.
Totuși, în tot acest an scurs de la apariția ultimului număr, grupul nostru a lucrat în continuare pe tema stalinismului. Rezultatele cercetărilor, inclusiv a noi dialoguri internaționale, vor fi publicate în numărul următor.
Grupul a fost preocupat și de problema troțkismului și în mod deosebit de problema fragmentării mișcării troțkiste. Cauzele acestui fenomen, ca și perspectiva noastră asupra cauzelor obiective ale crizei stângii din acest secol, vor constitui conținutul unor articole viitoare. La fel, cum spuneam, o discuție punctuală despre actualitatea marxismului; ca și contribuțiile despre structura socială actuală.
Corespunzător scopurilor noastre, discuțiile despre evoluția actuală a capitalismului, transformarea sa, revoluția mondială și globalizarea, sunt în curs. Ele evidențiază capacitatea de a depăși clișeele, respectând tocmai cerințele analizei de clasă și a raportului dintre forțele de producție și relațiile de producție.
O bună parte din membrii grupului nostru este formată din autodidacți în teorie socială. Lipsa unei formații disciplinate este însă suplinită printr-o pregătire personală, prin lecturi prelungite și discuții eficiente, focalizate pe obiective și capabile de sinteză și inovație.
Tocmai acest caracter autodidact al unor nonpolitologi, nonfilozofi, noneconomiști de profesie, permite ocolirea constrângerilor birocratice asupra demersului nostru critic: nonconformismul teoretic și contestatarismul nu sunt limitate nici de prejudecăți docte nici de condiția de profesionist integrat în structuri.
Grupul nostru este însă conștient de capcanele diletantismului; El nu este un grup de amatori, un club pentru timpul liber. Seriozitatea documentațiilor și a discuțiilor face ca, deși articolele au semnătura unor autori, ele să fie rezultatul confruntării colective a argumentelor.
Numărul de forță este oarecum un intermezzo între numerele anterioare și cele care urmează, din punctul de vedere al contribuțiilor teoretice. Acest intermezzo corespunde împrejurărilor studiului nostru, așa cum a apărut mai sus.  În același timp, o parte din articole se referă la România așa cum au cerut în mod deosebit unii cititori.
De asmenea, faptul că grupul nostru este departe de orice viziune “parohial㔠este demonstrat de materialele din grupajul internațional. Aceste materiale fac joncțiunea cu studiile următoare despre troțkism și, în general, despre mișcarea internațională de stânga.
1 În perioada actuală, încă atmosfera intelectuală este dezorientată și sceptică; și pentru că, de 20 de ani încoace, (odată cu revoluția informațională și cu transnaționalizarea capitalului), a demarat criza de sistem a capitalismului, a ultimului sistem “preistoric”, naivele iluzii paroce de după moartea lui Ludovic al XIV-lea, de exemplu nu se repetă, ci locul lor e luat de individualismul vulgar, lipsit de orice temei optimist. După cum se știe, mai ales din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea francez, intelectualii au devenit din ce în ce mai conștienți, mai antifeudali, mai radicali, optimiști și militanți. Ei au lucrat pentru transformarea atmosferei spirituale a timpului, pentru îmbibarea conțtiinței maselor cu valorile de atunci ale progresului (capitalism, libertate, politică și civică, raționalism, încredere în știință, legitimarea conducerii prin popor…).  Această ultimă perioadă a crizei de sistem a feudalismului francez - așadar până în 1789 -  a fost, deci, diferită față de perioada de la începutul secolului XVIII: locul hedonismului zburdalnic, superficial și doar ușor trist a fost luat de activismul social entuziast.
Dacă avem în vedre această perioadă a atitudinii intelectualilor și a atmosferei spirituale a epocii, înțelegem că atitudinea generală actuală, ca și desigur atitudinea actuală a majorității intelectualilor, își au corespondentul (luând exemplul nostru) în perioada de la începutul secolului al XVIII-lea.
Și din acest punct de vedere, transformarea revoluționară a capitalismului actual nu este iminență.
Și o ultimă observație: dacă trecerea de la feudalism la capitalism a avut loc izolat, într-o țară, datorită caracterului național al burgheziei, al relațiilor capitaliste, doar apoi ele cucerind piața mondială,, trecerea  de la capitalism la socialism este un proces mondial ab inițio, chiar dacă asta nu presupune o simultaneitate perfectă. Și condițile obiective și pregătirea spirituală sunt mondiale.
2 Realitatea este astfel.