Traian Dogaru
Renunțarea la candidatură
a președintelui Emil Constantinescu
și mascarada politică
 

Pentru că era clar, din toate sondajele, că nu ar fi fost reales, președintele Emil Constantinescu a vrut să prevină eșecul “în mod demn”.
În afara considerentului personal, renunțarea la candidatură este o manevră politică integrată în strategia dreptei explicite, legată desigur de Occident, deci departe de a fi luat prin surprindere pe cei care fac acestă strategie. Căci renunțarea la candidatură face posibilă unificarea dreptei explicite: împărțirea voturilor între tandamul Constantinescu-Isărescu (prim-ministru) și tandemul Meleșcanu-Stolojan, ca să le numim numai pe cele principale, nu ar fi dus decât la înfrângerea ambelor. Odată cu renunțarea “elegant㔠a lui Emil Constantinescu, dreapta declarată poate să-și strângă rândurile în jurul unor personaje cu alură de “necompromiși”, “tehnocrați”, “neutri” și care vor continua reforma fără șovăire.
Bătrânul politolog francez Duverger nutrea iluzii atunci când spunea că între partidele care împărtășesc aceleași valori dar care luptă pentru putere ar exista o diferență de tehnici. Nu, între P.N.Ț.C.D., U.F.D. (care a apărut ca o critică a P.N.Ț.C.D. iar acum consideră că este cel mai apropiat de acesta, pentru a face alianță electorală), P.N.L., A.p.R. (care, deși consideră că este o “social-democrație modernㅔ, se aliază cu P.N.L.) nu există nici măcar deosebiri tehnice; toate aceste partide sunt promotoare ale capitalismului și fac capitalism cu mijloace comune: exploatare, reducerea cheltuielilor sociale, a investițiilor interne, mai ales sociale, manipularea ideologică, deocamdată numai accente autoritariste “cât (de mult) se poate” și democrație (respectarea drepturilor burgheze) “cât  e necesar”. Iar astăzi situația subordonată a țării față de capitalul mondial, lupta burgheziei și birocrației autohtone de a obține totuși un loc la masa învingătorilor, pur și simplu nu permit diferențe de conducere: aceeași atitudine refractară față de mase, învăluite în aceleași fraze gradilocvente și găunoase.
Dar falsa stângă și centrul-stânga (“social-democrația europeanㅔ) fac la fel. Între dreapta explicită și acestea nu există nu o diferenț㠓metafizic㔠(de principii, în exprimarea lui Duverger) dar nici măcar “tehnică”. Și în Occident și în România postdecembristă, social-democrații și “socialiștii” au făcut și fac politici liberale: privatizarea, reducerea cheltuielilor sociale, a  salariilor…
P.D.S.R. în nici un caz nu ar opri reforma, cum se teme capitalul mondial și dreapta explicită românească. Cel mult, un timp scurt ar încetini-o (sau ar părea  că o încetinește și ar părea că nu este atât de obedientă față de instrucțiile internaționale). Hrănind însă birocrația nesățioasă și nu masele de “oameni loviți de nedreptate, nevoi și indiferență”, ca să cităm din discursul ce a anunțat renunțarea la candidatură.
Degeaba se teme “Occidentul” că P.D.S.R. s-ar lăsa împins de masele care i-au dat votul într-o direcție “antireformistă”. Birocrația economică și politică dar și capitalul național pe care-l reprezintă P.D.S.R. nu permit nici o derivă anticapitalistă. P.D.S.R., ca și orice alt partid de stângă falsă, știe că nu poate ajunge și mai ales nu se poate menține la putere dacă nu are acceptul capitalului mondial ca și acceptul burgheziei și birocrației conducătoare interne. Doar aparent este P.D.S.R. într-o situație sfâșiată de tendințe divergente: ale maselor care ar voi stoparea reformei capitaliste și, pe de altă parte, ale capitalului, intern și internațional. 
În fapt, deși aceste tedințe există, P.D.S.R. (prin componență, program, ansamblul documentelor și comportamentului politic ce, toate, atestă acestui partid calitatea de partid capitalist și nu proletar) nu acordă importanță tendinței populare (de aceea și paloarea excesivă a combativității sale politice împotriva politicii actuale ca și inconsistența măsurilor “opuse” formulate). Căci P.D.S.R. știe că, în condițiile obiective și subiective existente, se poate baza pe votul negativ al maselor, pe refuzul actualei puteri.
De aceea, esențial pentru P.D.S.R. este să acorde garanții capitalului. Ce fel de garanții? Că nu va încetini reforma, deci că va acorda capitalului câte facilități ar dori acesta. Cărui capital? În programul său, P.D.S.R. pare să susțină capitalul intern (vezi analiza noastră în nr. 3-4/1999). Ca urmare, de exemplu, mai degrabă ar trebui să fie vigilent și să controleze profitul real și cifra de afaceri reală a companiilor transnaționale care acționează în România pentru a preleva impozite corespunzătoare acestor cifre, după cum, mai degrabă, ar părea că va impune măsuri protecționiste pentru capitalul național. Dacă P.D.S.R. garantează că aceste fenomene nu vor avea loc (“pentru ca să vină investitorii”), ba, dimpotrivă, va supralicita zelul capitalist și prooccidental, atunci va avea susținerea “Occidentului”. “Imparțial”, P.D.S.R. va continua politica impozitului liberal “egal” indiferent de profit (avantajând astfel marele capital, mai ales internațional, facilitând astfel concentrarea și centralizarea capitalului), presărând această politică cu pași temporari de “protecționism” care va facilita însă, mai ales capitalul transnațional care activează în România.
Ca urmare, nu este realist să ne așteptăm (nici măcar) la o încetinire a reformei capitaliste. Rămâne de văzut, firește, cum se va rezolva contradicția parțială dintre birocrația legată de stăpânirea (jefuirea) statului și, pe de altă parte, capitalul intern și internațional interesate în dezetatizare.
Oricum, astăzi P.D.S.R. joacă rolul unui partid “național” care întrunește adeziunea maselor, lipsite de o conducere proletară; un asemenea partid care flutură steagul opoziției împotriva “răului”este sâmburele unui “front popular”, mijloc de devenire și canalizare a maselor în direcția susținerii propriei lor dominații.
Mascarada “luptei drepte împotriva P.D.S.R.” (vezi atacurile din ultimele luni, bazate pe motive reale, ținute până acum sub obroc, sau false) este menită tocmai să atragă indecișii de partea unui partid care sigur nu este de stînga, să coalizeze masele în jurul P.D.S.R.
Iar dacă și acum, după renunțarea la candidatură a lui Emil Constantinescu, diferite grupuri ale dreptei explicite nu reșesc să se unească (să fie ele cele care antrenează un “front popular”), nu este nici un pericol pentru capitalul intern și internațional: căci acesta cumpără/subvenționează mai multe partide și mai mulți reprezentanți. Chiar cearta dintre partidele de dreapta explicită are funcția politică de a stimula adeziunea pentru P.D.S.R., un partid care e departe de a antrena “dezordini” anticapitaliste, un partid de alternanță sigur pentru ordinea capitalistă. P.D.S.R., un partid de “centru-stânga european…” reușește astfel că atragă voturile unui număr mare de oameni, și astfel să câștige mai confortabil timp pentru capital.
Cînd dictaturile nu mai sunt suportate, capitalul (și intern și internațional) devine luptător pentru “democrație” (după ce el a fost tatăl acestor dictaturi; vezi istoria numai a ultimei jumătăți de secol din America Latină, Asia, Africa), ajutând efectiv la schimbarea maurului care și-a făcut datoria; când în rotația “democratică”, un partid (sau o coaliție) devin insuportabile pentru mase, capitalul (și intern și internațional) își concentrează sprijinul pentru alte partide (sau coaliții) care-l reprezintă. P.D.S.R. a avut, după cum ne amintim, sprijinul guvernului american. Coaliția din 1996 a avut sprijinul american. În 2000 lucrurile nu se schimbă.
Și atunci toată mascarada politică, alianțele, jocurile de culise, plecarea șobolanilor de pe o corabie pe alta, târguiala meschină, nu reflectă decât lupta pentru putere între pești răpitori la fel de hidoși.
Renunțarea la candidatură a președintelui Emil Constantinescu mai are un rol, în aceeași partitură desigur: acela de a atrage atenția mai mult asupra “personalităților”, dat fiind că politicile sunt aceleași.  “Cât de «serioși» par Mugur Isărescu și Theodor Stolojan, cât de îngâmfat este Ion Iliescu care nu urmează gestul lui Emil Constantinescu…”. Toate aceste “personalități” sunt însă la fel de seci ca și politicile pe care le reprezintă.
În lupta politică actuală, toate partidele, inclusiv cele de “stânga”, “naționale”… nu fac decât să sape marionetele partidelor adverse. În același timp, toate partidele – deși cele de dreapta explicită au oameni mai școliți în manipulare politică (celelalte partide fiind pline de vechea birocrație stalinistă; reciclarea ei “democratic㔠nu a făcut-o mai puțin obtuză și mai puțin suficientă) – preaiau lozinci de stânga. Și pentru că toate aceste partide se atacă reciproc spunând că numai ele ofer㠓politici și nu numai politicieni” (în timp ce partidele adverse ar fi cele care “fac campanii electorale murdare, axate pe denigrarea personalităților, deci pe focalizarea asupra personalităților și nu a politicilor”), noi spunem: să depășim lozincile abstracte! Nu numai “politici” trebuie să aleagă oamenii, ci politici anticapitaliste clare și hotărâte! Să depășim iluzia că vreo cale de mijloc (“a treia”) între capitalism și socialism ar putea rezolva contradicțiile capitalismului, abolirea exploatării și dominației de clasă! Stalinismul nu a putut fi decât o manifestare a capitalismului. Negarea capitalismului, inclusiv a formei staliniste a acestuia, este socialismul. Să-l pregătim!