Dumitru Bucur
Furtul instalațiilor de irigații
și slujbele pentru ca dumnezeu să trimită ploaia
 

Și, cu ocazia secetei din această var㠓s-a constatat” distrugerea, de 10 ani încoace, a sistemului de irigații datorită furtului. Domnul președinte Emil Constantinescu vorbea chiar de o “hoție generalizat㔠(13 iunie). Desființarea cooperativelor agricole de producție a antrenat un furt masiv al dalelor din canalele de irigație, de către sătenii care și-au pavat curțile, al conductelor pe care le-au folosit în propriile gospodării, al subansamblelor etc. pe care sătenii le-au vândut țiganilor care le-au cumpărat mai degrabă ca “fier vechi”.
“Constatarea” acestor fapte este făcută din nou, cu nonșalanța fatalistă care însoțește contemplarea fenomenelor naturale inevitabile. Faptul că, în primul rând, sătenii au furat (și nu doar țiganii), a fost recunoscut nu o dată oficial și mediatizat ca atare. Firește însă că mai departe de atât nu s-a mers.
De ce și-au furat țăranii propria lor sursă de belșug, propriul lor mijloc de producție?
Desigur că ei au fost obișnuiți să fure de către stalinismul anterior lui 1989. Furtul a fost masiv, chiar dacă s-a manifestat permanent câte puțin, cu fereală, din proprietatea cooperatistă.
Aparent, furtul părea o absurditate: țăranii furau din propriile cooperative. De fapt însă, forma cooperatistă a proprietății, superioară, firește, formei fragmentate a loturilor individuale, era integrată în stalinismul care perpetua, voalat, relațiile de dominație/supunere; cooperativele erau subordonate în primul rând intereselor nomenclaturii care, în cârdășie cu imperialismul occidental (vezi acceptarea condițiilor de împrumut ale F.M.I. etc.), nu realiza numai dezvoltarea industriei și a orașelor pe seama agriculturii și a satelor – proces inerent primei revoluții industriale (capitaliste) – ci și, mai ales, propriile privilegii pe seama forței de muncă de la orașe și sate și indiferent de forma de proprietate, de stat sau de grup. (De aceea, când Ceaușescu a rupt relațiile cu F.M.I., aceasta nu a însemnat negarea specificului stalinismului de a fi bazat tot pe dominație, comun cu specificul capitalismului occidental, ci doar manifestarea contradicției dintre clasa dominantă stalinistă, nomenclatura și, pe de altă parte, burghezia occidentală; lăsând la o parte posibila sinceritate idealistă a unui conducător sau altul, manifestată în intenția de desprindere din plasa imperialismului și în iluzia că ar fi posibilă construirea socialismului în țările-insule. În pofida inexistenței condițiilor obiective pentru socialismul mondial, întreaga orientare independentă a nomenclaturii a reflectat grija sa pentru păstrarea poziției sale dominante interne, neștirbită de “imixtiunile” burgheziei internaționale sau ale nomeclaturilor străine).
Stalinismul a avut un caracter contradictoriu: pe de o parte, el evidenția tendința de emancipare de exploatare a celor ce muncesc, manifestată prin ridicarea nivelului de trai, prin accesul la cultură și unele elemente ale democrației; dar și, pe de altă parte, stalinismul continua relațiile de dominație/supunere, de opoziție între conducători și conduși (imposibil de a fi abolite în timpul primei revoluții industriale).
Ca urmare, furau și țăranii, și muncitorii și categoriile intermediare, birocratice. (Aceste categorii, cărora în capitalismul occidental li s-au asigurat oficial și situații privilegiate dar și limitări legale ale arbitrariului și corupției, care nu sunt însă infailibile, în stalinism au furat atât direct, din dotările locurilor lor de muncă, cât și indirect, vezi “darul” dat de cetățeni doctorilor, profesorilor, funcționarilor. Acest furt era asigurarea situației privilegiate “normale” a birocrației și corespundea condițiilor oficiale privilegiate ale birocrației occidentale).
Furtul din timpul stalinismului nu a fost consecința unui defect de comunicare conducători-conduși, deși stalinismul românesc a fost extrem de inabil în materie de propagandă și comunicare, ci, ca în întreaga istorie a societăților bazate pe exploatare, a fost o manifestare a sărăciei și lipsurilor, în sine cât și prin comparație cu situația categoriilor dominante. Furtul din timpul stalinismului a fost, de asemenea, o reacție a forței de muncă exploatate și oprimate împotriva relațiilor sociale, a privilegiilor și fariseismului oficial.
“Maică, ia, că-i de furat”, spunea o femeie, în timp ce-i îndesa în mână unui tânăr venit de la oraș, o traistă de fasole.
Sentimentul culpabilității dispăruse  pentru că, mai ales țăranii, beneficiaseră de “roadele socialismului” tocmai cumulându-le reziduurile (după îndeplinirea privilegiilor nomenclaturii și birocrației) cu furtul. Poate de aceea, deși furtul din avutul obștesc era pedepsit sever, sistemul a devenit și neputincios în a supraveghea toate relațiile dintre indivizi și mijloacele de producție, dar și, în același timp, a tolerat (nomenclatura și birocrația locală au tolerat) furturile “minore”. Căci furtul era un fel de redistribuire a avuției în interiorul granițelor.
Ca urmare, ideologia oficială inducea duplicitatea morală; iar faptul că furtul era necesar pentru stabilitatea sistemului și prosperitatea oamenilor determina o autogenerare a caracterului contradictoriu și a vulnerabilității stalinismului.
Sentimentul culpabilității nu se întărea odată cu pedeapsa, cu agravarea acesteia. În acest sens a apărut imaginea c㠓românii sunt hoți”, Această imagine este frecvent folosită și astăzi.
Dar menționăm tradiția stalinistă a furtului, atunci când discutăm despre furtul postdecembrist al instalațiilor de irigații, tocmai pentru a arăta determinarea social-istorică a furtului și a infirma “explicația” sa etnicistă.
În societatea românească premodernă, furtul între țărani era foarte rar. De aceea, chiar în timpul stalinismului, la țară, oamenii nu-și încuiau casele chiar când plecau de acasă. În același timp, furtul de la boierii anteriori revoluției staliniste din 1944 a fost pedepsit fără cruțare, cu atât mai mult cu cât furtul nu contribuia la întărirea sistemului, ca ulterior în stalinism, ci, dimpotrivă, la slăbirea sa. Furtul de la boieri al țăranilor liberi – vezi  pedeapsa lui Vlad Țepeș pentru furt -, al celor aserviți, a reflectat și sărăcia și adversitatea structurală dintre țărani și proprietatea boierească. Datorită periculozității pentru țărani a furtului, o formă compensatoare a relației de alienare a țăranilor față de proprietatea boierească a fost haiducia. Desacralizarea proprietății boierești de către haiduci a fost însă întodeauna urmată de agravarea pedepsei pentru atentatul la proprietatea boierească.
Modernizarea a complicat problema furtului. Negustorii, prima formă a burgheziei, s-au sprijinit, în bună măsură, pe furtul asupra țăranilor. De aici și reglementarea lui Cuza asupra vânzării (“ocaua lui Cuza”).
Toate acestea nu au existat numai pe teritoriul României rămasă în urmă.
În 1842, dieta renană a înăsprit pedeapsa pentru furtul de lemne din pădurile proprietarilor, echivalând culegerea de vreascuri uscate – vechi drept cutumiar al țăranilor – cu furtul ca atare prin tăierea copacilor. În seria articolelor în care descrie dezbaterile din dietă legate de furtul de lemne, tânărul Marx a arătat netemeinicia poziției oficiale, consecința anomică a echivalării culegerii de vreascuri cu furtul , necesitatea păstrării dreptului cutumiar pentru categoriile sărace și lipsa de rațiune a dreptului cutumiar pentru păturile privilegiate . Situația descrisă relevă o agravare a pedepselor pentru furt pe măsura dezvoltării relațiilor moderne, probabil și datorită incidenței mai mari a furtului odată cu modernizarea. Să nu uităm că dreptul cutumiar pentru țărani ființa în feudalism și constituia, alături de elemente de proprietate obștească (iazul comunal, pășunea comunală etc.), contraponderea care făcea suportabile relațiile feudale. Dar, la 30-35 de ani de la eliberarea iobagilor în țările germane, acest drept a ajuns să fie abrogat. Începutul modernizării, acumularea primitivă a capitalului (încălcarea proprietății obștești, deposedarea țăranilor…) au adus o expandare a furtului (v. legile împotriva vagabondajului în întreg Occidentul secolelor XIV – înc. XVII.). Apoi, mâna de fier a capitalismului a impus propria sa disciplină forței de muncă, din ce în ce mai industriale din Occident. De aceea, reacțiile individuale la exploatare au devenit mai degrabă alternative furtului, dar nu mai puțin anomice.
România de dinainte de 1944 a fost o țară slab dezvoltată, cu majoritatea populației rurală. Controlul comunităților rurale asupra membrilor a făcut ca furtul între țărani să fie, cum spuneam, rar. Furtul era mai degrabă, o manifestare a lumpen-ului, dar cum orașele erau mici, nici aici nu era prea importantă. Orașele mici, mahalalele erau mai degrabă prelungiri ale comunităților rurale închise, capabile de control asupra membrilor. Industrializarea și urbanizarea  au fost avântate doar în timpul stalinismului. De aceea, aici furtul a fost nu numai o consecință a stalinismului ci și a destructurării vechilor comunități închise, datorită industrializării într-o societate care continua să fie a bunurilor rare. Mai precis, furtul a fost manifestarea incapacității (imposibilității) stalinismului, de a contracara consecințele anomice ale primei revoluții industriale.
Faptul că azi “românii fur㔠dar “nu fură nemții, englezii…” este datorită astfel și condițiilor diferite de modernizare și stalinismului și, dup㠒89, politicii și mesajului oficial de depreciere și distrugere a bunurilor obștești.
Țiganii români care au mâncat lebedele din parcul Schönbrun din Viena au făcut-o de foame. Problema foamei a fost rezolvată însă pentru vienezi. Există în Occident destui infractori de origine română sau, mai larg, estică. Dar majoritatea infractorilor este occidentală, chiar dacă o parte a acesteia este formată din imigranți. Infracționalitatea este rezultatul polarizării sociale, a faptului că sistemul capitalist este incapabil să rezolve probleme existențiale ca locul de muncă și speranța de realizare umană pentru toți oamenii. Iar proporția îngrijorătoare a infracționalității actuale este un semn al crizei de sistem a capitalismului.
După cum știm, cauzele cele mai apropiate (recente) sunt cele mai puternice. Țăranii au distrus sistemele de irigații, au tăiat fostele livezi ale C.A.P.-urilor, au demolat grajduri și clădiri, au furat cărămizi din monumentele istorice, nu numai datorită  tradiției staliniste a furtului, nu numai datorită sărăciei, ci, poate mai degrabă, datorită politicii și mesajului postdecembrist sistematic: “ce-i al tuturor e al nimănui”, “proprietatea colectivă e rea”. “Primul moment al capitalismului este acumularea capitalului, nu numai prin mijloace ortodoxe”. Permisivitatea față de raptul proprietății de stat sau de grup de către noile categorii dominante, prin extensie de către oricine, a devenit trăsătura cea mai semnificativă a acestor ani. Este politica proprietății private, cu atât mai sălbatică cu cât e mai anacronică. Tocmai de aceea, de 10 ani încoace, parlamentul nu a luat nici măcar în dezbatere aspectul pedepsei furtului din avutul obștesc, înfăptuit de către țărani și nu numai.  Noile categorii dominante (vechea nomenclatură și vechea birocrație reciclate în burghezie și birocrație conducătoare) au privit impasibile distrugerile, fiind interesate cu ranchiună să piară orice urmă de “socialism”.
Birocrația fură în continuare (v. licitațiile defavorabile, adjudecate pentru comisioane grase etc.).
Sărăcia, dar și permisivitatea oficială față de raptul proprietății de stat de către cei de sus, au dus la proliferarea furtului, la țărani ca și la muncitori.
Conform ideologiei oficiale, apărarea mijloacelor de producție, inclusiv în fabrici, spitale etc. s-ar realiza prin privatizare: “să vezi că pe patron nu-l mai fură”.
C.A.P.-urile au fost zugrăvite în cele mai negre culori. Totul trebuia împărțit. Și a fost. Dar proprietatea obștească e necesară. Țăranii români nu au înțeles aceasta, datorită tradiției lor staliniste, a slabei lor conștientizări sociale și, mai ales, datorită mesajului de sus care a stimulat distrugerea proprietății obștești. Dacă olandezilor li s-ar spune să-și lase în paragină digurile deoarece sunt proprietate obștească, ar râde. Tradiția lor capitalistă în care proprietatea privată se sprijină pe proprietatea obștească este mai puternică decât un mesaj politic oarecare. Țăranii români și-au distrus instalațiile de irigații pentru că mesajul politic sistematic de după 1989 a fost mai puternic decât posibilul raționament de bun simț asupra prezervării bunurilor existente. Mesajul politic postdecembrist a întărit tradiția prestalinistă a țăranului dornic de “pământul lui individual”, a dărâmat firavul fir socialist împletit în stalinism dar și, pur și simplu, firul eficienței prin marea producție, colectivă prin natura sa. “Timpul țăranului român” pe care-l exaltă propaganda dreptei explicite, acum la putere, este timpul în care majoritatea țărănimii se socotește bogată dacă poate să nu-și lase loturile pârloagă, dacă ară cu caii, fiind astfel “independent㔠de burghezia sătească care deține utilajele agricole necesare. De aceea, este ipocrită constatarea oficială asupra “hoției generalizate”.
Și care este soluția? Pentru categoriile dominante, soluția este întotdeauna să continue drumul, căci dacă nu, puterea lor se clatină. După secetă, va veni la un moment dat ploaia, lucrurile “vor intra în normal”.
Țăranii, stratificați deja și incredibil de retardați în acești 10 ani, ascultă amorf la mesajele categoriilor dominante. “De-acum, numai Dumnezeu ne ajută”.
Într-o analiză sofisticată asupra religiozității în creștere a țăranilor (și a populației în general), am putea să considerăm că recursul la Dumnezeu are și semnificația neîncrederii în categoriile dominante, ba chiar a recuzării acestora. În fapt, religiozitatea nu separă comunitatea celor oprimați de opresori. Dimpotrivă, îi leagă, îi subordonează mai puternic pe primii opresorilor.
Slujbele pentru ca Dumnezezu să trimită ploaia, venerarea crescândă a “semnelor divine”, caracterizarea candidaților în luptele electorale și potrivit religiei lor și potrivit horoscoapelor, arată că poporul este deocamdată învins, îngenunchiat. Imaginea sa dominantă, indusă de sus și cu ofensiva bisericilor, este fatalismul ușor subordonabil celor mai conservatoare mesaje politice și corespondent, la nivelul categoriilor dominante, tocmai conservatorismului acestora.
Se pot oare schimba lucrurile? Desigur, numai în context mondial. Iar astăzi pentru România și pentru modernizarea concepției populației este mai bun un capitalism puternic integrat mondial și subordonat capitalului transnațional decât un capitalism birocratic retardat, periferic, ca acum, ale cărui instituții de bază sunt bisericile și mesajele politice reacționare. Abia experimentarea de către români a transnaționalizării capitalului, a mișcării forței de muncă, a insecurității forței de muncă pe plan mondial, a consecințelor sociale ale capitalismului dezvoltat, va permite depășirea conștiinței sociale retardate și manifestarea inițiativei lor în schimbarea lumii. În ce măsură este însă posibilă, adică în interesul marelui capital transnațional, depășirea statutului de periferie de către România – în care o populație din ce în ce mai numeroasă se refugiază la sate într-o situație de penurie și reducere a civilizației către premodernitate, în care o populație de lumpen (declasații, cei fără o ocupație precisă, cu ocupații fluctuante și de multe ori la limita dintre legal și ilegal, șomerii cronici, lucrătorii la negru, pauperii) consumă produse de mâna a doua din restul lumii – rămâne de văzut. Deocamdată putem conchide că întreg comportamentul de 10 ani încoace a categoriilor dominante, organizate în ansamblul partidelor de dreapta explicită sau de falsă stângă, nu a făcut decât, în interesul lor desigur ca și în interesul burgheziei transnaționale, să întărească statutul periferic al României cu tot ceea ce înseamnă aceasta.
Dar chiar devenirea României o pată dezvoltat㠖 Centru – pe harta lumii și alinierea conștiinței românilor la conștiința specifică celui mai dezvoltat capitalism nu rezolvă alienările induse de exploatare și dominație.
Într-o Românie dezvoltată probabil că țăranii nu vor mai face incantații ca să aducă ploaia. Dar soluția pentru o viață omenească pentru toți, în România și în întreaga lume, nu este “depășirea unui capitalism sălbatic” sau “periferic” sau integrarea în tabăra învingătorilor, în capitalismul de centru. Viața omenească eliberată de dominație și de imaginile provocate de aceasta, nu este posibilă nici în Centrul izolat de restul lumii. De aceea, lucrurile nu pot fi schimbate decât într-un proces revoluționar mondial, de abolire a capitalismului însuși, și nu doar a unei forme sau alteia. Doar aceasta înseamnă a fi în centrul contemporaneității. De aceea, slujbele pentru a aduce ploaia ca și distrugerea sistemelor de irigații nu sunt numai semnul caracterului periferic și retardat al capitalismului din România, ci semnul capitalismului mondial însuși, al cărei constituție este coexistența centrului și a periferiei, a stratificării sociale și geografice, coexistența culturii înalte și a obscurantismului. Este semnul caracterului desuet deja al capitalismului.
Ca urmare, soluția nu este iluminarea țăranilor, pentru a se transforma în fermieri eficienți și grijulii cu avutul lor și cu natura și pentru a așeza religia în colțul privat al timpului lor liber. Nu este emanciparea de religie și de conștiință socială anacronică, lăsând intacte rânduielile actuale ale lumii. Numai schimbarea acestora va duce și la ridicarea conștiinței țăranului român la nivelul atins astăzi de tehnologia mondială înaltă.