Ana Bazac
Semnificația alegerilor locale. România, iunie 2000

În ambele tururi de scrutin, absenteismul a fost mare. Aproape două treimi din electorat a refuzat să voteze. “Se rezervă pentru alegerile mari (parlamentare și prezidențiale) de la toamn㔠sau “în sate au votat mai mult deoarece cunoșteau omul”. Cu toate acestea, de fapt electoratul a sancționat, încă o dată, ansamblul “alternativelor” oferite, adică făgașul politic săpat după decembrie 1989.
Au existat iluzii puternice că Frontul Salvării Naționale (F.S.N.) în 1990, ba chiar în 1992, ar șterge ceea ce a fost rău în sistemul anterior lui decembrie, dar ar dezvolta ceea ce a fost bine. În 1996, din aceste iluzii nu a rămas decât o urmă subțire. Absenteismul unei treimi de electorat ca și votul celorlalți acordat mai degrabă dreptei explicite, coaliției Convenția Democrată din România (CDR) astăzi la putere, au reflectat convingerea că făgașul capitalist a fost deja săpat și că acei care ar părea că sunt cei care l-ar șterge și ar construi un drum nou societății românești nu există pur și simplu; iar oamenilor nu le-ar rămâne decât satisfacția pedepsirii echipelor care se perindă la putere, până atunci tocmai acea falsă stângă, ca și speranța că alternanța ca atare ar aduce o oarecare ușurare a greutăților sociale prin faptul că aleșii “tot ar mai face ceva din ceea ce au promis”.
Alegerile locale din iunie 2000 semnifică pierderea totală a acelor vechi iluzii, descurajarea populației și, în lipsa unei stângi reale, alinierea populației la comportamentul înfrânt și conformist cerut de capitalism
Întrebarea-cheie este: pot oare condușii să-și schimbe conducătorii? Dar la această întrebare, datorită destructurării stângii pe plan mondial și nu numai în România, prin promovarea de către ea a obiectivelor liberale, deci prin pierderea specificului independent, de clasă, al acestei stângi, oamenii par să răspundă: cu cine să schimbi conducătorii actuali, cu alții care fac același lucru? La ce bun o asemenea schimbare? Aceste răspunsuri constituie exact starea de spirit a poporului manipulat și înfrânt, a poporului-turmă de care are nevoie capitalismul .
De aceea, pentru a depăși această situație nu e cazul să facem apeluri la siritul civic, adică să cântărim cauza absenteismului în nivelul de cultură și conștiință politică al electoratului, ci să reorganizăm stânga, adică mișcarea antisistem a proletariatului român în contextul mișcării proletariatului mondial, pentru ca oamenii să aibă și alternative reale de ales și speranțe în posibilitatea lor de a determina politica și de a controla istoria.
Nu suntem adepții idealizării “poporului”. Dar alegerile locale din iunie au arătat și inteligența oamenilor în sancționarea acestor alegeri. După cum se știe, mulți candidați au vorbit despre necesitatea depolitizării administrației și toți, în etalarea programelor lor, au relevat identitatea obiectivelor și mijloacelor administrative. Lăsând la o parte trăsăturile de personalitate ale candidaților, unele mai atrăgătoare pentru unii sau alții, între programul candidatului PDSR la primăria capitalei și programul candidatului PD, ca și între programele celorlalți candidați, nu a existat practic nici o diferență. Și atunci, dacă o primărie trebuie să îndeplinească niște sarcini cu niște mijloace și dacă funcționarii care le operaționalizează nu au nici un motiv (în afara recompenselor personale, firește) să le politizeze, și de fapt este inutilă și absurdă politizarea lor, atunci care este rostul alegerii între “orientări” politice care se concurează pentru locul primarilor și consilierilor? Nu sunt aceștia niște specialiști în administrație publică, depolitizată prin natura sa, niște specialiști care trebuie să-și îndeplinească sarcinile exact așa cum și le îndeplinește un medic, un cizmar, un sculptor? Nu reprezintă alegerea între “diferite” partide cu, se presupune, diferite programe politice pentru administrațiile locale o maimuțăreală, un simulacru de democrație absolut inutil pentru administrație și pentru cetățeni, dar util pentru categoriile dominante tocmai pentru că astfel exclud masele din politica ce stabilește obiectivele societății, mijloacele de îndeplinire a acestora după cum alocă și resursele pentru acestea, deci tocmai pentru că astfel se asigură continuitatea relațiilor de dominație, a opoziției dintre conducători și conduși?
Aceste întrebări au fost subtextul, chiar dacă neexplicit, al absenteismului de masă la alegerile locale. Aceste întrebări nu au fost defel naive, ci au constituit răspunsul logic la mesajul candidaților cu privire la depolitizarea administrației locale. Ideea contradicției dintre acest mesaj și lupta politică pentru administrație a făcut ca, mai ales spre sfârșitul campaniei electorale – vezi și campania dintre cele două tururi de scrutin – ideea depolitizării administrației locale n-a mai fost fluturată de candidați.
După cum se știe, lupta politică între partide reflectă lupta pentru putere dintre diferitele grupuri din cadrul categoriilor dominante: lupta pentru putere politică, pentru conducerea administrației locale și centrale, care asigură și puterea economică. Iar în această luptă se realizează consensul principial între birocrațiile politice și burghezia economică, oricât de împărțite în diferite grupuri sunt aceste categorii dominante.
Absenteismul de masă a sancționat tocmai politizarea inutilă a administrației locale. Dar, în acest sens, există și o semnificație suplimentară a absenteismului la alegerile locale. Oamenii au sancționat contradicția dintre rezultatul presupus al unor alegeri locale real democratice și entuziaste: controlul cetățenilor asupra politicilor locale și, pe de altă parte, caracterul limitat al acestor politici înseși. Deoarece cadrul social-economic general (cadrul legal general, prioritățile strategice etc.) este dat “de la Centru”, adică este manifestarea relațiilor capitaliste structurale. Oricât de serios democratică poate fi o administrație locală, problema șomajului în circumscripția sa nu este rezolvabilă decât printr-o politică națională și globală. Cel mult, administrația locală poate să ofere “facilități” mai tentante pentru investitori pe teritoriul său, adică să concureze “facilitățile” oferite de administrațiile din alte zone; dar aceasta nu înseamnă o rezolvare a problemei șomajului, a salariilor decente, a locuințelor pentru tineri, a pensiilor decente și a rezolvării sociale a problemei vârstnicilor etc.
Au existat în deceniul opt așa-numitele “regiuni roșii” în Italia, administrații locale conduse de comuniști. Ele au fost și realese, dovadă că administrațiile au făcut tot ce le-a stat în putință în domeniul lor. La fel, există în Marea Britanie și în țările nordice ceea ce se cheamă conducere deschisă (open government) referitoare mai ales la transparența administrației (iar în plan local aceasta este mai posibilă). Și totuși, nici în Italia nici în țările nordice consecințele sociale ale relațiilor structurale capitaliste: polarizarea și alienarea socială nu s-au micșorat, ci au crescut. Absenteismul de la alegerile locale din iunie reflectă intuiția poporului asupra determinării administrației de către “marea politică”. Iar dac㠓marea politic㔠nu poate fi schimbată căci nu există (încă) alternative reale de schimbare, ce poate face administrația locală, care ar fi rostul “alegerilor” pentru ea?
Și, pe de altă parte, dacă administrația locală este depolitizabilă prin natura sa, nu așa ar trebui să se întâmple cu administrația întregii societăți, cu “marea politic㔠însăși? Nu ar trebui să fie miniștrii și, în general, funcționarii superiori, doar niște specialiști în management social? Și sunt parlamentarii într-adevăr reprezentanții poporului dacă stabilirea obiectivelor și mijloacelor ca și alocarea resurselor are loc izolat de mase și în pofida intereselor lor?
Protestul prin absenteism nu este însă eficient pentru popor ci, cum am arătat, absenteismul este eficient tocmai pentru categoriile dominante. De aceea, dacă masele proletare nu au altă soluție decât organizarea lor independentă, de clasă, pentru a impune restructurarea societății capitaliste, categoriile dominante anexează la invitația prezentării la urne, invitație falsă în esența sa, diversiuni care îndepărtează de politică odată mai mult și descurajează militantismul social al maselor. “Înainte de a merge să voteze, oamenii s-au dus la biseric㔠(fiind Rusaliile). Exaltarea credinței, a preocupărilor centrate exclusiv asupra propriei familii, proliferarea inimaginabilă a divertismentului și accentuarea caracterului facil, antiintelectualist al (pe)trecerii timpului sunt modalități de accentuare a subordonării maselor și a canalizării revoltei lor în direcția pasivă, a conformismului față de jocurile sociale (vezi alegerile) și a absenteismului politic.
Așa ceva are loc nu numai în România. Între primul și cel de-al doilea tur de scrutin, televiziunea ne-a informat despre manifestațiile din Grecia, incitate de capii bisericii ortodoxe, pentru ca statul să nu anuleze specificația “religie” de pe actele de identitate ale cetățenilor. “Jos mâna de pe biserică!”, au scandat mii de oameni Și totuși nu era vorba în nici un fel de atacul statului asupra bisericii (sau a religiei) ci doar de impunerea unei forme exterioare a separării statului de biserică. O asemenea separare este liberală (și nu atee) și conformă principiului politic al libertății convingerilor; credința religioasă și apartenența la o biserică sau alta sunt, în această opțiune burgheză, chestiuni personale și nu criterii de evaluare cetățenească. Dar recenta aliniere militantă a atâtor oameni sub steagul premodern al statului religios, neseparat de biserică, poate fi explicată nu numai cu ajutorul tradiției bisericii ortodoxe grecești în lupta pentru independența (antiotomană), antifascistă și antidictatorială din timpul mai recent al “dictaturii coloneilor” (1967-1974) ci, mai ales, prin caracterul contradictoriu al capitalismului, prin atitudinea contradictorie a liberalismului față de biserică: pe de o parte, el caută să pună biserica în colțul preocupărilor private, relațiile economice fiind singurele care trebuie să-și impună ordinea în societate, iar, pe de altă parte, el are nevoie de legitimarea religiei și de rolul său în întărirea raporturilor de dominație supunere; de aceea laicitatea (și nu ateismul firește, deoarece ne aflăm încă în “preistoria” marcată de exploatare și alienare socială) nu este deplină nici azi în nici un stat modern. Ca urmare, alienarea oamenilor în jurul bisericii nu trebuie judecată drept un protest împotriva statului capitalist (guvernării) așa cum par să exalte mediile românești atunci când, în sondaje ilogice, încrederea cea mai mare a cetățenilor români s-ar acorda bisericii (și armatei) și nu guvernului, parlamentului, președintelui; ci tocmai ca o manifestare a dependenței cetățenilor de instituțiile de dominație. Alinierea religioasă a oamenilor este astfel strâns legată de îndepărtarea față de spiritul critic, de incapacitatea de protest activ și eficient împotriva dominației de clasă, de caracterul pasiv al protestului social, de forma redusă a protestului la o imitație exterioară, la absenteism. În acest sens, absenteismul însuși nu poate fi rupt de ansamblul manifestărilor social-politice din societatea capitalistă, deci nu poate fi judecat exclusiv în limitele tehnicii electorale.
Absenteismul dă adevărata semnificație a alegerilor locale. În rest, și o bună parte a opțiunilor exprimate a fost tot un vot negativ. Dar pedepsirea echipei la putere și “alegerea” alternativei respinse cu 4 ani în urmă, din același motiv al neîndeplinirii nevoilor oamenilor (și, desigur, al promisiunilor electorale) nu arată decât că oamenii nu au o ofertă care să vină în mod real în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor lor și că ei sunt folosiți ca “alegători cu opțiuni diferite” de către ansamblul forțelor politice interesate în menținerea sistemului.
Iar faptul că în București, deși la sectoare a câștigat numai PDSR, dar la primăria capitalei a câștigat un personaj cu o imagine energică etc., este foarte primejdios pentru democrație. Victoria unei persoane mai atrăgătoare (și cu o campanie mai inteligentă) și nu victoria unui program – cum arătam, nici nu a putut fi vorba de programe diferite - este un semnal al spectacolului în care a eșuat democrația burgheză. Dar dacă personajul atrăgător ar fi reprezentat o politică de extremă-dreaptă? Căci este foarte posibil acest lucru și astfel apare clar că, prin sloganul “alegeți omul, nu partidul” alegătorii sunt canalizați spre comportamentul politic aservit politicii capitaliste de prezervare a dominației. În aceeași ordine de idei, alegerea persoanei și nu a programului și volatilitatea electoratului denotă vulnerabilitatea regimului democratic burghez: oricând e posibilă alegerea unui “salvator”.
Explicația căderii de la putere, în alegerile locale, a coaliției de dreapta explicită apare mai clară printr-o comparație cu alegerile (generale) din martie din Spania. Este vorba despre limitarea ofertelor politice la dreapta explicită și la falsa stângă (care face o politică liberală, de gestiune capitalistă). În Spania, după moartea lui Franco (1975) oamenii au ales în majoritate partidul socialist deoarece el părea a fi o garanție mai mare a drepturilor democratice decât dreapta, încă legată de abolirea franchistă a acestor drepturi. În 20 de ani a avut însă loc tranziția stângii de la statutul de partid al celor ce muncesc și limitat oportunist la statutul de partid burghez (care îndeplinește obiectivele burgheziei). De aceea, când caracterul burghez al partidului socialist a devenit evident și de nesuportat, a avut loc, în 1996, pedepsirea sa prin alegerea Partidului Popular, dreapta explicită cu sloganuri populiste. Majoritatea obținută în martie 2000 de către Partidul Popular nu a reflectat vreo convergență a iluziilor populare (convergență vizibilă la victoria socialiștilor din 1982); dimpotrivă, nici n-a mai fost nevoie să se genereze aceste iluzii, deoareec aservirea politică a populației a fost deja îndeplinită (cu concursul “stângii”), deoarece nu s-a prezentat nici o alternativă (cu audiență națională) la proiectul Partidului Popular de prezervare a sistemului, ca și deoarece oamenii au văzut că dreapta “nu a fost nici mai rea, nici mai bun㔠, ca “stânga anterioară”. Și în Spania, falsa stângă insistă ca oamenii să-și dea votul “stângii”. Pentru ce? De ce l-ar da? Care va fi consecința alternanței între dreapta explicită, care, la putere fiind în această perioadă de criză de sistem, va ajunge să fie resimțită ca “rea”, de înlocuit, și “stânga” burgheză?
În România, făgașul săpat între 1990-1996 a fost suficient de clar și de opus intereselor maselor și stângii pentru ca în 1996, oamenii să pedepsească aceast㠓stâng㔠și s㠓cread㔠într-o dreaptă populistă (cu “lozinci de stânga”, s-a spus) și justițiară. Între 1996 și 2000, făgașul capitalist a fost adâncit și, mai ales într-o țară periferică și poststalinistă, a produs suferințe mari majorității populației. De aceea, în iunie 2000, cu cât mai mari au fost așteptările de la coaliția de dreapta, cu atât mai mare estre respingerea sa.
Dar “majoritatea zdrobitoare” obținută de PDSR  nu înseamnă c㠓a câștigat stânga”, deoarece PDSR face politică pentru capital, ca și înainte de 1996. De aceea, pentru a guverna, adică pentru a stăpâni nemulțumirile sociale, PDSR trebuie să i se acorde ajutor, pe față sau nu, chiar de către dreapta. (Așa cum (și) în Spania, socialiștii au guvernat cu ajutorul dreptei explicite iar Partidul Popular guvernează cu sprijinul “stângii”).
După alegerile locale urmează cele parlamentare și prezidențiale din toamnă. După cum se vede deja, tactica pregătitoare a acestora este vânarea unui personaj carismatic și însușirea sa de către partide și coaliții, pentru a da totuși o fâșie de legitimitate sistemului electoral, câștigătorilor (oricare ar fi ei), sistemului economico-social .
Pentru că masele nu vor avea, până la toamnă, o alternativă reală de stânga - deoarece și pe plan mondial de-abia se restructurează aceasta – comportamentul lor politic previzibil va fi absenteismul masiv și dublat de votul lipsit de iluzii în PDSR, dar de pedepsire a CDR. Dar, fie că va “câștiga” PDSR, fie că va “câștiga” o coaliție de dreapta explicită, acest “câștig” al democrației burgheze este temporar. El nu face decât să amâne deznodământul. Autoritarismul – manifestat prin modalități tradiționaliste, extrema-dreapt㠓de așteptat la Poarta Orientului, nu?”, sau forme mai insidioase, “moderne”, cu acceptul Occidentului împovărat și el de autoritarism – este mijlocul de prezervare a statu quo-ului dominant în această epocă de adâncire a crizei de sistem. Barbaria nu este o metaforă ci o caracteristică a realității. De aceea, singura soluție prin care putem să ne îndepărtăm de la această foarte posibilă traiectorie politică este reconstruirea unei stângi autentice, internaționaliste și internaționale, care nu susține sistemul, ci luptă împotriva sa, prin care proletariatul în ansamblul său devine conștient de sine și astfel militant anticapitalist; cu alte cuvinte, stânga autentică este avangarda organizată a proletariatului, partidul politic ce se autodepășește (autoneagă) prin formarea clasei proletare organizate politic, deci a societății în ansamblul său capabile de autoconducere (capabile de a fi “clasă politică”).