Ana Bazac
Alegerile din noiembrie 2000

În urma alegerilor parlamentare, PDSR este pe primul loc, cu 48%, PRM este al doilea, cu 27-28%, urmează PD cu 8-9%, PNL cu 8%, UDMR cu 6-7%.
În urma alegerilor prezidențiale, pe primele două locuri s-au clasat Ion Iliescu (PDSR) și Corneliu Vadim Tudor (PRM).
Absenteismul, a cărui semnificație am surprins-o în legătură cu alegerile locale (nr. 5 al revistei noastre), a fost mare – aproximativ 40% dintre alegători au refuzat variantele oferite de politică (iar la turul II, absenteismul a fost și mai mare – notă în momentul publicării).
La alegeri nu s-a prezentat, evident, nici un partid autentic de stînga. Căci partidul reprezintă clasa, în cazul nostru, clasa revoluționară. Or, astăzi, clasa muncitoare a primei revoluții industriale nu mai este clasă revoluționară, sau oricum nu singură; ea este, mai degrabă, o clasă manevrabilă pentru scopuri nemuncitorești, chiar retro (opunîndu-se, de exemplu, muncii „netipice”, a celei a serviciilor legate de a doua revoluție industrială). (Trebuie să spunem că, deși revoluționară, clasa muncitoare a primei revoluții industriale nu poate, în principiu, adică nu a putut să se emancipeze de exploatare, să distrugă exploatarea; dar demersul ei revoluționar a arătat drumul, posibil dar necesar, al istoriei viitoare). Pe de altă parte, proletariatul în integralitatea sa, proletariatul celei de a doua revoluții industriale, abia se creează pe plan mondial. România este rămasă în urmă din acest ultim punct de vedere, iar clasa muncitoare a primei revoluții industriale este slabă (și pentru că este decimată) deoarece industria, adică burghezia industrială internă este slabă. Aceasta din urmă nici nu poate domina atît timp cît are un rol subordonat, și nu dominant, pe piața mondială (de aceea, burghezia dominantă la noi va fi, în esență, burghezia transnațională). Fosta clasă muncitoare, majoritară în timpul stalinismului a devenit, în acești 11 ani, în bună măsură, o clasă de lumpenrentieri (șomeri beneficiari ai ajutoarelor sociale și ai muncii la negru).
Cu toate contradicțiile, deoarece clasele principale sînt birocrația pletorică și prădalnică, mica burghezie și țărănimea – opuse clasei muncitoare reziduale și, relativ, lumpenrentierilor – alegerile nu au dezlănțuit lupta de clasă. Și, ca urmare, nici o forță politică nu poate conduce realmente, deci nu a putut învinge realmente; victoria presupune numai alianțe ale diferitelor fracțiuni ale categoriilor conducătoare interne, alianțe care au în spate marele capital mondial.
O dovadă a acestui fapt este continuitatea atitudinii față de cei care au periclitat pînă acum noile raporturi de dominație postdecembriste, „ordinea legală”. Primele declarații ale noilor cîștigători ai puterii nu au conținut defel ideea revizuirii proceselor lui Miron Cozma și a tovarășilor săi, pe baza faptului că aceștia sînt deținuți politici, și nu (numai) de drept comun. Nu, se pare că ei trebuie să-și ispășească pedeapsa dată de „lege”. Este aceeași lege care consfințește aceleași raporturi de dominație. Vechea Convenție Democratică din România a murit! Trăiască Noua Convenție Democratică!

Rezultatele principale ale alegerilor din noiembrie 2000 confirmă, din păcate, analizele din revista noastră.

1. Tocmai pentru că înainte de 1989 nu a fost socialism ci capitalism (de stat și izotop al capitalismului) și tocmai pentru că în decembrie 1989 s-a trecut de la un capitalism de stat direcționat de lozinci socialiste, și cu clasa dominantă formată din birocrația conducătoare de partid și de stat, la un capitalism explicit, care, deși subordonat capitalului transnațional, este deocamdată sfîșiat între interesele clasei dominante burgheze (interne și internaționale) și cele ale birocrației dominante remanente, caracterul birocratic retardat al capitalismului românesc nu a fost dizlocat în acești 11 ani.
Și tocmai pentru că stînga românească, deci critica dominației de clasă și mișcarea de făurire a condițiilor subiective ale comunismului, a fost explicit  frînată și obturată după 1989 , deci pentru că toate categoriile dominante, împreună, au dezvoltat mesaje iraționaliste, obscurantiste, anticomuniste, ofertele politice nu au fost decît de dreapta explicită și de dreapta mascată. Aceasta ultimă, care ne interesează aici, este formată din:
? partide „socialiste”, penalizate sever de către populație (nici în 1996 nici în 2000 ele nu au reușit să intre în Parlament, obținînd acum scoruri chiar mai mici decît cele minuscule din l996); această penalizare este răspunsul la programele și practica acestor partide care nu au arătat în nici un fel că ar fi situate la stînga P.D.S.R. (dimpotrivă, între l992 și l996, P.S.M. a și sprijinit guvernul P.D.S.R.)
? partide social-democrate, autodefinite astfel: P.D.S.R., P.D., A.p.R.
? partide naționaliste, al căror program este explicit de dreapta – susțin capitalul, cel intern desigur… – dar al căror mesaj este populist, naționalist, xenofob și autoritarist: P.U.N.R., care a format de un an cu P.N.R. Alianța Națională, Partidul Vieții Românești și, vedeta actuală, P.R.M.
Chiar această fragmentare arată că partidele respective nu reprezintă vreo orientare de stînga ci mai multe rețele ale categoriilor dominante în luptă (birocrația și burghezia; birocrația susținătoare a capitalului intern și birocrația susținătoare a capitalului internațional…). Dar această fragmentare se explică și prin grija conștientă a acestor rețele de a: confuziona mai mult populația, de a fărîmița voturile pentru stînga, de a avea rezerve de partide „de stînga” atunci cînd unul sau altul și-ar pierde credibilitatea.
Obiectivul declarat al tuturor partidelor aflate în luptă este integrarea în U.E. (și N.A.T.O.). Poziția reală pro-U.E. este însă în funcție de categoriile sociale reprezentate. Care este cauza principală a neîndeplinirii condițiilor de intrare în U.E. de către România? Este frînarea privatizării, și a privatizării transparente (care ar da, de cele mai multe ori, cîștig de cauză capitalului transnațional), de către birocrația încă dominantă. Și în timpul guvernării dreptei declarate, C.D.R. Astăzi, constrîngerile economice mondiale, ale burgheziei transnaționale, amploarea problemelor sociale și a contradicțiilor din țara noastră, fac ca (și, întîmplător, P.D.S.R. își va aroga meritul) îndeplinirea criteriilor de aderare la U.E. să fie mai probabilă în anii următori. Probabil, și dezirabil, birocrația va înceta să fie clasa dominantă; iar caracterul său pletoric se va restrînge. Dar birocrația va rămîne, în continuare, o categorie intermediară, care va accentua dominația. Abia prin instaurarea proprietății sociale va avea loc desființarea birocrației.
Dar abia înfăptuirea liberalismului (indiferent dacă este promovat de partide social-democrate), care atacă birocrația, arată că economia și societatea trebuie organizate pe baza realizării nevoilor și a creativității individuale la nivel de masă, și nu a profitului. De ce există astăzi în România, și nu numai, atracția spre slujbe bugetare? Datorită situației nesigure a locurilor de muncă, a existenței (iar această atracție nu înseamnă defel locuri de muncă pe viață, refuzul reciclării profesionale etc.). Dar, odată cu înfăptuirea abundenței și pe baza proprietății sociale, va avea loc libertatea reală, flexibilitatea și mobilitatea reală a forței de muncă, și nu concentrarea sa pe domenii bine plătite/sigure. Criteriul atractivității locului de muncă nu va fi mărimea salariului sau siguranța ci, într-adevăr, vocația. Abia liberalismul, adică edificarea capitalismului burgheziei (transnaționale) dominante, care va desființa subvenționarea fabricilor cu pierderi (un domeniu semibugetar, lăsînd aici la o parte faptul că, de 11 ani încoace, s-au și fabricat aceste pierderi pentru ca unitățile respective să fie cumpărate ieftin și fără obligații, dar în schimbul unor comisioane grase), va arăta necesitatea producției pentru nevoi, după cum va clarifica maselor că soluția nu este proprietatea privată, „cel puțin” stalinistă, (care a presupus pierderi (evidențiate de rentabilitatea capitalistă din capitalismul occidental „clasic”) datorită birocratizării, deci încetinirii progresului tehnologic, ci proprietatea socială.

2. Persoanele sub care se înfățișează interesele de clasă și, în general, mișcarea istorică, nu sînt întotdeauna adecvate înfăptuirii celor mai economicoase, mai lipsite de sacrificii, mai scurte și mai clare tendințe și situații. Istoria nu își creează titanii în fiecare moment. Dimpotrivă, în momentele cînd titanii nici nu ar putea să se manifeste, deci cînd nu există forțele care i-ar purta pe umeri, deci cînd nu sînt posibile cele mai economicoase etc. situații, locul titanilor este umplut de pitici; de cele mai multe ori, paiațe. Și oricum sînt măștile acestora – vesele sau solemne – ele nu pot ascunde statura și funcția lor istorică de paiațe. Criza politic㠖 ce constă, înainte de toate, într-o criză de legitimitate a conducătorilor – este tocmai momentul care evidențiază caracterul de farsă al politicii, statura de pitici a conducătorilor. România nu face excepție, iar învinovățirea caracterului românesc al politicianismului (a caracterului național al bolii și nu a caracterului său structural) ca și iluzionarea în venirea Conducătorului (deci păstrarea opoziției conducători-conduși) nu constituie decît forma de escamotare a politicii meschine, de menținere a dominației de clasă.Conducătorii falsei stîngi ilustrează toată această situație. Contează, firește, ce fel de conducători avem. Dar, oricît de „grozavi”, ei nu-și pot depăși limitele istorice, adică, în ultimă instanță, interesele istorice pe care le reprezintă. (Dar depinde de fiecare să aleagă ce interese istorice reprezintă). Caracterul mechin al intereselor generează reprezentări meschine. Iar inteligența politică este legată întotdeauna de depășirea, chiar dacă momentană, a unui anumit nivel al intereselor meschine.
După l989, liderii „stîngii” – căci a lor este acum vina principală pentru degradarea conștiinței sociale de mas㠖 au acționat hotărît, evident ca reprezentanți ai claselor dominante, pentru desființarea stîngii. Au preluat ideile anticomuniste ale dreptei declarate (comunism=fascism și capitalism=democrație și prosperitate; opoziția dreapta/stînga nu mai există și nu mai are importanță, capitalismul este de acum veșnic…); au refuzat analiza critică și de clasă a istoriei, și mai ales a celei recente; au susținut mesaje obscurantiste și iraționaliste (inclusiv mesaje naționaliste – vezi și P.D.S.R., chiar dacă nu la vîrf; dar P.D.S.R. nu a reacționat la reînălțarea, la propriu și la figurat, a statuii lui Antonescu etc.); au confuzionat populația; au acționat și cu mijloace legale, dar și cu mijloace brutale, de intimidare a stîngii (Virgil Zbăganu a fost ucis în l992).
În prezent, cum știm, se făuresc condițiile obiective ale comunismului pe plan mondial. Aceasta înseamnă că abia se creează, în țările dezvoltate, proletariatul în integralitatea sa (legat, în esență, de a doua revoluție industrială). În România rămasă în urmă acest proces este firav. Cu alte cuvinte, nu există încă o bază de masă a stîngii reale, consecvente.
Dar există proletariatul primei revoluții industriale, de la orașe și sate; din ce în ce mai mic ca număr și convertit, nu în studioși pentru cea de a doua revoluție industrială, ci în vînzători la tarabe, lucrînd în cea mai mare parte pînă acum la negru, în șomeri, pensionari și „beneficiari” ai ridicolei asistențe sociale. Capitalismul actual, inclusiv în vitrina sa occidentală, degradează oamenii și prin constrîngerea economică la muncă peste rezistența fizică și psihică și prin constrîngerea la nemuncă, la lene, la irosirea capacităților personale de creație.
Există intelectualii; ei sînt deocamdată rezultatul diviziunii sociale a muncii în funcție de prima revoluție industrială; latura lor muncitorească, proletară, este copleșită de latura lor birocratică: o slujbă bine plătită sau o slujb㠄intelectual㔠ar constitui pentru ei dovada că nu sînt și proletari.
Există țărănimea mică proprietară, care, în cea mai mare parte, trăiește în regim de subzistență.
Dacă ar fi existat o stîngă serioasă, consecventă, atunci ea ar fi avut și un rol educativ asupra acestor categorii și ar fi reușit să le mobilizeze cel puțin pentru un capitalism nebirocratic (deci cu burghezia – clasă dominantă), susținător al cooperativismului. Modelul chinez, o trecere gradată și controlată la capitalismul „clasic”, integrat transnațional, ar fi fost posibil în l990, cînd România era lipsită de datorii externe și avea și o structură economică relativ satisfăcătoare pentru cererea internă și o protecție socială specifică. Dar stînga ar fi avut oricum o sarcină ingrată: de a critica sistemul capitalist, de a releva necesitatea revoluționării acestuia dar și, în același timp, de a milita pentru o integrare rapidă într-o economie dominată de capitalul transnațional și de a doua revoluție industrială, premisă obiectivă necesară a comunismului. După cum știm însă, stînga (inclusiv cea mondială) era și este încă în criză. În ce măsură ar fi înțeles ea atunci toate acestea? Iar criza stîngii există și pentru că astăzi abia se creează condițiile obiective ale depășirii acestei crize. Nu trebuie, firește, să fetișizăm determinarea obiectivă. Căci această determinare însăși depinde de acțiunea „subiectiv㔠a oamenilor. În același timp, această acțiune însăși reflectă condițiile obiective. Acestea nu pot fi dezmințite la nivelul fenomenelor statistice, de masă, și astfel se poate spune că ceea ce se întîmplă (în cazul nostru acum, „stînga” reală) trebuie să se întîmple (criza stîngii fiind determinată obiectiv).
Refluxul mondial de astăzi al spiritului revoluționar, determinat de avîntul capitalismului transnațional, este punctul culminant – și totodată de cotitur㠖 al crizei istorice a stîngii. Fenomenele de depășire a nivelului general (actual) al reacțiilor social-politice reflectă întotdeauna tendințe obiective existente în realitate. Și tocmai pentru că se manifestă deja aceste tendințe obiective, este posibilă și necesară depășirea crizei istorice a stîngii, construirea unei stîngi consecvente, în România și în lume. Deoarece nu trebuie să existe o defazare între condițiile obiective ale comunismului și condițiile subiective, o rămînere în urmă a ultimelor. Ca urmare, la ordinea zilei este, din nou și mereu, critica socială, critica falsei stîngi, sub toate înfățișările sale.

3. Neexistînd stînga reală și pentru că majoritatea oamenilor a refuzat dreapta explicită (se poate spune că a refuzat inconștient capitalismul), ea a votat ceea ce i s-a oferit „la stînga”: cel mai puternic partid al falsei stîngi dar și extrema dreaptă drapată în poulism.
Dreapta, internă și internațională, mass media aservită, repetă cu obstinație că dreapta mascată ar fi stînga: „A cîștigat stînga, foștii comuniști și naționaliștii extremiști”.
Analiștii stalinismului, ca și mulți oameni, știu însă că fostele categorii conducătoare nu au fost comuniste, ci doar înfășurate în steagul comunist; cu atît mai mult nu sînt astăzi comuniste. În ce măsură calitatea de „foști” este importantă? Pentru capital, această calitate este importantă în măsura în care ea poate fi folosită ca un instrument de șantajare a acestor „foști”; acest fapt explică, deși, cum am văzut, nu este cauza principală, de ce liderii politici preferați de către capitalul intern și internațional au fost „foștii”, în diferite grade.
Dar dreapta trimite neîncetat mesaje că ar fi cîștigat stînga pentru a continua confuzionarea maselor și pentru a sataniza stînga; sigur că putem observa caracterul aberant al mesajului dreptei: pe de o parte, satanizează stînga și se așează astfel în adversitate cu această stîng㠖 deci diferența dreapta/stînga este foarte importantă pentru ea și, pe de altă parte, această diferență nu ar mai fi viabilă; atunci de ce se dă de ceasul morții pentru că ar fi cîștigat stînga?

4. Votul pentru P.R.M. este mai degrabă o pedepsire a alternanței dintre falsa stîngă și dreapta explicită din acești 11 ani. Cea mai mare parte a tinerilor care au votat s-au îndreptat spre P.R.M. Este un refuz al „minciunii și hoției” care au avut loc și înainte de 1996 și în ultimii patru ani; faptul că ultimii patru ani au fost cei mai groaznici, deci că au adîncit făgașul săpat de falsa stîngă încă din 1990, s-a evidențiat în refuzul tinerilor (și nu numai, firește) de a vota C.D.R. Dar votul tinerilor prezenți este îngrijorător. Situația nu este însă nouă: încă perioada interbelică a arătat că dacă nu există o ofertă serioasă și consecventă de stînga, opoziția față de capitalism se manifestă, paradoxal, ca atracție față de extrema dreaptă. O asemenea atracție întărește un timp capitalismul (îl prelungește) dar, în același timp, îi accentuează contradicțiile.
Votul pentru P.D.S.R. și P.R.M. este, firește, un vot negativ împotriva coaliției explicit de dreapta, la putere în ultimii patru ani. Dar este, luînd în considerație și absenteismul, numai un vot negativ. Căci nici P.D.S.R. nici P.R.M. nu au făcut, în acești patru ani, decît să aștepte ca C.D R. să se compromită. P.D.S.R. (și P.R.M.) nu au militat, serios – nu prin pamflete sau înțepături – și ofensiv pentru impunerea vreunui punct de vedere „pentru oameni, aproape de ei”. Hoția și corupția sînt specifice tuturor rețelelor care stau în spatele tuturor partidelor (rețele care constituie, de fapt, partidele, în orice caz, nucleele acestora); inclusiv a celor care stau în spatele P.D.S.R. și P.R.M. Nici unul dintre partidele politice – care, toate, afișează cele mai patriotice și democratice intenții – nu a făcut decît să tragă sfori pentru continuarea și creșterea propriei puteri, a puterii rețelei proprii, și astfel a dominației de clasă.
Iar vina principală pentru ascensiunea P.R.M. aparține falsei stîngi – P.D.S.R., în principal – care, de-a lungul celor 11 ani, a emis mesaje ambigue:
? cu elemente naționaliste și, în orice caz, permisive față de naționalism (de aceea au și fost aliate un timp partidele „de stînga”: P.D.S.R., P.S.M., P.R.M., P.U.N.R.);
? procapitaliste (chiar cu restitutio in integrum); dar în acest caz masele nu au văzut diferența specifică a acestor partide față de cele de dreapta declarată;
? populiste; vezi și toate promisiunile din campania electorală; iar înaintea turului II, și P.D.S.R. și P.R.M. au promis despăgubirea integrală a jucătorilor la Fondul Național de Investiții (cu ce bani? de la buget, firește; halal!)
În condițiile tragice de sărăcie, nu este de mirare că oamenii au votat cu „stînga” și nu e de mirare nici că pentru mulți, mai credibil și mai patriot, mai „de stînga”, pare P.R.M. decît P.D.S.R.
Cristian Tudor Popescu, un talentat ziarist de la Adevărul mercenar, spunea că televiziunile, care au inundat ofertele culturale cu kitsch, ar fi de vină pentru crearea predispoziției pentru extrema dreaptă. Alături de acest aspect, foarte important, desigur, ar trebui să socotim și mesajul comun al mass media (inclusiv al Adevărului): capitalismul nu este istoric, ci ar fi cel mai bun sistem și veșnic, doar că nu îl fac bine conducătorii; a face un capitalism bun, spun mass media, înseamnă înfăptuirea rentabilității capitaliste, care ar aduce prosperitatea pentru toți. Desigur, înfăptuirea rentabilității capitaliste este o condiție obiectivă a comunismului; dar această rentabilitate nu aduce prosperitatea generală, rezolvarea problemelor sociale, nici în țările Centru darămite în cele periferice.
În fața rezultatelor alegerilor din România, Occidentul nu a dat o importanță prea mare, s-a mirat, și apoi a amenințat cu tăierea relațiilor comerciale și a împrumuturilor, de care deja depindem, dacă, în urma turului II al alegerilor prezidențiale din 10 decembrie, ar cîștiga P.R.M. (președintele numește primul ministru (guvernul) iar P.D.S.R., anunțînd că nu ar colabora cu P.R.M., guvernul creat ar fi P.R.M.). Poziția Occidentului este determinată nu numai de naționalismul xenofob inacceptabil al P.R.M., ci și de faptul că politica acestui partid i se pare imprevizibilă pentru continuitatea imediată a deschiderii pieței românești la capitalul mondial. În plus, o eventuală guvernare P.R.M. s-ar adăuga precedentului austriac iar capitalul mondial nu are nevoie, deocamdată, de vîntul extremei drepte pentru corăbiile sale.

5. Dacă P.R.M. ar cîștiga totuși și ar cădea și s-ar compromite repede, lăsînd la o parte suferințele sociale pe care le-ar presupune chiar și o întîrziere a integrării României în economia mondială și în modernizarea („postmodernizarea”) adusă de capitalul transnațional, ar reprezenta aceasta o soluție pentru compromiterea definitivă a extremei drepte în România? Ar fi vorba astfel de o opoziție între interesul democratic și popular pe termen scurt (să cîștige P.D.S.R.) și același interes pe termen lung (să cîștige P.R.M. pentru a se compromite)? Nu cred. Extrema dreaptă, indiferent de înfățișările sale, însoțește capitalismul, mai ales în etapele de criză, deci cu atît mai mult în viitor. Așteptările neîmplinite de către falsa stîngă (ca și de dreapta explicită care va urma, deci de întreaga rotativă) vor fi canalizate de către capital spre extrema dreaptă. Față de care dreapta democratică va apărea, din nou ca alternativa „cea mai fericită”. Așadar, extrema dreaptă cîștigă timp pentru capitalism. Iar pentru că extrema dreaptă este atacată (vezi și astăzi) și de către dreapta democratică, tocmai pentru ca nu aceasta din urmă să fie socotită, inclusiv de către mase, ca soluția „salvatoare”, stînga trebuie să prezinte o ofertă consecventă, credibilă. Ceea ce nu este cazul acum. Încă nu s-au creat condițiile obiective pentru depășirea de către stînga a crizei sale istorice. Dar (și de aceea) trebuie ocolită situația unui regim politic de extremă dreaptă: pentru ca masele să sufere mai puțin și pentru ca ritmul creării condițiilor de apropiere a orizontului comunist să nu încetinească.
Este posibil ca P.R.M. sau un partid asemănător să se impună din nou dacă problemele sociale grave (astăzi în România peste 10 milioane de oameni trăiesc sub pragul oficial al sărăciei) nu se vor atenua cel puțin. Dar contează să amînăm această eventualitate: în acest răstimp se poate constitui o stîngă autentică, legată de procesele de coagulare a stîngii autentice de pe plan internațional, de opoziție consecventă la capitalism (și nu de opoziție „indirectă”, față de globalizare) și de inițiere și experimentare a formelor de conducere democratică (de autoconducere); doar o asemenea stîngă s-ar constitui într-un luptător cu extrema dreaptă mult mai puternic decît dreapta democratică și falsa stîngă. Această opinie demonstreză că nu avem o atitudine fatalistă față de condițiile obiective.
Ziarele au deplîns că dreapta explicită nu a avut un singur candidat la președinție pentru a preveni situația actuală. „Între ciumă și holeră”, cita, zîmbind subțire, Emil Hurezeanu, director Deutsche Welle – secția română. Dar „stînga” de ce nu a avut un singur candidat? Inclusiv această dedublare a „stîngii” – în cea democratică și în cea autoritaristă-naționalist㠖 ilustreză criza stîngii, care este desigur copios folosită de către capital.

Există mai multe paliere ale realității politice și ale analizei problemei de față.
Unul este cel al originii comune a multor membri ai tuturor partidelor românești postdecembriste: fosta birocrație politică și de stat, clasa dominantă în stalinism. Dar prin faptul că sînt membri militanți ai partidelor actuale, aceștia aparțin și astăzi birocrației politice și de stat (sau, cu alte cuvinte, această apartenență este conferită de statutul actual și nu atît de cel trecut).
Vechea birocrație a dorit să-și păstreze puterea și în capitalismul declarat postdecembrist; iar aceasta se putea realiza nu numai transformîndu-se în burghezie, ci și păstrînd pîrghiile puterii în stat prin partidism (de fapt, chiar transformarea în burghezie a putut avea loc mai ușor și mai eficient tocmai prin deținerea puterii politice – a informațiilor, a conexiunilor, a deciziei – prin partidism).
„Sînt aceiași, aparenta luptă dintre ei este pentru ochii vulgului; și nu sînt ei prieteni sau cel puțin complici ai aceluiași corp, cel puțin la restaurantul Parlamentului? Se mai poate vorbi, în aceste condiții, de dreapta și de stînga românești actuale?”
Fără îndoială. Originea comună și situația comună actual㠖 deoarece, în ultimă instanță, este vorba de interesul comun al tuturor fracțiunilor categoriilor dominante de a menține statutul lor comun deci dominația de clas㠖 nu anulează și situația specifică: aceea a rețelelor dominante concurente. Nu numai într-o țară cu trecut stalinist, deci cu birocrația dominantă, dar oriunde în capitalism, lupta pentru deținerea puterii politice este un mijloc pentru întărirea economică, deci a caracterului dominant al propriei rețele.
Rețelele existente au și interese specifice divergente, determinate nu numai de nevoia de a acapara hălci cît mai mari din puterea politică și economică, ci și de calitatea sau statutul la care au ajuns deja rețelele în urma concurenței anterioare.
Acesta este al doilea palier al realității discutate. Astfel, P.N.L. reprezintă mai degrabă burghezia decît birocrația de stat remanentă, și anume opoziția burgheziei – inclusiv transnaționale – față de această birocrație de stat; de aceea, liberalii doresc cel mai tare privatizarea și de aceea singura birocrație tolerată, de fapt funcțională pentru scopul lor, este pentru ei birocrația cît mai redusă din partidele politice și grupurile de presiune tradiționale (asociațiile patronale și sindicatele), unde, la modul ideal, ar dori să înghesuie clientelele politice.
În măsura în care ar putea să atace și să învingă caracterul birocratic (deci și retardat) al capitalismului românesc, liberalismul ar deveni curentul politic principal în România. Abia prin desființarea caracterului birocratic al capitalismului românesc și prin integrarea acestuia în capitalismul mondial transnațional s-ar micșora decalajele între periferia românească și Centrul dezvoltat, s-ar evidenția mai clar contradicțiile structurale ale capitalismului, iar masele și-ar pierde iluziile în salvarea lor de către burghezia națională și birocrația națională (militară, bisericească…) și ar înțelege că, tocmai continuîndu-se înlocuirea capitalistă a unor rețele de putere cu altele, nu mai este cazul să se înhame – ca niște vite de tracțiune – la carul unor rețele dominante împotriva altor rețele dominante ci trebuie să preia pe cont propriu războiul politic, deci să lupte împotriva dominației de clasă înseși.
Socialismul românesc va deveni curent politic (idelogic și practic) principal în România abia după epuizara liberalismului. În acest sens, și social-democrația românească (ca și cea mondială) nu face decît să aplice o politică liberală: pentru că, deocamdată, nu există condiții obiective pentru un welfare state – forma de manifestare par excellence a social-democrației – cu atît mai mult în capitalismul birocratic retardat românesc. Dar socialismul românesc nu va deveni curent politic principal în mod automat, în urma epuizării liberalismului, ci numai prin eforturile actuale de a dezvolta socialismul, adică opoziția marxistă de clasă. Apoi, epuizarea liberalismului presupune aceași manifestare și pe plan mondial. Iluziile liberalismului românesc vor fi infirmate tocmai de politica liberală mondială. Prevenirea sau oprirea imploziei civilizației mondiale datorate soluțiilor liberalismului mondial în criz㠖 războaie etc. – va fi posibilă numai prin dezvoltarea socialismului, prin depășirea crizei istorice a stîngii. Din curent ideologic și politic secundar, socialismul va deveni curentul principal al timpului
Apărătorii dominației, ai capitalismului, nu sînt de stînga, indiferent de vălurile în care se înfășoară. Adepții dominației sînt cei cărora le convine să considere dreapta mascată, falsa stîngă, drept stînga, tocmai pentru a adînci confuzia oamenilor. Și astăzi dreapta mascată este, așa cum a fost în toată istoria modernă, mai periculoasă pentru masele proletare decît dreapta declarată. Iar, dacă avem în vedere cele de mai sus despre liberalismul românesc, atunci am putea spune mai degrabă că P.N.L. ar fi „mai la stînga” decît P.D.S.R. În realitate, vezi ultimii patru ani în care P.N.L. a guvernat (în cadrul C.D.R.), P.N.L. nu este „mai la stînga” P.D.S.R. Dar nici acesta din urmă nu aparține stîngii, decît, firește, într-o parte a dicursului electoral.
Din fericire, lupta P.D.S.R., ca și a dreptei declarate, împotriva P.R.M., imprevizibil (?) din punctul de vedere al asigurării ascensiunii neîngrădite a capitalismului în România (și orice frînare ar constitui un contraexemplu pe plan mondial, contraexemplu nefericit și pentru stînga, dar oricum intolerabil din perspectiva capitalului), a evidențiat în sfîrșit că P.R.M. nu aparține stîngii, ci este de extremă dreaptă. Dar faptul că împotriva extremei drepte se situează și dreapta explicită și „stînga” democratică trebuie explicat. Și dreapta explicită și P.D.S.R. sînt pentru regimul politic democratic, deoarece acum capitalul nu are încă nevoie de dictatură explicită și, în același timp, regimul politic democratic este mai durabil, are o capacitate de prezervare a dominației de clasă mai mare. Dar, indiferent de aceste motivații, este pozitivă, pentru mase, această susținere a democrației, deoarece regimul politic democratic permite opoziția de clasă, înfăptuirea unor interese ale majorității populației. Dar chiar alăturarea dreptei explicite și a P.D.S.R. măresc confuzia maselor: că adevărata stîngă ar fi doar cea naționalistă și că, pentru că și aceast㠄stîng㔠este procapitalistă, pro-N.A.T.O., anticomunistă, atunci într-adevăr capitalismul și dominația de clasă ar fi veșnice.
Tocmai pentru că P.R.M. a reprezentat birocrația militar㠖 a cărei rațiune de existență este apărarea statului național birocratic, căci propriile privilegii sînt în funcție de statul național birocratic – a avut acest partid un mesaj contradictoriu:
? naționalist xenofob – specific birocrației militare care, din punct de vedere ideologic, profesează reziduul vechii burghezii naționale; astăzi, chiar burghezia națională, mai ales într-o țară periferică, știe că nu poate exista decît în umbra capitalului transnațional: prin naționalism, birocrația militară își apără situația de corp social privilegiat, asemeni situației din vechiul capitalism național, inclusiv stalinist; naționalismul este pentru acest corp adevărata dovadă că ar fi de stînga, deși, în același timp, este virulent anticomunist (comunism=stalinism=fascism; preferabil ar fi, deci, pentru birocrația militară, capitalismul național birocratic);
? justițiar – dar acest asect nu se bazează pe un program coerent și fezabil, ci constă doar într-o demagogie care, ce e drept, atrage o mulțime de oameni; aceasta pentru că, pe de o parte, pentru P.R.M. proprietatea este sfîntă și bazată pe lege iar, pe de altă parte, el vorbește de renaționalizarea proprietății obținute prin furt etc.; dar hoții cei mai mari și-au acoperit deja urmele, deci n-ar putea fi deposedați decît prin încălcarea legilor existente ale proprietății;
? autoritarist – mesajul P.R.M. este desigur ambiguu; populația săracă receptează autoritarismul ca modalitate de a stîrpi hoția și deci de a asigura un nivel de trai mai ridicat pentru ea; în timp ce, în realitate, autoritarismul, care presupune desigur și „căderea capetelor” unor hoți exemplari și mai puțin norocoși din partea de sus a societății, este doar o modalitate de constrîngere suplimentară a categoriilor dominate.
P.R.M., coagulat în jurul lui Vadim Tudor – un tribun populist care întărește nostalgia necritică față de „cum a fost înainte” și față de dictatură (vezi preamărirea lui Ceaușescu dar și a lui Antonescu) – reprezintă interesul vechii birocrații staliniste de a-și păstra și astăzi statutul de clasă dominantă. Aceasta este imposibil; capitalismul românesc este oricum integrat în cel mondial în care burghezia, mai ales cea transnațională, este clasa dominantă, iar birocrația îi este aservită; această situație este și ceea ce permite înfăptuira unei rentabilități capitaliste înalte, micșorarea birocrației, cu toată păstrarea și amplificarea privilegiilor birocrației rămase.
Ca urmare, logic este să cîștige nu Vadim, deci P.R.M., în turul II; victoria nu poate aparține intereselor unor categorii remanente, al căror rol a fost infirmat de istorie; noile clase dominante, burghezia mondială și cea internă, vor fi învingătoare. Ceea ce nu înseamnă însă vreun bine deosebit pentru mase; decît din punctul de vedere al îndepărtării momentane a spectrului unui regim politic nedemocratic explicit. Dar deocamdată, tocmai pentru că nu există cauzele structurale ale impunerii unui regim dictatorial explicit, nu există nici incapacitatea clasei dominante de a domina cu vechile mijloace ale rotativei electorale, iar clasele dominate sînt, la rîndul lor, incapabile de o opoziție serioasă de clasă, pentru că nu există un partid consecvent, deci o conducere politică de stînga; dar aceasta tocmai pentru că încă nu s-a coagulat proletariatul în integralitatea sa , tocmai pentru că abia are loc cea de a doua revoluție industrial㠖 pe plan mondial (lăsînd chiar la o parte faptul că România este foarte rămasă în urmă); deci nu există vreun echilibru între clasele principale pentru ca aceea dominantă să transfere, vrînd-nevrînd și temporar, puterea către birocrația (cea militară, în esență) care, în afara tendinței sale de a se manifesta ca o „nou㔠clasă dominantă, independentă, promovează în continuare dominația de clasă.
Așadar P.D.S.R., ca unul dintre partidele reprezentante ale capitalului mondial și, prin aceasta, și ale burgheziei interne, va fi învingător. (Dar P.R.M. sau un partid asemănător poate juca, în situații limită pentru capital, același rol reprezentant). Dacă P.D.S.R. s-ar reprezenta numai pe sine – birocrația sa politică înconjurată de un capital de jaf birocratic aferent – ar prefera poate ca acum să cîștige P.R.M.; în cîteva luni acesta ar cădea, iar P.D.S.R. ar apărea ca focalizînd aspirațiile populației; or, acum există o fractură în sînul populației care nu votează cu dreapta explicită. Dar pentru că P.D.S.R. este un partid reprezentant al burgheziei, el știe, chiar dacă asta implică un risc mai mare pentru politicienii P.D.S.R., că trebuie să preia putera acum: să se continue galopant și să se sfîrșească privatizarea întregii țări, ca și să se continue îndatorarea țării.
Pentru a înțelege mai bine esența P.R.M., să îl comparăm nu numai cu partidele fasciste, ci și cu peronismul anilor 1946-1955. Devenit președinte al Argentinei în 1946, Juan Domingo Peron, care și-a creat partidul, Mișcarea Națională Justițialistă, în 1947, a inițiat o serie de reforme (într-o țară periferică) ce ar fi permis și desperiferializarea țării și crearea mai rapidă a condițiilor pentru trecerea la un socialism continental și mondial; pe atunci era încă timpul capitalului național, iar reformele au fost asemănătoare cu acelea din primii ani ai procesului din țările „socialiste”: etatizarea transporturilor, energiei, siderurgiei și metalurgiei, industriei mecanice, telecomunicațiilor, a comerțului exterior, separarea deplină a statului de biserică. Peron a reprezentat atunci cel mai bine clasa muncitoare a primei revoluții industriale din Argentina. Dar aceste reforme, atunci, nu se puteau înfăptui decît prin birocratizarea capitalismului, așa cum s-a întîmplat și în stalinism. Oricum, îndeplinirea reformelor și continuarea lor într-o direcție, în ultimă instanță, necapitalistă, nu putea să aibă loc într-o țară și într-un sistem internațional adjudecat deja: atunci America Latină nu putea decît să rămînă în sfera de influență a S.U.A. Dar, tocmai pentru că Peron a reprezentat clasa muncitoare, și nu numai excrescența birocratică inerentă a acesteia în de abia prima revoluție industrială, a promovat el reformele.
Spre deosebire de Peron, Vadim și partidul său reprezintă nu clasa muncitoare a primei revoluții industriale , ci birocrația, mai ales cea militară. De aceea, mesajul P.R.M. nu este constructiv: P.R.M. nu are în programul său reforme care, chiar dacă astăzi capitalul transnațional nu ar permite realizarea lor în România, ar avea în vedere o întărire a economiei prin macroplanificare și convergența forțelor ei. De asemenea, mesajul P.R.M. este conservator: tocmai în opoziție cu peronismul originar, el accentuează rolul politic al bisericii, legitimarea pliticii de către biserică și forța manipulatoare a bisericii. (Acest din urmă aspect – relația stat-biseric㠖 nu este cu mult mai slab la P.D.S.R. sau la celelalte partide de „stînga”, sau, desigur, de dreapta explicită). Dar acest din urmă aspect denotă caracterul „bizantin” tradițional al extremei drepte românești.
[În „mesajul către națiune” susținut de C.V.Tudor la TVR, în seara de 6 decembrie, apar trăsăturile specifice extremei drepte: populismul și ambiguitatea, procapitalismul și anticomunismul, acesta din urmă însoțit de mesaje cu subtext nostalgic despre omorîrea lui Ceaușescu (vezi și „era mai bine înainte”, spus în emisiunea anterioară turului I; „era mai bine” în orice caz după perioada lui Dej, în care „oamenii sovietici” își făcuseră de cap, cum sublinia Vadim în 6 decembrie); iar faptul că ar fi primit din partea unor evrei („am prieteni evrei” și, în plus, „ei sînt poporul biblic”) mesaje de susținere nu dizolvă furibunda xenofobie manifestată în publicațiile P.R.M.; populismul: incriminarea „mafiei”, dar nu și a celei din P.R.M.; iar soluția lui Vadim este filantropia („cina creștină”) pe fondul austerității („de sus pînă jos”). Toate aceste trăsături nu sînt străine de practica dreptei „democratice”: pragul dintre aceasta și extrema dreaptă este mai degrabă istoric determinat decît structural].

1. P.D.S.R., pe lîngă faptul că ilustreză criza de legitimitate a social-democrației actuale – care, pe de o parte, trebuie să rezolve problemele sociale iar, pe de altă parte, trebuie să înfăptuiască liberalizarea economiei – reflectă și interese de clasă contradictorii: ale burgheziei dar și ale birocrației. Deci și P.D.S.R. trebuie să adopte o politică liberală (să reducă birocrația etc.) dar, în același timp, să asigure un cîmp birocratic propriei clientele. (Iar caracterul birocratic al capitalismului românesc descrie situația frenatoare în care funcționarii sînt îndepărtați față de mase și obiectivul lor principal este permanentizarea statutului lor și nu administrara corectă, rezolvarea problemelor). De aceea, și P.D.S.R. își va impune proprii funcționari superiori, trebuind, firește, să accepte și rămînerea pe loc a unor funcționari puși de către dreapta explicită, la putere pînă acum, în schimbul susținerii sale decătre această dreaptă. După cum P.D.S.R. trebuie să plătească susținătorilor săi materiali, și astfel obiectivele din Programul său se realizează în funcție de plata tuturor obligațiilor către oamenii de afaceri sponsori și către propria birocrație.
Ca întreaga social-democrație, și P.D.S.R. ilustrază pierderea specificului față de liberalism. Iar dacă acest partid va face consecvent liberalism, așadar va ataca birocrația, peste patru ani nu numai că nu va avea sprijinul subsanțial al maselor, dar nici pe cel al birocrației.
Manevrele politice, astfel încît primul tur al alegerilor prezidențiale să fi pus față în față candidatul P.D.S.R. și al P.R.M., sugerează că slăbiciunea P.D.S.R. (datorită caracterului său contradictoriu) a generat preferința pentru adversarul P.R.M. Căci față de P.R.M., P.D.S.R. nu pare numai, așa cum îl numește dreapta declarată, „răul cel mai mic”, ci și singura soluție (din nou the best one way) împotriva extremei drepte; ca și, adresîndu-se de această dată maselor, singura soluție împotriva liberalismului neîndurător cu oamenii.
În perioadele de criză (și mai ales în criza de sistem de astăzi), ofertele politice trebuie să conțină și un aspect mesianic. Un asemenea aspect a avut și C.D.R. în 1996, un asemenea aspect are și P.D.S.R. în 2000 (ca răspuns la mesianismul P.R.M.).
2. Lupta politică de acum (după turul I al alegerilor prezidențiale) este la fel de murdară ca în toți cei 11 ani anteriori. De altfel, și campania electorală a fost inadmisibil de costisitoare, inclusiv de către P.D.S.R.. Iar acum există o cruciadă anti P.R.M. în toate mass media. Ca orice cruciadă, și aceasta disimulează adevăratele motive și jocuri subterane. Și, ca orice cruciadă, și aceasta (ca și cruciada dreptei „societăți civile” din 1990 încoace împotriva comunismului, împotriva „stîngii”), utilizează argumente superficiale (căci dacă ar fi profunde s-ar vedea asemănarea protagoniștilor, a tuturor, failibilitatea lor comună), ridicole („P.R.M. este reprezentat în Parlament de bișnițari etc.”  – și este adevărat – dar ca și cum reprezenanții P.D.S.R. și ai celorlalte partide n-ar fi la fel), sau argumente care sînt, teoretic, ale extremei drepte incriminate: a) (Vadim n-ar fi ortodox, ci sectant ;) acest argument, discriminant, naționalist, înseamnă în subtext, că sectanții ar fi mai puțin români, deci mai puțin demni de a reprezenta etc.; b) („Biserica a sfătuit să se voteze cu cei cumpătați”), ca și cum aprobarea conducătorilor de către cler ar fi argumentul legitimității politice; curată neorestaurație! Iar alăturarea dreptei explicite și a P.D.S.R. împotriva lui Vadim îl pot transforma în „victimă”, deci viitor învingător.
Resentimentul față de incorectitudinea/virulența campaniei anti-P.R.M. dinaintea turului II al alegerilor prezidențiale va fi hrănit de politica de liberalizare a P.D.S.R. învingător. Pericolul extremei drepte nu va dispărea ci, poate, va fi exacerbat. Caracterul contradictoriu al P.D.S.R., politica sa procapitalistă, vor deprecia nu numai acest partid, nu numai social-democrația ca și stînga în general (de la care se reclamă aceasta), ci și democrația: căci acest regim politic se va înfățișa sub forma cunoscută a jocurilor dintre partide și a îndepărtării acestora de problemele reale ale populației. Ca urmare, nu poate fi ignorat nu numai pericolul ofertei de extremă dreaptă în orizontul viitor, ci și atragerea unei populații semnificative pentru a fi baza de masă a acestei oferte.
„Nu este cinstit ca preferințele populației să fie nesocotite și deturnate. Asta nu-i democrație!”, spun acum unii care nu sînt neapărat adepții P.R.M. Într-adevăr, chiar alegerile democratice au fost nesocotite și înlocuite cu impunerea unor guverne de coloraturi diferite (ca în Algeria sau Austria). Dar această practică nu este opusă democrației burgheze, ci consonantă cu ea. Căci dacă în democrație majoritatea își impune opțiunea un răstimp, acest demers ar trebui să aparțină majorității avizate. Nu este vorba deci de orice fel de majoritate, ci doar de una care decide în cunoștință de cauză. Această condiție este însă într-adevăr nesocotită de către democrația burgheză. Oamenii sînt supuși exploatării și înstrăinării, manipulării și mesajelor sociale contradictorii: li se cere moralitate, dar cele mai bune rezultate pe care le oferă societatea sînt urmarea imoralității; li se vorbește de superioritatea democrației și de „puterea poporului”, dar imaginea curentă a democrației este politicianul ieftin și brutal al oligarhiei; conducerea și-a lepădat demult mantia respectabilității și a superiorității tehnice; aura conducătorilor a remigrat asupra divinității și/sau asupra unor personaje-simbol (pe drept sau nu) ale opoziției față de ansamblul ofertelor politice ivite din caracterul mistificator al capitalimului. Și atunci este de mirare absenteismul (ca semn al înstrăinării sociale și al centrării pe propriul cămin) și, mai ales, votul unor mulțimi semnificative pentru politici retro, legitimate religios, xenofobe, autoritariste, populiste?
Așadar, pe de o parte, democrația burgheză implică votul popular, rolul majorității, iar pe de altă parte, face totul pentru ca votul să fie conjunctural, aleatoriu, neavizat, și să constituie doar o legitimare a dominației. Iar dacă votul nu concordă cu interesele actuale ale burgheziei mondiale, votul este nesocotit sub pretextul caracterului său neavizat.
Într-adevăr, votul masiv pentru P.R.M. nu este votul unor mase avizate – singurele protagoniste ale unei puteri realmente populare – ci al unor mulțimi depersonalizate, iraționalizate; este, ca de obicei, votul masei de manevră a capitalismului.
Vina pentru masivul vot pentru P.R.M. pe 26 noiembrie nu aparține populației care „și-a exercitat puterea” astfel; vina aparține capitalului intern și internațional, burgheziei și birocrației deopotrivă, tuturor partidelor politice și, poate mai mult, partidelor care se declară a fi „la stînga”: P.D.S.R., P.S.M. etc.
Dar votul pentru P.D.S.R., P.N.L. etc. este el avizat? (Lăsînd la o parte aici faptul că în turul II se votează împotriva extremei drepte). Nu reflectă întreaga democrație politică actuală contradicția dintre principiul ei formal – „puterea poporului”, adică legitimitatea puterii prin popor – și, pe de altă parte, determinarea economico-socială a acestui principiu? Dar, desigur, soluția acestei contradicții nu este înlocuirea democrației burgheze cu dictatura (burgheză), ci construirea reală a puterii poporului: democrația economică și socială (aceasta din urmă nu ca în imaginea P.D.S.R.), adică (ci) abolirea dominației de clasă.
Este timpul construirii alternativei realmente democratice, comuniste. „Socialism sau barbarie”. Progresul uman nu este prestabilit.

  1.   înainte, frînarea stîngii a fost determinată de contradicția dintre lozincile socialiste mobilizatoare și, pe de altă parte, caracteristica sistemului economico-social de a fi capitalist și încă birocratic.
  2.   căci această clasă nici nu mai poate fi reprezentată ca atare: este o clasă remanentă, revolută, jumătatea istorică a proletariatului în integralitatea sa; de aceea, muncitorii români nici nu au vreun partid al lor, independent de categoriile dominante, și, evident, nici nu au cu cine să voteze în acest sens; ei reprezintă o masă de manevră a categoriilor dominante: în l996 – au votat dreapta explicită, C.D.R., care le promitea o „schimbare”, nebuloasă , față de făgașul hoțesc săpat de Puterea social-democrată de dinainte; în 2000 – din nou un vot de pedepsire a Puterii, și pentru o nouă guvernare social-democrată. Dar situația obiectivă a clasei proletare este cauza principală a crizei stîngii.
  3.   v. Adevărul, 3259, 30 noiembrie 2000, p. 14.
  4.   v. Adevărul, 3260, 1 dec. 2000, p. 1.