Redacția
Prefață
 

Acest număr al revistei noastre apare după greul an 2000.

Greu – din punct de vedere al timpului. Trăim într-un interval al tranziției: mai interesant și mai plin de semnificații decît un spațiu istoric așezat, „adjudecat" deja; mai chinuitor, mai febril în căutări și așteptări, ca orice Renaștere. Nu avem în vedere tranziția României de la stalinism la un capitalism nebirocratic, de tip occidental. Ci tranziția capitalismului, în criză de sistem – deși în faza de avînt a capitalului transnațional – la comunism. Dar noi astăzi știm că, deși tranziția a început de două-trei decenii – de la înfiriparea revoluției informaționale în știință și tehnică și, desigur, și de la concentrarea și centralizarea transnațională a capitalului – și continuă într-un ritm galopant, cu toate piedicile puse de forțele dominante ale lumii de astăzi, deznodămîntul nu este prestabilit. Cunoaștem finalul Renașterilor trecute, dar nu și pe cel al celei actuale.

„Comunismul este mișcarea reală care suprimă starea actuală" , spuneau Marx și Engels în Ideologia germană, în 1845; el nu este un sfîrșit al istoriei, ci doar al preistoriei și astfel, doar un început al istoriei.

Nu este cazul deci să așteptăm deznodăminte: „comunismul care va veni". Tocmai densitatea frămîntărilor actuale din întreaga lume, dificultatea de rupere cu tipare vechi de gîndire, cu imagini optimiste izvorîte din simplitatea lor liniară, tocmai pragul – care este atît de greu de trecut – dintre criza istorică a stîngii și dezvoltarea creatoare, responsabilă și eficientă a acesteia în noile condiții, fac timpul nostru atît de greu.

Rezonanța sensibilă a grupului nostru la toate acestea a făcut ca anul 2000 să fie în mod deosebit greu pentru noi. Grupul nostru este firav. În acest an am avut discuții serioase, finalizate și în materiale scrise, care au relevat conștientizarea situației critice a grupului nostru, starea sa de criză. Din motive obiective și subiective. Cel mai important este cel al limitelor ideologice, evidențiate în grup ca și prin relațiile grupului cu oameni mai mult sau mai puțin de stînga.Astăzi nu putem spune că am fi depășit această criză. Dar singurul lucru pe care putem să-l facem este ca, pe baza disponibilității de autocritică și dezvoltare, să continuăm existența grupului, dezbaterile, revista. Numai în acest proces al clarificărilor teoretice credem că putem atrage noi membri în grup, adică putem să demonstrăm, și în România, viabilitatea poziției marxiste față de fenomenele sociale de astăzi. Moartea grupului marxist „Rezistența" ar fi tocmai o legitimare a stalinismului, și, în același timp, a social-democrației.

Tocmai în acest sens se structurează și materialele din numărul de față al revistei.

Un grupaj este legat de alegerile generale de acum o lună. Cele întîmplate adeveresc unele concluzii ale noastre, apărute în numere anterioare, despre pericolul dictaturii. În ce ne privește, sîntem partizanii cei mai fideli ai regimului politic democratic, „deși" în capitalism. Acest partizanat a fost, nu o dată, clar etalat de noi; cei care ar crede că am făcut-o dintr-un motiv fariseic – „promovați dictatura proletariatului și în același timp…" – se pripesc. Continuîndu-l pe Marx, am arătat nu numai îngreunarea vieții maselor în dictatură, ci și necesitatea de a nu atrage, și, în același timp, distorsiona preocuparea maselor asupra contradicției principale cu un regim politic dictatorial. Numai într-un regim politic democratic poate avea loc focalizarea asupra contradicției fundamentale, structurale a capitalismului. Cît privește dictatura proletariatului, merită să arătăm concepția originară, a lui Marx, asupra acesteia.

În acest sens, referința la teorii și lucrări ale fondatorilor mișcării comuniste mondiale – referință de acum permanent㠖 ni se pare esențială pentru a argumenta decisiv împotriva propagandei anticomuniste (coborîte la un kitsch intelectual chiar la inși cu pretenții; probabil că toți aceștia cred c㠄masele vulgare" oricum nu ar înțelege mai mult; prin mizerabila calitate a propagandei lor, corifeii anticomunismului fac însă dovada, involuntar, că nu au depășit, nici ei, nivelul intelectual al „celor de jos").

Numărul actual conține, de asemenea, materiale focalizate pe problemele stîngii contemporane. Ideile susținute aici au fost cauza esențială a supărării – credem, momentane – a unui (fost) component al grupului: Gabriel Artigue Carro. În ce ne privește, credem că separările care nu au la bază dezbateri față în față, punctuale și care nu se sfîrșesc cu elucidarea problemelor, și, astfel, fără ca argumentele cele mai tari să implice preluarea lor (momentană, desigur) de către toți participanții, deci constituirea unui punct de vedere unitar asupra problemelor respective, fac parte încă, regretabil, din „preistoria" stîngii mondiale (adică din criza sa istorică). Mișcarea comunistă este însă aceea prin care se depășește aceast㠄preistorie". Credem că noi, participanții la această mișcare, nu avem voie să alunecăm înapoi; ci să pășim înainte.

În sfîrșit, numărul conține și ilustrații ale societății actuale, în „țara tuturor posibilităților", ca și ale eforturilor stîngii. Mesajul acestui număr: este timpul ca, pe plan mondial, să se (re)constituie mișcarea anticapitalistă revoluționară, coerentă și eficientă. Această (re)constituire este în consens cu procesele actuale galopante ale revoluției de la nivelul forțelor de producție, ale transnaționalizării capitalului și ale conturării noilor instituții integrative de reglare macrosocială. Cu cît rămînerea în urmă a conștiinței sociale (a mișcării anticapitaliste revoluționare etc.) față de aceste procese va fi mai mare, viitorul va fi mai barbar.

Urăm tuturor cititorilor și colaboratorilor noștri un AN NOU FERICIT, cu sănătate și împliniri. Să lăsăm în urmă părerile de rău pentru șovăielile noastre.