Georgica Zbăganu Valcoreanu
Spațiul Marx

Internaționala capitalistă

Privesc cu mirare la evenimentele secolului acesta și ale deceniului acesta, ultim secol și ultim deceniu al acestui mileniu. După ce, la începutul veacului, lumea părea să se deschidă către un viitor mai bun prin instaurarea, este drept, chinuită, a unui alt tip de societate, sfîrșitul secolului este grevat de revigorarea dramatică a capitalismului. Capitalism ajuns într-o etapă de mondializare ucigașă pentu tot ceea ce nu este aliniat regulilor sale și, din nefericire, cel mai probabil ucigaș pentru omenire.
Poate această formulare este mai mult sugestivă decît exactă, dar tot ceea ce nu face parte din clasa exploatatoare pare să fie menit să dispară. Ciudățenia lucrurilor rezidă în aceea că sînt unele popoare care fac cu totul parte din clasele exploatatoare. Popoare rudimentare, de altfel, rudimentare și atrofiate. Popoare care au fost modelate în acest scop în ultimii ani de către o grupare ocultă, popoare înstrăinate de ele însele și de valorile general umane. Popoare fără perspectivă și fără un viitor onest. Prin marea industrie internațională a publicității, nevoile elementare ale omului au fost înlocuite cu unele hipertofiate artificial. În locul minții limpezi și gîndirii constructive – incitare la dezordine și comportament dictat de pulsiuni ale subconștientului. În locul interesului pentru colectivitate – individualitatea cea mai atroce. În locul deschiderii către generalul uman – întoarcerea către individualismul personal și al grupului limitat din care faci parte. Îmi aduc aminte de un văr prin alianță care a fost acceptat de mult prea democrata societate de peste ocean nu pentru calitățile sale umane, sau pentru pregătirea profesională de înaltă clasă, ci pentru că era înstare să joace bine un joc de cărți (bridge). Iată un exemplu clasic de pervertire a sistemului de valori la care este supus individul mediu al poporului dominant al acestei lumi. Și acesta este un exemplu inofensiv, în comparație cu marile tragedii necunoscute la care asistăm pasivi în actualul deceniu.
Una dintre cele mai mari este aceea a creării și dezvoltării concernelor suprastatale. Cîteva numai care domină lumea și care fac i desfac jocurile politice internaționale, iar în fața acestora individul uman devine o simplă cifră pe hîrtie, interesant fiind prin calitatea lui de consumator și nu prin aceea de creator.

Mișcări sociale anticapitaliste mondiale

Începem un nou secol și un nou mileniu cu incertitudini. Incertitudinea zilei de mîine, dar și incertitudinea societății de mîine. Schemele clasice de gîndire au fost depășite de evenimentele ultimilor 10 ani. Poate, numai aparent. La începutul deceniului care tocmai s-a terminat, se trîmbița în toată lumea instaurarea unui nou tip de capitalism în care crizele ciclice ale acestuia aveau să dispară. Și ce putea fi mai exemplificativ pentru aceasta decît continua creștere economică americană. Oare? Continuă creștere, care, între noi fie spus, nu se putea evidenția decît în cifre, căci nivelul de viață al cetățeanului mediu pare să fie rămas același cu cel al anilor ’60, numai volumul de muncă necesar pentru menținerea acestuia s-a dublat, după declarațiile reprezentanților acestora.
Dar mitul, ca orice mit, avea să fie pus sub semnul întrebării chiar din primele zile ale anului 2001, cînd indicele NASDAQ al bursei americane s-a prăbușit, aneantizînd mii de miliarde de dolari care ar fi trebuit să apară din comerțul internațional cu inteligență artificială și tehnică de calcul.
Trăim deci o lume nouă în care fractura socială se manifestă atît la nivel statal cît și suprastatal. O lume pentru înțelegerea căreia teoria veche este necesar să fie adaptată și este nevoie să apară și idei noi. Manifestul Partidului Comunist, care a împlinit 150 de ani, nu și-a pierdut prin nimic actualitatea. Această aniversare a fost punctul de plecare a creări unei mișcări internaționale de stînga de largă respirație (Espace Marx în care este inclus și Partidul Comunist Francez). Inițiatorul acestei realizări a fost Institutul de studii Marxiste de la Paris, iar coordonatorul ei este domnul P. Cohen. Dar, din nefericire, evenimentul pare să nu fi afectat prin nimic lumea ideologiei românești, chiar pe cea de stînga, și nici activitatea militantă de stînga de aici.
În ciuda acestei neînțelegeri, Espace Marx continuă să existe și să se manifeste și să militeze pentru o unitate a stîngii la nivel internațional în scopul realizării unui front comun antimondializare.
Espace Marx a participat împreună cu alte 11 organizații la realizarea la sfîșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie anul 2000, cu prilejul împlinirii a un an de la fiasco-ul Mondializării de la Seattle, a unei dezbateri internaționale asupra posibilității și necesității opoziției la “Internaționala Capitalistă”. Întrunirea a fost pusă sub semnul construcției cetățenești a lumii.
Rencontre internationale pour une contruction citoyenne du monde a avut loc la Paris pe parcursul a trei zile. S-au strîns peste 1000 de reprezentanți din 44 de țări și s-au ținut 90 de ore de dezbateri în 6 plenare și 27 de ateliere. După știința mea, România nu a fost reprezentată, ca de altfel și la crearea Spațiului Marx.
Un alt organizator a fost societatea internațională ATTAC, tot de orientare anticapitalistă, și care are în componența sa multiple nuclee în toată lumea. Există filiale în America Latină, Africa, Asia. În România, nu. ATTAC militează activ pentru transformarea societății capitaliste actuale într-o nouă societate în care să se respecte drepturile omului. Ea beneficiază de un organ de presă în spațiul Internet (Le Grain de Sable) care este ditribuit săptămînal la peste 25000 de abonați. Beneficiază, de asemenea, de un consiliu științific care analizează pertinent tendințele de evoluție și caracteristicile economiei capitaliste actuale. ATTAC este implicat în protestul mondial împotriva utilizării organismelor modificate genetic în agricultura intensivă, avîndu-se în vedere gravele dezechilibre ecologice pe care le va induce pătrunderea în fauna spontană a caracterelor mutante ale plantelor. ATTAC este implicat în lupta concretă împotriva mondialzării neoliberale, fiind organizatoarea manifestațiilor de la Praga și Nisa de la sfîrșitul anului trecut. Ultimele acțiuni pe care le are în vedere sînt contramanifestația de la Davos, Elveția (27 ian. 2001) și Forumul Mondial Social (25-30 ian.) de la Porto Alegre, Brazilia, la care se așteaptă participarea a peste 30000 de persoane. Este interesant de știut că, în mod cît se poate de democratic, contramnifestația de la Davos nu a primit aprobarea consiliului municipal al orașului.
Este de dorit ca mișcarea de stînga românească să găsească o cale de integrare cu aceste mișcări de protest internaționale. Și, de asemea, este de dorit ca ideile de stînga din România să se manifeste pe stradă și nu numai pe hîrtie. Orice mod de acțiune socială, chiar dacă nu are fundamente teoretice ferme, este salutar. România duce lipsă de acțiuni concrete în acest domeniu. Întrunirile stîngii sînt din ce în ce mai nesmnificative numeric și din ce în ce mai fracționate. Și este păcat.