Iugoslavia 1999 – Irak 2003
Mesajul de pace si prietenie de la Belgrad


 În ciuda stării de urgență pe 24 martie 2003 s-a ținut o ședință de comemorare a agresiunii din 1999.

 Au participat două sute de persoane, printre care prof. Ilija Vukovici , președinte al Alianței patriotice iugoslave, Dragutin Minja Milovanovici, lider al sîrbilor din Kosovo și Vladimir Krsljanin, consilier al președintelui Miloșevici precum și liderii socialiști Oskar Kovac, Dr Zoran Bingulac, Cedomir Zdrnja.

 S-a trimis președintelui Miloșevici următorul mesaj, dat publicității și citit de Vladimir Krsljanin

MESAJ DE PACE ȘI PRIETENIE

 Stimați prieteni

 S-a declarat război omenirii.

 O altă națiune mîndră își privește în ochi agresorii americani. Victimele agresiunii de acum patru ani continuă să sufere. Prima națiune este bombardată, cealaltă înrobită.

 Acum patru ani a început un nou conflict mondial, în Balcani. Acum patru ani s-a întîmplat incredibilul: război în Europa. Iugoslavia, o țară suverană, un exemplu de frăție și toleranță între națiuni, un exemplu de stat social reușit a fost distrusă, sfîșiată în bucăți, crucificată și apoi, în final, ocupată. Criminalii responsabili de această mîrșăvie nu sunt pedepsiți. Ei pedepsesc pe alții! Și continuă războiul lor împotriva omenirii.

 În februarie 2000 Miloșevici declara „Astăzi este Serbia. Mîine va fi Orientul apropiat. În final va fi întreaga lume. Singura forță care se poate opune acestei cruciade este rațiunea umană. Rațiunea omenirii, căci scopul final al agresiunii este omenirea însăși. Astăzi, cînd este sigură primejdia violenței globale, ceea ce ne trebuie este organizarea la scală globală a rezistenței în fața violenței"

 În septembrie 2002, precum Dimitrov în fața naziștilor, Miloșevici declara la Haga: „Nu au fost mai multe războaie pe acest teritoriu, ci unul singur: războiul împotriva Iugoslaviei. Război provocat și dirijat de marile puteri ale planetei, care au folosit colaboraționiști interni și elemente naționaliste și separatiste dominate de forțele învinse în al doilea război mondial. Războiul s-a purtat pe toate planurile: mass media, politic, economic și militar. La început a fost o campanie nerușinată de 10 ani de calomnii, care s-a folosit de monopolul informațional la scară globală; apoi a fost o intervenție diplomatică cu scopul de a crea state independente din federația iugoslavă, apoi a fost o blocadă de mai mulți ani împotriva RFI , care nu poate fi calificată decît genocid și, în final, a fost agresiune fățișă. În 1995 împotriva Republicii Srpska unde forțele NATO și-au adus contribuția la cea mai mare operațiune de curățire etnică din istorie, iar în 1999 împotriva Iugoslaviei". Și a mai adăugat

„Sunt mîndru că am comandat forțele iugoslave care au oprit NATO. AM arătat astfel că o țară, chiar mică, își poate apăra libertatea și ideea de libertate și egalitate a tuturor națiunilor. Mă aflu închis aici în semn de pedeapsă pentru că m-am ridicat împotriva celei mai mari tiranii care a amenințat vreodată omenirea"

 Pe 24 martie 1999 cerul Belgradului a fost acoperit de nori negri de avioane ucigașe și de rachete. Peste 4 ani, ei întunecă cerul Bagdadului. Au dfîrșit secolul XX cu încercarea de a ucide o națiune. Încep mileniul 3 cu încercarea de a ucide o altă națiune.

 CRIMA lor trebuie oprită. Odată am fost în stare să ne unim în fața fascismului. Omenirea trebuie să se unească și astăzi în fața unei amenințări mai mari ca aceea. Forțele agresiunii sunt capabile astăzi să distrugă viața pe pămînt. Să ne unim și să apărăm pacea – valoarea supremă a omenirii. Să apărăm dreptul la suveranitate al popoarelor, cea mai puternică armă de luptă împotriva noului colonialism.

 Viețile eroilor și civililor fără de apărare asasinați acum patru ani nu au pierit fără rost. Și nici monumentul pe care Slobodan Miloșevici li-l înalță prin lupta lui la Haga. Nu am uitat rezistența poporului. Rezistența noastră de atunci inspiră astăzi milioanele de militanți pentru pace în întreaga lume, îi inspiră pe irakieni și pe toate celelalte popoare amenințate de Răul cel Mare.

 NATO a dispărut ca amenințare planetară. Își trăiește ultimele zile ca un instrument de a ține în sclavie națiunile sărace din centrul șui estul Europei. Nu va dura mult nici asta. Iar mașinăria grotescă anglo-americană a morții este ocupată în peșterile din Afganistan și în deșertul irakian. Începe să se simtă rezistența Europei împotriva sclaviei.

 Pînă acum fiecare comemorare a agresiunii din martie s-a făcut la Belgrd printr-o conferință internațională și um marș popular. Nu și anul acesta. Anul acesta este interzisă și conferința și marșul. Anul acesta numai NATO și slugile lor au dreptul să vorbească în public.

 Am crezut că apogeul cinismului s-a atins atunci cînd Javier Solana a stabilit planul de viitor pentru Iugoslavia. A fost depășit anula cesta cînd în perioada 20-22 martie Abunarea parlamentară NATO și-a ținut seminarul în clădirea Parlamentului Federal din Belgrad. Invitatul de onoare a fost avocata diavolului în persoană, adică a fost Carla del Ponte.

 Este o umilință de neiertat.

 Dar este numai vîrful icebergului.

 După perioada de dictatură mascată a lui Djindjici în care au fost violate toate normele constituționale, legale și morale ale Sebiei în interesul capitalului occidental acum se face încercarea de a ni se impune o dictatură fățișă.

 Aceia care îndrăznesc să prefacă în ruine Mesopotamia, leagănul civilizației umane și care au transformat în ruine Balcanii, leagănul civilizației europene se rușinează ei înșiși de slugile lor de după lovitura de stat din 5 octombrie 2000. Statul sârb trebuie să devină un instrument pentru răfuieli cu Mafia, în care victime ar trebui să fie poporul sîtb și democrația. În acest ultim act din piesa scrisă de neocolonialiști va avea ca actori principali pe drăguții de Kostunica și Labus. Desigur că nici um om rațional nu poate crede că dicatura din Martie 2003 este condusă de Legija, Siptar și Kum (cunoscuți mafioți, care l-au ajutat pe Djindjici să ajungă la putere n.t.) sau de Zivkovic, Batic sau Covic (conducători capitularzi ai PSS n.t.). La conducere se află un birocrat american, cu experiență acumulată în Bulgaria, Croața și Iugoslavia, decorat cu medaliile prințului Trpimir și alte medalii americane pentru construirea democrației în Europa, veteranul din războiul din Vietnam cu numele de William Montgomery. (Chair așa o fi? N.t.)

 Nici un popor din lume nu merită să fie condus de criminali.

 Nu le-aș recomanda acestor domni să întindă coarda mai mult. Ei trebuie să plece.

 Într-una din celelalte comemorări ale agresiunii s-a spus "Imperiul nu are prieteni sau aliați, eșl are numai viitoare victime" .

 Oamenii înțeleg lucrul acesta. Și în zilele acestea, chiar mulți dintre cei seduși de ideea imperială vor înțelege că avem o problemă nu din cauză că "demorcrația" adusă cu bombele nu funcționează încă destul de bine, ci chiar din cauză că ea acționează cu motoarele în plin încă din 5 octombrie 2000.

 În prima săptămînă de stare de urgență neconsituțională au fost arestați 1000 de oameni fără drept de apărare. S-a introdus cenzura. Acei jurnaliști care îndrăznesc să arate și ce zice opoziția sunt interziși. Nu mai există transmisiuni de la Parlament. Liderii DOS cheamă la interzicerea partidelor de opoziție. S-a abolit dreptul la grevă și s-au interzis activitățile sindicale.

 Asta în timp ce se anunță o primăvară sindicală fierbinte. Și cînd începe să apară Mișcarea pentru Unitatea Poporului.

 Nici o forță străină să nu mai încerce să legitimeze puterea de la Belgrad. Ocupația Serbiei nu poate fi decît temporară. E timpul ca spectacolul de marionete din Serbia să se sfîrșească. Nimeni nu are dreptul să ne impună guverne marionetă. Încercarea celor responsabili de mizeria poporului nostru de a guverna în mod dictatoriel nu va reuși.

 La Haga, procesul s-a oprit a șaptea oară datorită înrăutățirii sănătății președintelui Miloșevici. Inchizitorii NATO rămîn surzii la apelurile venite din întreaga lume, inclusiv de la Duma Rusiei și de la palamentul iugoslav demis de a se salva viața președintelui nostru printr-o întrerupere a detenției.

 Toate la un loc dovedesc că amenințarea actuală la adresa omenirii nu are numai o dimensiune militară, ci și una opresivă pe care noi am mai experimentat-o acum 60 de ani, în timpul agresiunii naziste.

 Este un avertisment și un semnal de alarmă de aici din Belgrad, 24 martie 2003.

 De aceea eu propun ca adunarea de față să trimită președintelui Miloșevici și să facă public următorul :

MESAJ DE PACE ȘI PRIETENIE DE LA BELGRAD

 Noi, socialiști și patrioți adunați la Belgrad azi, 24 martie 2003, în ciuda încercărilor puterii de a ne reduce la tăcere facem publice următoarele:

1. Întotdeauna vom apăra memoria eroilor și victimelor agresiunii NATO din 1999.

2. Cerem să se oprească agresiunea împotriva poporului nostru și a altor popoare.

 1. Cerem eliberarea imediată a președintelui Slobodan Miloșevici, care conduce lupta pentru libertate la noi în țară și nu numai.
 2. Cerem abolirea imediată a stării de urgență.
 3. Cerem demisia imediată a guvernului Republicii Serbia care nu se bucură de încrederea cetățenilor și care este responsabil pentru situația economico socială dezastruoasă, pentru lichidarea suveranității naționale, pentru încălcarea legilor și a Constituției și pentru criminalizarea societății din țară.
 4. Cerem tuturor forțelor patriotice din țară să coopereze cu Mișcarea pentru Unitatea Poporului în termenii propuși de președintele Miloșevici, căci numai astfel se va putea respecta voința și interesele poporului după viitoarele alegeri.
 5. Cerem ca Serbia și Iugoslavia să fie parteneri egali în comunitatea europeană a națiunilor și în ONU.
 6. Condamnăm cu tărie agresiunea Anglo-americană împotriva Irakului, ne exprimăm sprijinul pentru poporul irakian în apărarea libertății și suveranității sale și cerem comunității internaționale să pună capăt agresiunii.
 7. Suntem dezgustați de decizia regimului de Quislingi dela Belgrad de a expulza doi diplomați irakieni. Cerem ca aceștia să fie rechemați și să se prezinte scuze guvernului irakian.
 8. Ne solidarizăm cu manifestațiile pentru pace din întrega lume, cu toți cei care cer înlăturarea dictaturii centrelor de putere militară și financiară asupra popoarelor, cu toți cei care militeazăpentru democratizarea relațiilor internaționale.
 9. Cerem Adunării Generale a ONU să condamne agresiunea împotriva Irakului și să oblige Curtea internațională de Justiție să decidă în regim de urgență despăgubiri de război, eliberarea tuturor teritoriilor ocupate în Balcani și în alte părți ale lumii și abolirea tribunalelor ad-hoc care au devenit instrumente ale agresorilor. În caz contrar chemăm națiunile libere să creeze o nouă organizare mondială a națiunilor libere.
 10. Chemăm toți cetățenii Iugoslaviei să ne sprijine în demerdul nostru, căci orice zi trăită în sclavie mărește numărul victimelor și suferințele poporului.

Poporul unit niciodată nu va fi înfrînt!

Nu veți putea stinge niciodată setea de libertate a acestui popor!

Luptătorii conștienți pentru pace șilibertate să se bazeze pe noi!

Nu ne vom trăda martirii și istoria noastră!

Poporul Sîrb să-și hotărască singur soarta!

Nimeni nu este deasupra voinței poporului!

Trăiască Președintele Slobodan Miloșevici!

Trăiască Serbia liberă și Iugoslavia!

Nu avem alternativă: numai uniți vom putea continua lupta pentru libertate. Pînă la victorie!
Dosarul Iugoslavia 1999 - Irak 2003

 • Introducere
 • Manifestul socialist împotriva dictaturii din Serbia
 • Arestarea unor colaboratori ai lui Milosevici
 • Comunicatul asociației Sloboda
 • Comunicatul aliantei popular - patriotice din Rusia
 • Comunicatul Forumului European pentru Pace cu ocazia comemorarii a 4 ani de la agresiunea NATO împotriva Iugoslaviei
 • Milosevici: teroare si faradelege în Serbia
 • Mesajul de pace si prietenie de la Belgrad
 • Starea de urgență din Serbia și asasinarea lentă a lui Miloșevici
 • Miloșevici în Țara Minunilor: demnitate și absurditate în Noua Ordine
 • Cine este Izetbegovic, pe care l-au finanțat americanii în Bosnia
 • Bibliografie, linkuri
  Nume:
  Email:
  Comentariu: