Iugoslavia 1999 – Irak 2003
Starea de urgență din Serbia și asasinarea lentă a lui Miloșevici


 Joi 3 aprilie 2003 Comitetul Internațional pentru Apărarea lui Slobodan Miloșevici (CIASM) a ținut o conferință de presă la Amsterdam. Cu această ocazie a fost făcută publică următoarea declarație:

1. Asasinarea d-lui Djindjici pe 14 martie poartă toate semnele unei operațiuni executate de puterile NATO pentru a forța o chimbare politică în Belgrad. Asasinatul a fost urmat imediat de proclamarea stării de urgență. Această acțiune nu are nimic comun cu lupta împotriva crimei organizare, așa cum pretinde mass-media de la Belgrad, controlată politic, cum pretinde și mass-media occidentală și secretarul de stat Colin Powell care a vizitat recent Belgradul. Lucrînd în umbra războiului din Irak, autoritățile pro-NATO au arestat mii de persoane și în special apărătorii președintelui Slobodan Miloșevici.

2. De ce a fost ucis Zoran Djindjic? Domnul Djindjici a încetat să mai fie util. El și președintele iugoslav Kostunica au fost utili o vreme, atîta timp cît și-au făcut treaba. Au distrus economia. Au violat constituția și celelalte legi ale țării. Au anulat Curtea Constituțională, răpindu-l pe Miloșevici și trimițînd acest apărător al suveranității naționale la Haga. Au lichidat în fine și Iugoslavia.

În plus, Djindjici era disprețuit de oamenii obișnuiți care îl acuzau de dezastrul economic și social care a urmat loviturii de stat din 5 octombrie 2000. Nemaifiind util pentru NATO în viață (și propabil nu complet sub control) Djindjici a fost considerat mai util mort.

3. Asasinarea lui Djindjici nu a fost pur și simplu înlocuirea unui individ nefolositor. Impunerea stării de asediu arată că avem de a face cu o a doua lovitură de stat, îndreptată împotriva forțelor patriotice. Dovezi: persecutarea asociației SLOBODA, arestarea conducerii ei, sechestrarea calculatoarelor organizației, cu baza lor de date utilă în proces, campania nerușinată de calomnii la adresa familiei și tovarășilor lui Miloșevici.

Ținta stării de urgență nu este crima organizată, ci opoziția anti – NATO

4. Pentru a nu slăbi încleștarea la care este supus poporul sîrb, NATO a impus starea de asediu. Perioada în care exista o fațadă democratică, menită a ascunde caracterul anti-democratic al loviturii de stat din Octombrie 2000 a trecut. Acum este o dictatură fățișă, indiferent dacă de fier sau catifea.

 Importanța noii dictaturi e demonstrată de vizita la Belgrad a lui Colin Powell. Deși preocupat de războiul din Irak, dînsul a găsit timp să îșilaude marionetele de la Belgrad pentru "lupta împotriva crimei organizate" și "împotriva celor ce amenință democrația".

 Cine sunt cei ce amenință democrația arestați deja? Iată-i: jurnaliști. Avocați, lideri sindicali, activiști politici, dizidenți ai puterii, generali ai armatei iugoslave, profesori și scriitori. Și mai ales, apărători ai lui Miloșevici.

Acuzații absurde

5. Pretenția guvernanților de la Belgrad că Miloșevici ar avea vreo legătură cu crima organizată este ridicolă. Ei vorbesc despre "contactul" dintre el și mistriosul domn Legija, ofițer al beretelor roșii. Dar primul lui contact cu acest domn a fost în 1 aprilie 2001 cînd Legija a condus o forță de 1000 de oameni mascați care l-au arestat. Cu jumătate de an înainte, același domn, Legija a luat parte la lovitura de stat din 5 octombrie, conducînd gloatele care i-au instalat pe dl. Kostunica și dl. Djindjici la putere.

 Acuzațiile împotriva soției lui Miloșevici, Mira Markovici că ar fi legată de asasinarea fostului președinte iugoslav Ivan Stambolic sunt și mai absurde. Am produs o naliză dovedins absurditatea lor, care va fi pusă pe internet.

6. Pretenția că autoritățile luptă împotriva crimei organizate moștenite de la Miloșevici este o minciună patentă. Pe vremea lui s-a luptat mult mai eficace împotriva acestui flagel și fără a declara vreo stare de urgență. Dacă Miloșevici ar fi declarat starea de urgență lumea ar fi țipat că el este "la fel de rău ca Hitler". Acum presa tace, ba chiar îi și laudă pe autorii isprăvii.

7. Mai mult, avem dovezi că toți cei implicați în lovitura de stat din 5 octombrie au legătură cu crima organizată. Se știe că Djindjici era în strînse legături cu organizații criminale, d exemplu cu mafia țigărilor din Muntenegru. În plus, după lovitura de stat din 5 octombrie 2000 noile autorități au acționat chiar ele în mod criminal, încălcînd constituția și legile țării – răsturnînd guvernul legal ales, dăruind economia iugoslavă stăpînilor lor. Deci: criminali dovediți care luptă să stîrpească crima organizată!

Represiunile din Iugoslavia au ca țintă pe Miloșevicil la Haga

8. Evenimentele din Iugoslavia au mare impact asupra apărării lui Miloșevici. Echipa lui de anchetă din Belgrad este supusă unei mari presiuni și i s-a interzis soției să îl viziteze. Acum îi este mai greu să își îndeplinească misunea istorică de demascare a agresiunii NATO în fața lumii.

9. Efectul arestărilor și represaliilor împotriva familiei lui Miloșevici este sporit de faptul că tribunalul continuă să îl împiedice să se întîlnească cu avocați și alți asociați aleși de dînsul.

Asociației CIASM i se interzice să se întîlnească cu președintele Miloșevici

10. La cererea președintelui Miloșevici CIASM a trimis o delegație la Haga în decembrie 2002. La început ni s-a spus că vizita este aprobată iar după ce am ajuns acolo ni s-a spus că tribunalul a hotărît să o anuleze. Ni s-au prezentat două motive: primul, anume că Ramsey Clark l-a vizitat deja cu o zi înainte și , în opinia tribunalului, era suficient. Avocatul Tiphaine Dickson a stat la Haga o săptămînă încercînd să obțină o întrevedere cu Miloșevici, dar i s-a refuzat. Președintele Miloșevici a protestat, dar degeaba. Lăsînd la o parte că vizita lui Ramsey Clark nu are nici o legătură cu activitatea CIASM, președintele Miloșevici făcuse deja cerere să se întîlnescă cu noi înainte de vizita inopinată a lui Ramsey Clark. Anularea unei vizite sub pretextul acordării alteia, necerute, este de neacceptat, o absurditate care încalcă dreptul elementar la apărare.

Al doilea motiv, mai serios a fost că tribunalul ne-a citit site-ul de pe internet și a aflat de acolo că intenționam să dăm publicității ceea ce avea să ne spună președintele Miloșevici. Un lucru remarcabil. Acuzarea și diverși membri ai tribunalului fac regulat afirmații calomnioase la adresa luiîn presă, care este plină de minciunile lor. Nu numai că lui i se interzice să vorbească cu presa, dar se interzice același lucru și asociaților săi! Protestăm împotriva acestui lucru necinstit. Arată lipsa de încredere a tribunalului în moralitatea faptei pe care vrea să o comită.

O copie a faxului prin care tribunalul ne interzice accesul la președintele Miloșevici se găsește la http://www.icdsm.org/more/fax.htm

Asasinare lentă

11. Mai mult, ne îngrijorează modul în care este tratat președintele Miloșevici de problemele sale cardiace. Cînd a început să aibă probleme serioase, în 2002, a fost tratat la început cu aspirină. Tribunalul a refuzat unei echipe de medici iugoslavi să îl consulte. În noiembrie 2002 a transpirat vestea că i s-a dat medicație greșită. Pînă acum nu s-a făcut nimic pentru a corecta acest lucru, în ciuda protestelor noastre și ale altora, căci președintele Miloșevici a continuat să se plîngă de insomnie și amețeală, pînă în ultima săptămînă cînd, o dată cu schimbarea medicației aceste simptome s-au atenuat.

12. Este vorba despre o greșeală de medicație sau e ceva mai rău? Starea de fapt ne face să bănuim că este un tratament deliberat greșit. În iulie 2002 judecătorul May a citit în plen o declarație a unui doctor care îl examinase pe președintele Miloșevici și care a i-a recomandat mai multă odihnă. Ca urmare, tribunalul i-a mărit numărul orelor de lucru. Nu numai că tribunalul a refuzat să lase experții cardiologi să îl consulte, dar, într-o sesiune a tribunalului în care președintele Miloșevici nu era de față, judecătorul May l-a acuzat că refuză medicația! Aceasta este pur și simplu o minciună.

400.000 de pagini

13. Recent, tribunalul i-a dat spre consulate președintelui Miloșevici 400.000 de pagini de documente "relevante" din dosarul de pînă acum al procesului . Dacă ar citi 500 de pagini pe zi, i-ar trebui 800 de zile să le consulte. Intenția evidentă este să îl streseze în continuare în așa fel încît să cedeze fizic. În combinație cu atenta grijă medicală la care este supus se conturează tabloul unei mașinării puse în funcțiune pentru a distruge fizic un om pe care ei nu îl pot distruge politic.

Dacă nu îl poți învinge, ucide-l

14. Poate că planul inițial era ca la Haga să se aranjeze un proces trucat, de tip stalinist. Dar după începerea procesului, comentariile directe, precise și devastatoare ale președintelui Miloșevici în legătură cu agresiunea NATO i-au speriat pe șefii din umbră ai "tribunalului". Ei și-au dat seama că, dacă s-ar permite oamenilor simpli să fie martori la proces, lumea ar afla că imaginea creată de mass-media asupra lui, asupra poporului sîtrb și, mai ales, asupra dezmembrării Iugoslaviei este o uriașă minciună. După prima săptămînă accesul liber al presei la proces a fost stopat.

De ce este procesul așa de important? De ce ne implicăm?

În loc să vedem un proces trucat, asistăm acum la o crimă politică lentă comisă cu premeditare! Chemăm pe toți oamenii din lume cărora le pasă de adevăr și dreptate, pe toți cei care și-au dat seama că acțiunea NATO în Iugoslavia a fost greșită, pe toți cei care vor un proces cinstit să acționeze măcar pentru a amîna procesul pînă cînd sănătatea președintelui Miloșevici se îmbunătățește, sub o asistență medicală adevărată în libertate, pentru ca apoi să fie pregătit de a-și duce în continuare misiunea de a demasca minciunile NATO.

15. Indiferent de defectele lor, statele naționale sau multinaționale sunt astăzi o componentă crucială a protejării drepturilor omului, adesea necesare pentru protejarea primului drept inalienabil: dreptul la viață. Ele sunt achiziții pentru care unele popoare au luptat secole întregi. Toți cei care vor soluții pașnice la problemele globale ale omenirii să înțeleagă o dată: distrugerea Iugoslaviei este un preludiu al distrugerii și a altor state de noul Imperiu.

Refuzînd să își apere numai propria persoană, rezistînd minciunilor NATO despre Iugoslavia în "procesul" de la Haga, președintele Miloșevici nu apără numai popoarele Iugoslaviei. El ne apără pe noi toți!


Niko Varkevisser
Amsterdam 9 aprilie 2003


Dosarul Iugoslavia 1999 - Irak 2003

 • Introducere
 • Manifestul socialist împotriva dictaturii din Serbia
 • Arestarea unor colaboratori ai lui Milosevici
 • Comunicatul asociației Sloboda
 • Comunicatul aliantei popular - patriotice din Rusia
 • Comunicatul Forumului European pentru Pace cu ocazia comemorarii a 4 ani de la agresiunea NATO împotriva Iugoslaviei
 • Milosevici: teroare si faradelege în Serbia
 • Mesajul de pace si prietenie de la Belgrad
 • Starea de urgență din Serbia și asasinarea lentă a lui Miloșevici
 • Miloșevici în Țara Minunilor: demnitate și absurditate în Noua Ordine
 • Cine este Izetbegovic, pe care l-au finanțat americanii în Bosnia
 • Bibliografie, linkuri
  Nume:
  Email:
  Comentariu: